Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Сопутствующие документы  ЛИСТ НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
описание | темы | ключевые слова 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ


ЛИСТ

від 04.03.98 р. N 13-135/413-1626


Департамент валютного
регулювання


Обласним, по м. Києву та
Київській області, Кримському
республіканському управлінням
Національного банку України,
Комерційним банкам,
Асоціації комерційних банків,
Оперу НБУ,
Головному Управлінню
Національного банку України,
Центральній розрахунковій
палаті
У зв'язку з численними запитами стосовно виплат за використання авторських та суміжних прав доводимо до відома комерційних банків роз'яснення з цього питання Державного агентства України з авторських та суміжних прав, викладене ним у листі від 12.12.97 р. за N 6906. Дане роз'яснення стосується виключно випадків імпорту авторських прав.

Використання творів зарубіжних авторів в Україні регулюється нормами Закону України "Про авторське право та суміжні права". Основне - забезпечити майнові та немайнові інтереси автора. Для дотримання законності повинна укладатися відповідна угода між зарубіжним правовласником та вітчизняним користувачем. Ця угода є основним документом для здійснення розрахунків з автором за використання твору.

Предметом використання можуть бути всі види творів науки, літератури, мистецтва. Причому як з метою видання (книги, журнали, збірники, комп'ютерні програми тощо), так і з метою публічного виконання у концертах, виставах, на радіо і телебаченні, в записах на аудіо та відеоплівках (п'єси, музика симфонічна, камерна, легка, кліпи, навчальні та спортивні програми, комп'ютерні ігри тощо).

Відповідно до форми і мети використання укладаються угоди чи то на видання, чи то на публічне виконання.

В угоді на видання (при імпорті прав) передбачаються сума авансу та строки її переказу правовласникові у певній валюті, а також умови остаточного розрахунку. Остаточний розрахунок може здійснюватись двома способами:

- шляхом оплати за один авторський аркуш. У цьому разі в угоді вказуються обсяг твору в аркушах, ціна аркуша, сума до виплати та строки її проведення;

- шляхом виплати роялті, тобто шляхом відрахувань від продажу. У цьому разі в угоді вказуються процент відрахувань, періодичність їх проведення (1-2 рази на рік) та термін проведення відрахувань. Правовласникові разом з черговою сумою роялті надсилається звіт про кількість проданих примірників, ціну одного примірника, виручену суму та суму, нараховану правовласникові (згідно з угодою).

Ніякі інші документи на видання твору не підписуються.

Щодо угоди на публічне виконання, то вона укладається між зарубіжним правовласником (юридичною чи фізичною особою) чи уповноваженим збирати авторський гонорар товариством і вітчизняною організацією, уповноваженою здійснювати колективне управління авторськими правами (угода про взаємне представництво інтересів). В угоді вказується періодичність виплат (1-4 рази на рік). Правовласникові надсилається відомість про те, кому і яка сума нарахована.

Національний банк України також повідомляє, що на угоди щодо придбання прав на використання творів у осіб, яким належать авторські або суміжні права, розповсюджуються вимоги статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".Перший заступник
Голови Правління


В. С. СтельмахНа правах рекламы: