Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Лекции Право споживача на інформацію про електронні товари і послуги Кройтор В.А.
описание | темы | ключевые слова 

Згідно ст. 3 Закону України "Про захист прав споживачів" споживачі, що знаходяться на території України під час придбання, замовлення або використання товарів (робіт, послуг) для задоволення своїх побутових нестатків, мають серед інших і право на необхідну, доступну і достовірну інформацію про кількість, якість і асортимент товарів (робіт, послуг). Любой споживач має право жадати від продавця (виконавця). надання наступної інформації: - назви нормативних документів, вимогам яких повинні відповідати товари (роботи, послуги); - перелік основних споживчих властивостей товарів (робіт, послуг), а щодо продуктів харчування - склад (включаючи перелік використаних у процесі їхнього виготовлення інших продуктів харчування і харчових добавок), калорійність, зміст шкідливих для здоров'я речовин у порівнянні з обов'язковими вимогами нормативних документів і протипоказання по їхньому застосуванню; - ціна й умови придбання товарів (робіт, послуг); - дата виготовлення; - гарантійні зобов'язання виготовлювача (виконавця); - правила й умови ефективного використання товарів (робіт, послуг); - термін служби (придатності) товарів (результатів робіт), зведення про необхідні дії споживача після його закінчення, а також про можливі наслідки у випадку невиконання цих дій; -найменування й адреса виготовлювача (виконавця, продавця) і підприємства, що здійснює його функції у відношенні прийняття претензій від споживача, а також провідний ремонт, технічне обслуговування. Щодо товарів (робіт, послуг), підметів обов'язкової сертифікації, споживачеві повинна надаватися інформація про їхній сертифікації. Щодо товарів (робіт, послуг), що за певних умов можуть бути небезпечними для життя, здоров'я споживача і його майна, виготовлювач (виконавець, продавець) зобов'язаний довести до відома споживача інформацію про такі товари (роботах, послугах) і про можливі наслідки їхнього впливу (п..1 ст. 18 Закону "Про захист прав споживачів"). Дана інформація повинна доводитися до зведення покупців у технічній документації, прикладеної до товарів, на етикетці, а також маркіруванням, - указівкою дати виготовлення або іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів. На упакуванні утримується та ж інформація, що і на товарі. Чим грозить продавцеві відмовлення від надання інформації про товар або надання недостовірної інформації? Відповідальність установлена п. 4 ст. 18 Закону "Про захист прав споживачів", відповідно до якого споживач має право розірвати договір і вимагати повного відшкодування збитків. Особливо варто зупинитися на збитках, заподіяних споживачам товарами - (роботами, послугами), придбаними в результаті несумлінної реклами. Несумлінною рекламою є замовлення, виготовлення, розміщення або поширення фізичними або юридичними особами (рекламодавцями) інформації, спрямованої на формування або підтримку інтересу до товарів, роботам, послугам, що не відповідає вимогам Указу Президента України від 05.12.94 р. "Про заходи для недопущення несумлінної реклами і її припиненню" і іншим актам законодавства України і може принести шкоду громадянам, підприємствам, установам, організаціям або державі. Згаданий Указ лише частково заповнює існуючий пробіл у законодавстві про рекламу і рекламну діяльність, зокрема вказує, що розгляд справ про несумлінну рекламу в сфері захисту прав споживачів покладається на Державний комітет України по справах захисту прав споживачів, Варто помітити, що при розгляді вимог споживача про відшкодування збитків, заподіяних недостовірною або неповною інформацією про товари (роботах, послугах) або несумлінною рекламою" необхідно виходити з припущення, що в споживача немає спеціальних знань про властивості і характеристики товарів, що здобуваються їм, (робіт, послуг). Збитки, заподіяні споживачеві товарами (роботами, послугами), придбаними в результаті несумлінної реклами, підлягають відшкодуванню винною особою і повним обсягом. Виходить, дане положення поширюється і на інформацію розміщену в електронному середовищі. У зв'язку з зазначеним, можливий захист від несумлінної реклами в сфері електронної комерції.


На правах рекламы: