Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Лекции Захист прав споживача електронних товарів і послуг шляхом звертання в державні органи Кройтор В.А.
описание | темы | ключевые слова 

Згідно ст. 4 Закону України "Про захист прав споживачів" захист прав споживачів є одним з напрямків діяльності держави. Воно забезпечує громадянам захист їхніх інтересів як споживачів, надає можливість вільного вибору товарів (робіт, послуг), одержання знань і кваліфікації, необхідних для, прийняття самостійних рішень під час придбання товарів (робіт, послуг) відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання іншими законними способами товарів (робіт, послуг) в обсягах, що забезпечують рівень споживання, достатній для підтримки здоров'я і життєдіяльності.

Конкретно державний захист прав громадян як споживачів покладається на Державний комітет України по справах захисту прав споживачів і його органів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Державний комітет України по стандартизації, метрології і сертифікації і його територіальні органи, органи й установи державного санітарного нагляду України, інші органи державної виконавчої влади, на які покладений контроль за якістю і безпекою товарів (робіт, послуг), призначених для споживачів.

Зокрема, Державний комітет України по справах захисту прав споживачів і його органів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, забезпечуючи реалізацію державної політики по захисту прав споживачів, наділяються правом:

- давати суб'єктам, що займаються господарчою діяльністю, обов'язкові для виконання розпорядження про припинення порушень прав споживачів;

- перевіряти в суб'єктів, що хазяюють, сфери торгівлі, громадського харчування і послуг якість товарів (робіт, послуг), а також дотримання правил торгівлі і надання послуг;

- безперешкодно входити й обстежувати, відповідно до законодавства, будь-які виробничі, торговельні й інші приміщення цих суб'єктів;

- відбирати в суб'єктів, що хазяюють, сфери торгівлі, суспільного харчування і послуг зразки товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, виробів що комплектують для перевірки їхньої якості на місці або проведення незалежної експертизи у відповідних лабораторіях і інших установах з оплатою вартості зразків і проведених досліджень (експертиз) за рахунок перевіряючихся субъектів господарювання;

- проводити контрольні перевірки правильності розрахунків зі споживачами за надані послуги і реалізовані товари;

- безкоштовно одержувати в перевіряючихся субъектів господарювання необхідні нормативні документи й інші відомості, що характеризують якість товарів (робіт, послуг), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, що використовуються для виробництва цих товарів (виконання робіт, надання послуг);

- припиняти відвантаження і реалізацію товарів, що не відповідають вимогам нормативних документів, до усунення суб'єктами господарювання виявлених недоліків;

- забороняти суб'єктам господарювання реалізацію споживачам наступних товарів (виконання робіт, надання послуг): на які немає документів, що засвідчують їхню відповідність вимогам нормативних документів; на які в актах законодавства, нормативних документах встановлено обов'язкові вимоги по забезпеченню безпеки життя, здоров'я, майна споживачів і охорони навколишнього природного середовища, якщо ці товари (роботи, послуги) не мають сертифіката відповідності; завезених на територію України без документів, що підтверджують їхню відповідну якість;

- приймати рішення: про припинення в сфері торгівлі, громадського харчування і послуг продажу і виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, що не відповідають вимогам нормативних документів, до усунення виявлених недоліків; про тимчасове припинення діяльності підприємств торгівлі (секцій, відділів) громадського харчування, сфери послуг, складів підприємств оптової і роздрібної торгівлі й організацій незалежно від форм власності, систематично реалізуючих недоброякісні товари, що порушують правила торгівлі і надання послуг; умови збереження і транспортування товарів, до усунення виявлених недоліків;

- опломбувати в порядку, передбаченому законодавством, у сфері торгівлі, суспільного харчування і послуг виробничі, складські, торговельні й інші приміщення, а також невірні, несправні і не мають відповідного клейма або з порушеними термінами перевірки вимірювальні прилади, за допомогою яких здійснюється обслуговування;

- вилучати неякісні товари, документи, інші предмети, що свідчать про порушення прав споживачів;

- подавати в суд позови щодо захисту прав споживачів;

- передавати матеріали перевірок на дії осіб, що містять ознаки злочину, органам дізнання або попереднього слідства;

- накладати на винних осіб у випадках, передбачених законодавством, адміністративні стягнення;

- накладати на суб'єкти сфери, що хазяюють, торгівлі, громадського харчування і послуг, у тому числі на громадян-підприємців, стягнення, визначені ст. 23 Закону України "Про захист прав споживачів".

Як бачимо, повноваження Державного комітету України по справах захисту прав споживачів і його органів на місцях досить широкі. Тому законом не виключається можливість оскарження неправомірних дій посадових осіб цього комітету як в адміністративному, так і в судовому порядку. Причому, подача скарги не припиняє виконання рішень органів, державної виконавчої влади, що здійснюють захист прав споживачів, їхніх посадових осіб (ст. 8 Закону "Про захист прав споживачів").

Отже, перешкоди при захисті прав споживачів у сфері електронної комерції шляхом звертання в державні органи формально відсутні. Існують лише труднощі у порядку розгляду даної категорії справ.


На правах рекламы: