Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Вопросы и ответы Найбільш гострі питання по захисту прав споживачів електронних угод В.А. Кройтор, М.М. Фролов
описание | темы | ключевые слова 

1. Яка судова практика, зв'язана з порушенням прав споживачів у мережі интернет.

Відповідь. Конкретних прикладів трохи. Існують справи про незаконне використання доменних імен, серед яких виділяється kodak.ru.

Дослідження матеріалів якого дозволяють зробити висновок про те, що судова практика має сформовані рекомендації щодо розгляду зазначеної категорії справ. Так, існують рекомендації Всесвітньої організації інтелектуальної власності, серед яких процедура UDRP регламентуючий порядок розгляду споровши між власниками доменних імен. Зокрема, зазначений документ містить визначення сумлінного власника і реєстратора доменного імені, а також несумлінного. Критерій несумлінності власника і реєстратора доменного імені складається в діях зв'язаних з легалізацією імені спрямованих на подальший продаж, а не використання домена. Даний документ важливий, у першу чергу для третейських судів, що можуть розглядати суперечки про приналежність доменних імен.

Крім того, виникає питання про можливості застосування законодавства інших країн до питань захисту прав, у тому числі, споживачів.

Так, група програмістів з Казахстану, незаконно проникнула в систему комерційних новин агентства Bloomberg. По діючому на той момент законодавству їх не можна було притягти до карній відповідальності на Родині. У зв'язку з цим, вони були запрошені у Великобританію і затримані у відповідності діючому у країні перебування законодавству.

2. Чи може громадянин захистити своє право споживача та обміняти товар належной якості?

Серед перерахованих у законі України "Про захист прав споживачів" можливостей варто вказати, що споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не підійшов за формою, габаритам, фасонові, кольорові, розмірові або з інших причин, не може бути їм використаний по призначенню. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не вважаючи дня покупки.

Треба помітити, що обмін товару належної якості виробляється, якщо він не вживався і якщо збережені його товарний вид, споживчі якості, пломби, ярлики, а також товарний або касовий чек або інші документи, видані споживачеві разом із проданим товаром.

Дейстующее законодавство України не передбачає особливостей захисту прав споживачів при здійсненні електронних угод. Тому ми рекомендуємо споживачеві в кожнім випадку висновку угод за допомогою електронних засобів зберігати пломби, ярлики, а також товарний або касовий чек або інші документи, видані споживачеві разом із проданим товаром.

3. Чи всі товари, що придбані в сфері електронної комерції можуть бути обмінені споживачем.

Видимо, мова йде насамперед, про товари належної якості. Серед перерахованих у законі України "Про захист прав споживачів" можливостей варто вказати, що споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не підійшов за формою, габаритам, фасонові, кольорові, розмірові або з інших причин, не може бути їм використаний по призначенню. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не вважаючи дня покупки.

Треба помітити, що обмін товару належної якості виробляється, якщо він не вживався і якщо збережені його товарний вид, споживчі якості, пломби, ярлики, а також товарний або касовий чек або інші документи, видані споживачеві разом із проданим товаром.

Однак, варто враховувати, що існує перелік товарів, не підлежних обмінові (поверненню), на підставах, зазначених вище, який затверджений Постановою Кабінету міністрів України від 19.03.94 р. "Про реалізації окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів". Крім того, ст. 14 Закону передбачається можливість обміну, у визначених випадках, товару неналежної якості на товар належної якості.

4. Що робити якщо в інтернет-магазині придбаний товар неналежної якості.

4. Відповідь.

Держава, регулюючи відносини між споживачами товарів (робіт, послуг) і виготовлювачами, виконавцями, продавцями, установлює Права споживачів і визначає механізм реалізації державного захисту їхніх прав. При цьому воно встановлює гарантований рівень споживання, що забезпечується: - стимулюванням виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг; - введенням у разі потреби нормованого розподілу товарів, якщо немає гарантій їхнього вільного придбання кожним споживачем; - уведенням компенсаційних виплат, різних видів допомоги а пільг громадянам. Варто зупинитися на положенні Закону, що встановлює право споживача на належну якість товарів (робіт, послуг). Споживач має право жадати від продавця (виготовлювача, виконавця), щоб якість придбаного їм товару (виконаної роботи, наданої послуги) відповідало вимогам нормативних документів, умовам договорів, а також інформації про товар (роботі, послузі), що надає продавець (виготовлювач, виконавець). Вимоги до товару (роботі, послузі) щодо його безпеки для життя, здоров'я і майна споживача, а також навколишньої природної середовища встановлюються нормативними документами. Держава тому зобов'язує виготовлювача (виконавця) брати на себе визначені гарантійні зобов'язання в забезпеченні нормальної роботи (застосування, використання) товару (роботи, послуги), у тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного терміну, установленого законодавством, а у випадку його відсутності - договором. Такий термін повинний вказуватися в паспорті на товар (роботу, послугу) або на його етикетці, або в якому-небудь іншому документі, що додається до товару (роботі, послузі). Для медикаментів, продуктів харчування й інших товарів, споживчі особливості яких можуть згодом погіршуватися і становити небезпеку для життя, здоров'я, майна і навколишнього природного середовища, установлюється термін придатності, що вважається гарантійним терміном. Термін Придатності обчислюється від дати виготовлення. На сезонні товари (одяг, хутряні вироби й ін.) гарантійний термін обчислюється з початку відповідного сезону. Перелік сезонних товарів, гарантійні терміни по яких обчислюються з початку відповідного сезону, затверджений Постановою Кабінету міністрів України від 19.03.1994 р. № 172 "Про реалізації окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів" Гарантійні зобов'язання по якості продукції, робіт і послуг дійсні протягом гарантійних термінів (термінів придатності). Сутність гарантійного терміну полягає в тому, що, наприклад, споживач при виявленні недоліків або фальсифікації товару протягом гарантійного терміну (терміну придатності), встановленого обов'язковими для сторін правилами або договором, має право за своїм вибором жадати від продавця або виготовлювача: а) безкоштовного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їхнє виправлення споживачем або третьою особою; б) заміни аналогічним товаром належної якості; в) відповідного зменшення його покупної ціни; г) заміни таким же товаром іншої моделі з відповідним перерахунком покупної ціни; д) розриву договору і відшкодування отриманих збитків. Зазначені вище вимоги споживача задовольняються щодо товарів, на які не минув термін гарантії (термін придатності). Причому щодо непродовольчих товарів, що були у вживанні і реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, вимоги споживача, зазначені в даному пункті, задовольняються за згодою продавця (ст, 14 Закону "Про захист прав споживачів"). При цьому немає різниці в тім, де придбаний товар, - у звичайному магазині або через інтернет.

5. Мною через інтернет був замовлений авіаквиток у Нідерланди, але кур'єр спізнився на кілька годин, що виключило можливість своєчасного приїзду в аеропорт. Чи можу я захистити свої права споживача.

Так, можете. Гарантійні зобов'язання діють і при виконанні виконавцем робіт і наданні послуг. Так. згідно ст. 15 Закону "Про захист прав споживачів", якщо виконавець відступив від умов договорі, що привело до погіршення виконання роботи (послуги), або допустив інші недоліки у виконанні роботи (послуги), споживач має право за своїм вибором вимагати безкоштовного усунення цих недоліків у відповідний термін або відшкодування витрат, що він одержав при усуненні своїми засобами недоліків роботи, або відповідного зменшення винагороди за роботу (послугу). При наявності в роботах (послугах) істотних відхилень від умов договору або інших істотних недоліків споживач має право вимагати розірвання договору і відшкодування збитків. Якщо істотні відхилення від умов договору або інші істотні недоліки були виявлені в роботі (послузі), виконаної з матеріалу споживача, споживач має право вимагати за своїм вибором або виконання її з такого ж матеріалу виконавця, або розірвання договору і відшкодування збитків. Споживач також може вимагати відшкодування збитків, заподіяних товарами (роботами, послугами) неналежної якості, а також шкоди, заподіяного небезпечними для життя і здоров'я людей товарами (роботами, послугами).


На правах рекламы: Мгновенно пополнить КиевСтар за webmoney честное слово!