Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Лекции Передумови розвитку і початкові загальні відомості про електронну комерцію Луганський О.М.
описание | темы | ключевые слова 

Джерела виникнення і риси електронної комерції

Джерела електронної комерції, на наш погляд, потрібно шукати у феномені такого часто уживаного , але до кінця так і нерозгаданого поняття як "інформація". Не вщухають суперечки вчених про те, де точно пролягає вододіл понять "дані ", "інформація", "знання", "мудрість", і якими шляхами робляться "розумніше" і корисніше нові технології і системи. Не вдаючись у теоретичні суперечки, помітимо, що розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, а разом з ними й електронної комерції, багато в чому обумовлено унікальними властивостями інформації. Це і низька собівартість передачі, і відтворення інформації, і можливість ефективного представлення в сучасних обчислювальних і комунікаційних засобах (а також впливу на людину) різних видів інформації, інформаційних відносин і процесів: графіки , звуку , анімації, відео, діалогу, моделей процесів і т.п. Можливості миттєвого пересилання будь-якої інформації на будь-яку відстань, організація взаємодії людей поза залежністю від тимчасових і просторових кордонів, прозорий доступ до величезних сховищ інформаційних ресурсів, накопичених знань і досвіду, "інтелект" сучасних програмних засобів, який росте, інтеграція в погоджені й осмислені людино-комп'ютерні організми найскладніших систем, інформаційних сервісів і моделей процесів - усе це разом і окремо несе раніше небачені перспективи і погрози сформованим традиціям і порядку у всіх галузях людської життєдіяльності. Бізнес як своєрідний локомотив і каталізатор сучасного історичного і науково-технічного прогресу повною мірою уже відчув і зумів знайти шляхи практичної "експлуатації" цих нових можливостей. Бізнес, побудований на ефективному використанні бізнесменом переваг інформаційно-комунікаційних технологій, стає високоприбутковим, оскільки характеризується, з одного боку, великою сумою грошового виторгу, тому що він у потенціалі може охоплювати всю земну кулю, і, з іншого боку, низьким рівнем витрат на цю діяльність.

Бізнес в електронному світі (або віртуальний бізнес) підживлюється також перевагами діяльності універсального закону економії часу, сутність якого полягає в ліквідації і мінімізації непотрібних витрат часу. Можливість замовити товар в Інтернету, не витрачаючи часу на пошук магазина і не очікуючи його відкриття, можливість оплатити товар і одержати його в зручний час, у зручній формі і не виходячи з будинку, - істотні переваги електронної комерції для клієнта, конкретне вираження економії його дорогоцінного часу.

Ринок віртуальної економіки різко відрізняється від традиційного ринку. Ринок традиційної економіки – ринок, що має майже повну симетричність, і являє собою сукупність продавців і покупців, взаємодія якого приводить у підсумку до можливості обміну “товар – гроші”. Наочність товару, можливість його поторкати і перевірити його в дії і т.п., означає симетричність ринку, тобто повна відповідність попиту покупця пропозиції продавця.

Ринок віртуальної економіки - це ассиметричний ринок. При продажі товару через мережу Інтернет або через мобільний зв'язок продавець товару знає про нього більше , ніж покупець товару. Інвестор, що бере кредит у банку (позичальник) знає про угоду більше продавця грошей (банку, тобто кредитора). Ассиметричность ринку може привести до його неспроможності. Для зниження ассиметричности використовують цілий комплекс прийомів, що утворять у сукупності механізм симетричності ринку. Це ринкові сигнали у виді додаткової інформації, що йде у виді повідомлення від продавця до покупця, що дозволяє останньому краще розібратися в товарі й у своїх інтересах до нього. Це і формування позитивного іміджу - доцільно сформованого образа якого-небудь продукту, операції, виробника, продавця, покупця, рівень якого може вимірятися числовим показником - рейтингом. Це також поручительство і гарантія як вираження надійності виробника (продавця) або покупця даного продукту, послуги або операції.

Одним з виражень сучасної тенденції небувалої глобалізації економіки і розвитку інформаційно-комунікаційних технологій є те, що у світовій економіці йде укрупнення й об'єднання компаній у величезні многопрофільні холдінги -, компанії, які спеціалізуються на керуванні, що володіють пакетами акцій інших акціонерних товариств, названих дочірніми підприємствами. Великі холдингові компанії більш стійкі до катаклізмів ринку і мають переваги перед дрібними компаніями в умовах твердої ринкової конкуренції. Вони здатні завдяки єдиній інвестиційній політиці правильно розподіляти кошти між партнерами, об'єднаними в єдиний виробничий ланцюг, і ефективно проводити свою виробничу політику. Великі міжнародні холдингові компанії вже сьогодні стають вище урядів і президентів країн, можуть серйозно підірвати економічний, військовий, політичний потенціал цих країн, включаючи їхню незалежність.

На ринку віртуальної економіки діє більш жорстка конкуренція між виробниками, продавцями і покупцями товару, чим при традиційній економіці.

2. Інтернет і електронна комерція

У віртуальній економіці для просування продукту на ринку, для оплати купленого товару використовуються мережі Інтернет, інші мережі і мобільний зв'язок. За оцінками деяких експертів створення до початку 21-го століття Інтернету і мобільного зв'язку, тобто наймогутніших усепроникаючих систем комунікації, дозволяє вплинути на суспільну свідомість усього людства Землі. Це значить, що створено зовсім новий і недостатньо досліджений спосіб впливу на механізм еволюції людського суспільства. З великою часткою правдоподібності можна уподібнити людство розсіяному натовпу, що через телевізор або комп'ютер одержує задані установки або оцінки. Тому дуже важко визначити , якою мірою наша свідомість є об'єктом керування з боку створених інформаційних систем. Як би те ні було будемо оптимістами й абстрагуємося від можливих негативних соціальних наслідків даних феноменів та зупинимося на тих їхніх властивостях, що безпосередньо впливають на становлення і розвиток електронної комерції.

Інтернет являє собою сукупність з'єднаних між собою інформаційних серверів - комп'ютерів, на яких зберігається різна інформація, і самих користувачів цієї інформації. Обсяг інформації в мережі Інтернет виходить за границі людської уяви. На жовтень 2002 року на серверах популярної пошукової машини Google зберігаються посилання на близько 2.5 мільярдів веб-сторінок інформації. Користувачами інформації, або користувачами мережі Інтернет, є як громадяни, так і суб'єкти, що хазяйнують, (фірми, банки, біржі й ін.). Створення глобальної мережі Інтернет з'явилося результатом глобалізації світової економіки, що почалася на початку 1990-х рр. Наприкінці ХХ століття почалася друга фаза інформаційної революції - фаза створення глобальних інформаційних систем. Задачею цієї фази є передача будь-якого виду інформації до будь-якого користувача в реальному часі в будь-якій крапці світу. Технологія "World Wіde Web" (у перекладі "всесвітня павутина", скорочено WWW) стала найбільш популярною в Інтернет технологією представлення і зв'язування інформаційних ресурсів, а також доставки і реалізації комунікаційних і інформаційних сервісів. Така назва закріпилася за цією технологією, тому що кожний користувач може вільно переключатися від одного сервера (комп'ютера-представництва в мережі Інтернет користувача) до іншого незалежно від географічного місця розташування сервера, як би "обплутуючи" Землю павутиною своїх переходів. Комп'ютери, підключені до Інтернету, називають вузлами, або сайтами. Багато суб'єктів, що хазяйнують, створюють у мережі Інтернет Web-вузли, через які здійснюють свою діяльність у глобальному просторі Інтернет, включаючи електронну комерцію.

Інтернет дає можливість:


  • продавцю:
  • прорекламувати свою продукцію і товар як на регіональному, так і на міжнародному рівнях. При цьому реклама може носити не тільки загальний характер, але і бути послідовно деталізована до показу фотографій товару, опису упакування, умов відвантаження і т.п., причому номенклатура може бути як завгодно великою;
  • прорекламувати свою фірму (підприємство) з метою залучення до взаємодії вітчизняних і закордонних партнерів;
  • оперативно стежити за ціновою кон'юнктурою ринку;
  • прорекламувати свої проекти для залучення інвесторів;
  • організовувати систему замовлень продаваного товару як своїми торговельними представниками, так і покупцями;
  • організовувати оперативну взаємодію з торговельними представниками за допомогою електронної пошти і прямого доступу до інформаційних ресурсів партнерів;
  • покупцю:
  • знайти фірми, що реалізують потрібний товар;
  • оцінити кон'юнктуру ринку і вибрати підходящого фірми-продавця потрібного товару;
  • зробити уточнюючі запити до продавців за допомогою електронної пошти або веб-интерфейса й одержати відповіді;
  • замовити товар;
  • вибрати постачальника транспортних і експедиторських послуг;
  • замовити доставку вантажу;
  • зробити платежі.

Як продавці, так і покупці товару можуть використовувати Інтернет для одержання довідкової інформації різного характеру (нормативно-законодавчі питання, торговельні , банківські, митні й інші правила, біржові зведення і т.п.)

До важливого і часто використовуваним у системах електронної комерції ресурсам і інструментам мережі Інтернет, крім WWW, можна віднести також електронну пошту - самий масовий засіб електронних комунікацій для одержання і відправлення поштових повідомлень у мережі Інтернет, систему електронних форумів або конференцій - збори або нарада громадян і представників суб'єктів, що хазяйнують, для обговорення і рішення визначених питань. До числа таких питань може бути, наприклад, віднесене обговорення споживчих якостей товарів, аналіз відкликань покупців і роз'яснень продавців, експертиза рішень , збір рекомендацій із правильного й ефективного використання товарів і послуг і т.п.

3. Мобільний зв'язок - основа мобільного бізнесу

Мобільний зв'язок порівняно нове явище в нашім житті, що несе в собі як потенціал зручного засобу підтримки спілкування людей у звичайному житті, так і ефективний інструмент побудови мобільного бізнесу.

Мобільний зв'язок - це зв'язок між рухливими абонентами, цілісна система підтримки процесу передачі повідомлень, що мають значеннєвий зміст , від однієї особи до іншої. Зв'язок може бути двосторонньої - обмін інформацією, або однобічної - пересилання повідомлень в одну сторону.

Система мобільного зв'язку містить у собі п'ять видів зв'язку:

  • стільникова (мобільний радіотелефонний зв'язок, що будується у виді набору осередків (стільників), що покривають обсуживаемую територію міста або області ;
  • пейджингова (однобічний мобільний зв'язок, що здійснює передачу коротких повідомлень з центра системи, з пейджингового термінала, на абонентський приймач);
  • транковая (велика цифрова система, що обслуговує корпорації з тисяч споживачів, що характеризується більш високими в порівнянні зі стільниковим зв'язком вимогами до оперативності і надійності встановлення зв'язку );
  • супутникова (зв'язок на великих відстанях, що використовує штучні супутники Землі);
  • безпровідний зв'язок (зв'язок на малих відстанях і при невеликій швидкості рухливих об'єктів).

Як мобільний засіб підтримки комунікацій і передачі повідомлень мобільний зв'язок у найсучасніших своїх версіях 3-го і 4-го поколінь виводить користувача на практично будь-які можливості віртуальної економіки й електронної комерції. Мобільне підключення до мережі Інтернет, її ресурсам і сервісам, доступ до БД різного профілю, організація мультімедійных групових комунікацій, мобільний моніторінг процесів і багато чого іншого, і все це без стаціонарних комп'ютерних мереж і персональних комп'ютерів, - реалії найближчого часу.


На правах рекламы: