Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Лекции Право споживачів на безпеку товарів (робіт, послуг) при здійсненні електронної комерції Кройтор В.А.
описание | темы | ключевые слова 

Споживач має право на те, щоб товари (роботи, послуги) при звичайних умовах їхнього використання, збереження і транспортування були безпечними для його життя, здоров'я, що оточує природного середовища, а також не заподіювали збитку його майну. На товари (наслідку робіт), використання яких понад визначений термін є небезпечним для життя, здоров'я споживача, навколишнього середовища або може завдати шкоди майну споживача, установлюється термін служби (термін придатності). Ці вимоги можуть поширюватися як на виріб у цілому, так і на окремі його частини. Виготовлювач (виконавець, продавець) повинний попереджати споживача про наявність терміну служби (придатності) товару (наслідків роботи) або його частини, про обов'язкові умови його використання і можливих наслідків у випадку їхнього невиконання, а також про необхідні дії після закінчення цього терміну (ст. 16 Закону України "Про захист прав споживачів"). Якщо для безпечного використання товарів (робіт, послуг), їхнього збереження, транспортування й утилізації необхідно дотримуватись спеціальних правил, виготовлювач (виконавець) зобов'язаний розробити такі правила і довести них до продавця або споживача, а продавець - до споживача. Приміром, виготовлювачі встановлюють спеціальні правила користування электро-товарами, нітрофарбами в аерозольному упакуванні і т.п. Товари (роботи, послуги), на які актами законодавства або інших нормативних документів встановлені обов'язкові вимоги по забезпеченню безпеки життя, здоров'я споживачів, їхнього майна, що оточує природного середовища, підлягають обов'язкової сертифікації. Реалізація і використання таких товарів (у тому числі імпортних), виконання робіт і надання послуг без сертифіката відповідності забороняються. Правові основи державної політики в сфері стандартизації, метрології і сертифікації викладені в декретах Кабінету міністрів України "Про державний нагляд за дотриманням стандартів, норм і правил і відповідальність за їхні порушення" від 08.04.93 р., "Про стандартизацію і сертифікацію" від 10.05.93 р. і "Про забезпечення єдності вимірів" від 26.05.93р. Державна система стандартизації і сертифікації забезпечує захист інтересів споживачів і держави з питань безпеки продукції (процесів, робіт і послуг) для життя, здоров'я і майна громадян, охорони навколишнього середовища і сприяє споживачеві в компетентному виборі продукції (товарів). Перелік продукції, що підлягає обов'язкової сертифікації, затверджується Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації. Зокрема, Наказом Держстандарту України від 30.06.93 р. № 95 затверджений наступний перелік продукції, що підлягає обов'язкової сертифікації в Україні: 1. Побутове й аналогічне устаткування і комплектуючі вироби до нього 1.1. Електроприлади побутового й аналогічного призначення 1.2. Кабелі і шнури 1.3. Перемикачі для приладів автоматичні 1.4. Настановне комплектуюче і сполучне устаткування 1.5. Конденсатори 1.6. Регулююче устаткування для низької напруги 1.7. Захисне устаткування 1.8. Трансформатори малої потужності й аналогічне устаткування 1.9. Устаткування електрозварювальне побутове 2. Светотехнічна продукція і комплектуючі вироби до неї 2.1. Світильники 2.2. Арматура 3. Ручні електромеханічні, машини і переносні верстати 3.1. Машини ручні 3.2. Ручний і переносної інструмент 4. Апаратура радіоелектронна побутова 4.1. Магнітофони побутові 4.2. Магнітофони автомобільні 4.3. Радіоприймальні пристрої 4.4. Радіоприймачі автомобільні 4.5. Електрофони й електропрогравачі 4.6. Активні акустичні системи . 4.7. Підсилювальна апаратура 4.8. Блоки харчування 4.9. Відеомагнітофони 4.10. Інструменти електромузичні 4.11. Побутові електронні таймери, реле часу 5. Відео-, телевізійна і дисплейна техніка 5.1. Відео-, телевізійна техніка 5.2. Вироби радіоелектронної відеоапаратури 5.3. Компоненти відео-, телевізійної техніки 5.4. Дисплейна техніка 6. Інструмент будівельно-монтажний електрифікований 6.1. Інструмент будівельно-монтажний електрифікований 7. Устаткування технологічне для харчової, м'ясо-молочної промисловості 7.1. Устаткування технологічне для харчової, м'ясо-молочної промисловості і підприємств торгівлі, суспільного харчування, харчоблоків 8. Медична техніка 8.1. Прилади й апарати для діагностики 8.2. Прилади й апарати для медичних лабораторних досліджень 8.3. Вимірювальні і контрольні прилади і пристосування для функціональної діагностики 8.4. Прилади для автоматичного контролю артеріального тиску 8.5. Апарати і прилади для рентгенології 8.6. Прилади й апарати для лікування анестезиологичне 8.7. Апарати короткохвильові терапевтичні 8.8. Эндоскопична апаратура 8.9. Апарати для ультразвукової терапії 8.10. Апарати для інгаляційної анестезіології 8.11. Апарати для штучної вентиляції легень 8.12. Апарати для гемодіалізу 8.13. Діалізатори 8.14. Медичне устаткування 8.15. Крісла стоматологічні 8.16. Столи операційні 8.17. Устаткування стоматологічне 8.18. Носилки санітарні 8.19. Наконечники для бормашин 8.20. Інструменти зшивальні 8.21. Інструменти ріжучі з приводом 8.22. Шприци одноразового використання 8.23. Голки атравматичні 8.24. Пінцети медичні . 8.25. Голки ін'єкційні одноразового використання 8.26. Бори медичні 8.27. Затиски медичні 8.28. Інструменти для допоміжної стоматології 8.29. Голкотримачі медичні 8.30. Інструменти для пломбування 9. Іграшки 9.1. Іграшки електрифіковані 9.2. Іграшки металеві 9.3. Іграшки дерев'яні 9.4. Іграшки пластмасові 9.5. Іграшки з тканин, хутра, вати, нетканих матеріалів 9.6. Іграшки з папера, картону 9.7. Іграшки гумові 9.8. Іграшки з порцеляни, кераміки, пап'є-маше, дерев-тирсових мас 9.9. Іграшки скляні 9.10. Іграшки інші (музичні, фільмоскопи й ін.) 10. Засоби миючі синтетичні 10.1. Засоби миючі порошкоподібні 10.2. Пасти миючі синтетичні 10.3. Засоби рідкого миючого, синтетичного 10.4. Засоби піномоючі 10.5. Шампуні Зазначений перелік продукції, що підлягає обов'язкової сертифікації в Україні, постійно удосконалюється. Так, у виконання Закону України "Про захист Прав споживачів" і відповідно до Декрету Кабінету міністрів України № 46-93 від l6.05.93 р. "б стандартизації і сертифікації" Держстандарт України наказом № 44 від 06.02.95 р. з 1 січня 1996 р. ввів обов'язкову сертифікацію нафти і нафтопродуктів: - палива (автобензину дизельного, газотурбінного, мазуту побутового); . - олії моторної (карбюраторного, дизельного, універсального); - олії пластичної (антифрикційного, ущільнювального консерваційного, канатного); - мастильно-охолодних технологічних засобів (масляних, на водяній основі, паст); - бітумів нафтових (рідких, грузлих, твердих). (Див.: "Урядовий кур'єр" №161-162 від 26 жовтня 1995 р.) Проводиться сертифікація на відповідність обов'язковим вимогам діючих в Україні нормативних документів на продукцію. Документами, що підтверджують відповідність продукції вимогам нормативної документації і дають право на виробництво або ввіз її на територію України і реалізацію є сертифікат відповідності або свідчення про визнання іноземного сертифіката. Особливо варто зупинитися на випадках, коли встановлено, що при дотриманні споживачем правил користування, збереження або транспортування товарів (наслідків робіт) вони заподіюють або можуть завдати шкоди життя, здоров'ю, майну споживача або навколишньому природному середовищу, виготовлювач (виконавець, продавець) зобов'язаний негайно припинити їхнє виробництво (реалізацію) до усунення причин збитку, а в необхідних випадках - застосувати заходи для вилучення їхній з обороту і відкликанню від споживачів. Якщо причини, що приносять збиток, усунути неможливо, виготовлювач (виконавець) зобов'язаний зняти такі товари (роботи, послуги) з виробництва, вилучити з обороту, відкликати від споживачів. Виготовлювач (виконавець) зобов'язаний при цьому відшкодувати в повному обсязі заподіяні споживачам збитки, зв'язані з відкликанням товарів (робіт, послуг). Виготовлювач (виконавець) зобов'язаний інформувати споживача про можливий ризик і про безпечне використання товару (роботи, послуги) за допомогою прийнятих у міжнародній практиці позначень (наприклад, маркірування умовними символами на одязі про режим чищення, прання і прасування).


На правах рекламы: