Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Лекции Захист прав споживача шляхом звертання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів) Кройтор В.А.
описание | темы | ключевые слова 

Світовий досвід показує, що у відносинах з економічно більш сильними виробниками товарів і послуг, а також торговельними підприємствами й організаціями недостатньо правових мір захисту лише окремого споживача, важливо охороняти їхні колективні інтереси.

Економічна нерівність сторін може бути переборено системою спеціальних мір юридичного характеру, що забезпечила б права і законні інтереси громадян-споживачів. Серед цих мір слід зазначити дозвіл громадянам-споживачам створювати громадські організації, здатні протистояти будь-яким спробам диктату або порушення прав споживачів виробниками товарів і послуг, а також торговельними організаціями.

Спілки споживачів покликані вивчати громадську думку про рівень і якість життя, забезпечувати споживачів інформацією про асортимент і якість товарів та послуг, навчати і поширювати знання про права споживачів, організовувати незалежні експертизи і сприяти розвитку наукових досліджень із проблем, що торкаються інтересів споживачів, а також здійснювати представництво споживачів у суді, застосовувати до виробників товарів і послуг, а також торговельних організацій, що порушують права громадян, міри превентивного характеру, здійснювати юридичне консультування і надання правових послуг (Шерстобитов А. Е. Правовое регулирование организации и деятельности общества потребителей в СССР //Советское государство и право,- 1991.- №3).

Перш ніж були створені державні структури, діяльність яких націлена на захист прав споживачів, виникли саме громадські організації захисту прав споживачів.

Так, ще в 1936 році була заснована національна організація споживачів США. Аналогічні організації виникли у Франції і ФРН (1951 р.), Великобританії (1957 р.), Канаді (1960 р.).

Правда, не одержавши рішучої підтримки з боку урядових закладів, вони були приречені на дрібні й епізодичні акції проти свавілля виробників і тільки іноді домагалися гучних локальних перемог (Український В. Чи винна держава захищати споживача? // Право України.- 1993.- № 5-6).

В Україні спілки захисту прав споживачів заявили про себе в 1989 році, і на сьогоднішній день можна сказати, що в країні існує громадський рух по захисту прав споживачів. Створено Українську асоціацію спілок споживачів". Асоціація брала участь у прийнятті Закону України "Про захист прав споживачів"; з її ініціативи був створений Державний комітет з питань захисту прав споживачів, як це передбачено в розвинутих демократичних державах. Відкриваються лабораторії незалежної експертизи, в Одесі почала свою роботу Міжнародна школа консьюмеризму (руху по захисту прав споживачів), створені бюро юридичної допомоги населенню, виходять газети "Эктос" (Одеса) і "Без ілюзій" (Дніпропетровськ), нова газета асоціації "Разом". Зареєстровано Міжнародне агентство споживчої інформації.

Телефони Асоціації захисту прав споживачів та її регіональних представництв:

Київ 224-30-75

Дніпропетровськ 27-16-12

Львів 79-76-86

Маріуполь 5-12-82

Донецьк 58-00-12

Запорожжя 52-20-84, 34-92-68

Ізмаїл 2-47-41

Краснодон 2-77-35

Кривій Ріг 74-72-71

Чернівці 3-98-48

Миколаїв 35-90-81

Одеса 28-36-38

Харків 40-30-26

Херсон 7-78-45

Хмельницький 6-57-70

Правовою основою діяльності громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів) з метою захисту своїх законних прав і інтересів є закони України "Про захист прав споживачів", "Про об'єднання громадян".

Згідно зі ст. 26 Закону "Про захист прав споживачів", об'єднанням споживачів надані широкі права. Зокрема, вони мають право:

- вивчати споживчі властивості продукції, попит на неї, проводити опитування населення для виявлення суспільної думки про якість товарів що випускаються і реалізованих товарів, ціни на них;

- проводити експертизу й іспити товарів (робіт, послуг);

- одержувати від органів державної влади і керування, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і задач;

- сприяти державним органам у здійсненні контролю за якістю товарів (робіт, послуг), торговельного й іншого видів обслуговування;

- відповідно до законодавства організовувати юридичну і консультаційну допомогу споживачам;

- вносити пропозиції по розробці нормативних документів, що встановлюють вимоги до якості товарів (робіт, послуг);

- відповідно до законодавства представляти і захищати інтереси споживачів в органах державної влади і керування і місцевого самоврядування;

- вносити в органи державного керування і суб'єктам господарювання пропозиції про заходи для підвищення якості товарів (робіт, послуг), про тимчасове припинення випуску і реалізації товарів (робіт, послуг), що не відповідають встановленим вимогам до якості, про припинення виробництва, вилученні з реалізації і продажу товарів (робіт, послуг), що представляють небезпеку для життя, здоров'я і майна громадян або приносять шкоду навколишньому природному середовищу, а також про скасування цін, встановлених з порушенням діючого законодавства;

- звертатися з позовом у суд про визнання дій продавця, виконавця, виготовлювача (підприємств, що виконують їхні функції) протиправними, щодо невизначеного кола споживачів і припинення цих дій;

- відповідно до законодавства захищати в судовому порядку права споживачів, що не є членами громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів);

- звертатися в правоохоронні органи й органи державного управління про залучення до відповідальності осіб, винних у випуску і реалізації неякісних товарів (робіт, послуг);

- інформувати громадськість про права споживачів;

- сприяти розвитку міжнародного співробітництва в області захисту прав і інтересів споживачів.

Так, у Харкові діє Харківське суспільство захисту прав споживачів (ХОЗПП) (310057 м.Харків, вул.Сумська 3, т. 23-47-75).

В якості додатку приводяться рекомендовані в ХОЗПП зразки заяв громадян у випадку придбання ними товару неналежної якості. Безумовно, громадський споживчий рух ще молодий, і його становлення буде залежати від підтримки цього руху державними структурами влади, а ще більш – від активності самих громадян.

Таким чином, захист прав споживачів при здійсненні електронної комерції можливий і шляхом звертання в громадські об'єднання по захисту прав споживачів.


На правах рекламы: