Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Лекции Міжнародно-правові стандарти в області захисту прав споживача Кройтор В.А.
описание | темы | ключевые слова 

Перші спроби в розробці цілісної концепції захисту прав споживачів були початі наприкінці XIX сторіччя- у період бурхливого розвитку продуктивних сил. Уже тоді уряду деяких найбільш розвитих країн здійснили ряд акцій, спрямованих на обмеження сваволі виробників і торговців. Зокрема, були прийняті нормативні акти, що захищали споживачів від фальсифікації продуктів харчування. Як показало час, якість таких нормативних актів виявилося досить високим. Приміром, деякі закони, прийняті в Німеччині в той час, діють і зараз. Однак у відносинах органів влади і споживача ще довгий час урядами нічого кардинального не починалося. Крапкою відліку в повороті до інтересів споживачів вважається 15 березня 1962 р., коли було опубліковано спеціальне послання президента Сполучених Штатів Америки Джона Ф. Кеннеді про захист прав споживачів. У цей день уперше був проголошений принцип переваги інтересів споживача над інтересами виробника і сформульований перелік правий споживача, що потім почав застосовуватися не тільки в США, але і в усім світі. Зокрема, у посланні проголошувалися наступні права споживача: на безпеку, на захист від продажу товарів, що являють загрозу для життя або здоров'я людини; на вибір - забезпечення в міру можливостей доступу до різноманітних товарів за доступними цінами; на інформацію - захист від помилкові інформації, реклами, маркірування і т.п.; бути вислуханим - право на те, щоб інтереси споживача повною мірою і доброзичливо враховувалися при формуванні урядових програм і щоб їхньої справи неупереджено й оперативно розглядалися в судових органах. Згодом до цього переліку додалися: Право на освіту споживачів; право на сприяння економічним інтересам споживачів і захист цих інтересів; право на створення громадських організацій, спрямованих на захист прав і інтересів споживачів (В. Український. Чи винна держава захищати права споживача? // Право України.-1993.-№ 5-6). Таким чином, уряд США вперше проголосило намір узяти під свій контроль інтереси споживачів і тим самим поклало початок великій законодавчій роботі в усім світі. Так, на сьогоднішній день у Японії прийнято 50, а в Австрії - уже 200 законів у сфері правового захисту прав споживачів. Тому 15 березня Організацією Об'єднаних Націй проголошено Всесвітнім днем споживача, що відзначається щорічно в усім світі. Проблемою захисту прав споживачів, крім національних урядів, цікавилася й Організація Об'єднаних Націй: більш ніж 10-літня робота в цьому напрямку закінчилася прийняттям у травні 1985 р. Керівних принципів для захисту інтересів споживачів, що визнані в усім світі, у тому числі й Україною. Особливістю цього документа є зміст рекомендацій урядам світового співтовариства. Саме в них, в урядах, ООН насамперед бачить гарант захисту прав і інтересів споживачів. Так, уряду, на думку ООН, повинні розробляти, зміцнювати або продовжувати активну політику захисту інтересів споживачів з обліком викладених у Керівних принципах. При цьому кожен уряд повинний визначити свої власні першочергові задачі в області захисту інтересів споживачів відповідно до економічних і соціальних умов країни і потребами свого населення, а також з урахуванням витрат і переваг намічуваних мір. Саме уряди повинні зайнятися створенням або збереженням належної інфраструктури для розробки, здійснення і контролю політики захисту інтересів споживачів. Особлива увага повинна бути приділена забезпеченню того, щоб заходи для захисту інтересів споживачів приймалися на благо всіх шарів населення, особливо сільського (пункти 2, 4 Керівних принципів). Керівні принципи містять у собі міжнародний досвід захисту інтересів і прав споживачів і відповідно той стандарт, яким повинні керуватися уряди, що ще не розробили і не прийняли цілісної концепції захисту прав споживачів. Примітно, що Україна вже зробила перші кроки в зазначеному напрямку. У травні 1991 р. вона першою серед республік колишнього Союзу РСР прийняла Закон "Про захист прав споживачів". У виконання положень цього Закону в липні 1992 р. був утворений Державний комітет України по справах захисту прав споживачів. Однак, як показало час, Закон "Про захист прав споживачів" від 12 травня 1991 р. не цілком відповідав сучасним вимогам, що і привело до того, що Законом від 15 грудня 1993 р. Верховна Рада України внесла в зазначений Закон ряд істотних змін і доповнень. За час чинності Закону Кабінетом міністрів був прийнятий ряд нормативних актів, що розвивають положення Закону. Безумовно, що як законодавчою, так і виконавчою владою має бути чимала робота зі створення цілісної концепції захисту прав споживачів. Тому що, як свідчить світовий досвід, пріоритет у даній справі зберігається за державою, що може і повинне бути дійсним гарантом захисту прав споживачів. Звичайно, зазначене анітрошки не применшує важливості і значимості ролі громадян як споживачів, так і судової влади, покликаної захищати їхні права й інтереси.


На правах рекламы: