Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Нормативные документы Украины Постанова "Про затвердження Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України " Правління Національного банку України
описание | темы | ключевые слова 


Про затвердження Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України

Постанова Правління Національного банку України
від 12 липня 2000 року N 283

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 липня 2000 р. за N 452/4673

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
від 2 січня 2001 року N 1,
від 31 липня 2001 року N 305

Додатково див. лист
Національного банку України
від 22 березня 2001 року N 13-134/1270-1813

Відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України (додається).

2. Установити, що вивезення за межі України та ввезення в Україну фізичними особами - резидентами та нерезидентами цінних паперів, виражених у валюті України або в іноземній валюті, дозволяється за умови обов'язкового зазначення їх у митній декларації та на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3. Управлінню справами (В. В. Врублевський) у двотижневий строк виготовити бланки індивідуальних ліцензій (форма 03, 04) та спеціальних дозволів (форма 05) на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів через митний кордон України.

4. Уповноваженим банкам України виготовити бланки довідок нового зразка (форми 01, 01с, 02с). Бланки дозволів уповноважених банків України старого зразка (форма 01) можуть використовуватися до 01.01.2001.

5. Департаменту валютного регулювання (С. О. Яременко) довести зміст цієї постанови до відома Кримського республіканського, територіальних та по м. Києву і Київській області управлінь Національного банку України, ОПЕРУ Національного банку України, комерційних банків України та Державної митної служби України для керівництва й використання в роботі.

6. Скасувати листи Національного банку України:

N 19029/381 від 14.03.93 і Держмитслужби України N 11/1-530 від 17.03.93;

N 113 від 29.03.94;

N 169 від 21.07.94;

N 171 від 21.07.94;

N 19029/1350 від 15.08.95;

N 296 від 02.10.95.

7. Визнати такими, що втратили чинність: додаток 3 до постанови Правління Національного банку України від 23.09.96 N 245 "Про затвердження нормативних актів Національного банку України і внесення змін до чинних нормативних актів Національного банку України";

постанову Правління Національного банку України від 16.04.98 N 151 (реєстраційний N 249/2689 від 20.04.98) про внесення змін до Порядку переміщення валюти через митний кордон України.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С. О. Брагін).

9. Постанова набирає чинності з 1 жовтня 2000 року.Голова
В. С. Стельмах
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління
Національного банку України
від 12 липня 2000 р. N 283

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 липня 2000 р. за N 452/4673ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАЛЮТИ УКРАЇНИ, ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ, БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ, ПЛАТІЖНИХ ДОКУМЕНТІВ, ІНШИХ БАНКІВСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ І ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" Національний банк України (далі - Національний банк) установлює такий порядок переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України.

I. Загальні положення

У межах застосування цієї Інструкції нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Валюта України - грошові знаки у вигляді банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу.

Іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, монет, казначейських білетів, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу.

Банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

Платіжні документи - чеки (іменні, дорожні), виражені в іноземній валюті.

Інші банківські документи - це:

іменні ощадні (вкладні) книжки та інші вкладні документи, що засвідчують наявність вкладів у гривнях в уповноважених банках України;

іменні вкладні книжки та інші вкладні документи, що засвідчують наявність вкладів в іноземній валюті в уповноважених банках України.

Платіжні картки - це:

банківська платіжна картка, емітована банком України відповідно до чинного законодавства України, за допомогою якої власник картки має змогу здійснювати оплату товарів, послуг та одержувати готівкові кошти;

банківська платіжна картка, емітована іноземним банком, за допомогою якої власник картки має змогу здійснювати оплату товарів, послуг та одержувати готівкові кошти;

платіжна картка, емітована іноземною небанківською установою, за допомогою якої власник картки має змогу здійснювати оплату товарів, послуг та одержувати готівкові кошти.

Резиденти - це:

фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном;

юридичні особи з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законодавства України.

Нерезиденти - це:

фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;

юридичні особи з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави.

Уповноважений банк* - будь-який комерційний банк, офіційно зареєстрований на території України, що має ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, а також здійснює валютний контроль за операціями своїх клієнтів.

____________
* До уповноваженого банку належать його філії, які мають право здійснювати банківські операції з валютними цінностями згідно з Положенням про філію та за умови видачі комерційним банком - юридичною особою дозволу на здійснення визначених банківських операцій.

II. Переміщення валюти України через митний кордон України


1. Вивезення за межі України валюти України фізичними особами

1.1. Дозволяється вивезення за межі України:

а) за умови усного декларування митному органу фізичними особами - резидентами на одну особу (незалежно від віку) коштів у сумі, що не перевищує 1000 гривень, - з урахуванням ювілейних і пам'ятних монет із недорогоцінних металів, номінал яких виражено в гривнях, та ювілейних і пам'ятних монет із недорогоцінних металів, номінал яких виражено в українських карбованцях**;

б) з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними особами - резидентами та нерезидентами на одну особу (незалежно від віку) коштів у сумі, що не перевищує 10000 гривень, у тому числі:

коштів у сумі, що не перевищує 5000 гривень (за номінальною вартістю), - з урахуванням ювілейних і пам'ятних монет із недорогоцінних металів, номінал яких виражено в гривнях та в українських карбованцях;

коштів у вигляді ювілейних і пам'ятних монет із золота та срібла, номінал яких виражено в гривнях, та ювілейних і пам'ятних монет із срібла, номінал яких виражено в українських карбованцях**, загальна сума яких за номінальною вартістю не перевищує 5000 гривень.

1.2. Вивезення валюти України фізичними особами - резидентами та нерезидентами в сумі, яка перевищує встановлені цією Інструкцією норми, а також у випадках, не передбачених цією Інструкцією, дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку за формою 03 (додаток 1), копія якої надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі України (далі - Державна митна служба).

2. Увезення в Україну валюти України фізичними особами

2.1. Дозволяється ввезення в Україну:

а) за умови усного декларування митному органу фізичними особами - резидентами на одну особу (незалежно від віку) коштів у сумі, що не перевищує 1000 гривень, - з урахуванням ювілейних і пам'ятних монет із недорогоцінних металів, номінал яких виражено в гривнях, та ювілейних і пам'ятних монет із недорогоцінних металів, номінал яких виражено в українських карбованцях**;

____________
** Перерахування карбованців у гривні здійснюється у співвідношенні 1:100000.

б) з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними особами - резидентами та нерезидентами на одну особу (незалежно від віку) коштів, які вивезені раніше з України на законних підставах (за наявності митної декларації на їх вивезення).

2.2. Увезення валюти України фізичними особами - резидентами та нерезидентами в сумі, яка перевищує встановлені цією Інструкцією норми, а також у випадках, не передбачених цією Інструкцією, дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку за формою 04 (додаток 2), копія якої надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі.

3. Вивезення за межі України валюти України юридичними особами

3.1. Дозволяється вивезення за межі України юридичними особами - резидентами, яким належать (орендовані, зафрахтовані або ті, що формуються в Україні) транспортні засоби, що здійснюють пасажирські рейси за межі України, через підзвітну фізичну особу коштів у сумі, що не перевищує 3000 гривень, для забезпечення розрахунків на транспортних засобах за надані послуги та/або реалізовані товари.

Якщо до перетинання митного кордону України на цих транспортних засобах надавалися послуги та/або реалізовувався товар на території України, то дозволяється, крім вищезазначеної суми, вивезення через підзвітну фізичну особу отриманої виручки в гривнях, сума якої підтверджується записом у товарно-касовій (касовій) книзі або чеками електронних контрольно-касових апаратів.

Валюта України, що вивозиться з України юридичними особами - резидентами, підлягає декларуванню відповідному митному органу підзвітною фізичною особою, яка має доручення юридичної особи - резидента на вивезення за межі України валюти України (додаток 8). У митній декларації зазначаються повна назва юридичної особи, її місцезнаходження та номер зазначеного доручення, копія якого залишається на митниці.

3.2. Вивезення валюти України юридичними особами - резидентами через підзвітну фізичну особу в сумі, яка перевищує встановлені цією Інструкцією норми, а також у випадках, не передбачених цією Інструкцією, дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку за формою 03 (додаток 1), копія якої надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі.

4. Увезення в Україну валюти України юридичними особами

4.1. Дозволяється ввезення в Україну юридичними особами - резидентами через підзвітну фізичну особу коштів, які вивезені раніше з України на законних підставах (за наявності митної декларації на їх вивезення) на транспортних засобах, що їм належать (орендовані, зафрахтовані або ті, що формуються в Україні), у сумі, що зазначена в пункті 3.1 розділу II цієї Інструкції, а також валюта України, що отримана як виручка за надані послуги чи реалізовані товари на території України до перетинання митного кордону України або під час пасажирського рейсу за межами України, що підтверджено записом у товарно-касовій (касовій) книзі або чеками електронних контрольно-касових апаратів.

Валюта України, що увозиться в Україну юридичними особами - резидентами, підлягає декларуванню відповідному митному органу підзвітною фізичною особою, яка має доручення юридичної особи - резидента на ввезення в Україну валюти України (додаток 8). У митній декларації зазначаються повна назва юридичної особи, її місцезнаходження та номер зазначеного доручення, копія якого залишається на митниці.

4.2. Увезення валюти України юридичними особами - резидентами через підзвітну фізичну особу в сумі, яка перевищує встановлені цією Інструкцією норми, а також у випадках, не передбачених цією Інструкцією, дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку за формою 04 (додаток 2), копія якої надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі.

5. Пересилання валюти України за межі України

5.1. Дозволяється пересилання фізичними особами - резидентами та нерезидентами в міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю за межі України як нумізматичної (боністичної) продукції з дотриманням Правил користування послугами поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.97 N 1446:

банкнот, монет із недорогоцінних металів, номінал яких виражено в українських карбованцях, не більше ніж два примірники кожного номіналу;

банкнот, розмінних монет, монет із недорогоцінних металів, номінал яких виражено в гривнях, не більше ніж один примірник кожного номіналу.

III. Переміщення іноземної валюти через митний кордон України межі України фізичними особами, які виїжджають з туристичною метою або в приватних справах

1. Вивезення іноземної валюти за межі України фізичними особами, які виїжджають із туристичною метою або в приватних справах

1.1. Дозволяється вивезення за межі України за умови усного декларування митному органу фізичними особами - резидентами та нерезидентами:

іноземної валюти готівкою*** та/або дорожніми чеками**** на суму до 1000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день перетинання митного кордону.

1.2. Дозволяється вивезення за межі України з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними особами - резидентами та нерезидентами:

іноземної валюти, що ввезена раніше в Україну на законних підставах (за наявності митної декларації на її ввезення);

коштів у сумі до 5000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, готівкою, що знята з власного рахунку в іноземній валюті в уповноваженому банку України (далі - уповноважений банк) чи куплена через касу уповноваженого банку, та/або дорожніми чеками****, купленими через касу уповноваженого банку, за довідкою уповноваженого банку на вивезення іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, за формою 01 (додаток 3);
____________
*** Готівкова іноземна валюта вивозиться фізичними особами незалежно від віку.

**** Фізичними особами вивозяться дорожні чеки, куплені на підставі паспорта громадянина для виїзду за кордон або проїзного документа особи без громадянства для виїзду за кордон.

банківських металів у вигляді зливків загальною вагою до 100 г на одну особу незалежно від віку;

фізичними особами - нерезидентами - чеків, емітованих іноземними банками та небанківськими установами, що були ввезені/надіслані в Україну з дотриманням вимог законодавства України.

Фізичні особи - нерезиденти - військовослужбовці, робітники та службовці російських військ, які дислокуються на території України і виїжджають до Російської Федерації у відпустку або до нового місця служби, роботи, а також військовослужбовці, що звільнені в запас з лав російських військ, можуть вивозити за довідкою військових частин Російської Федерації за підписом командира та головного бухгалтера, що засвідчена печаткою військової частини, валюту Російської Федерації, одержану у вигляді заробітної плати на території України, на суму, зазначену в абзаці третьому цього пункту.

1.3. Іноземна валюта готівкою в сумі, що перевищує встановлені цією Інструкцією норми, підлягає переказуванню через уповноважений банк України до іноземного банку або вивозиться фізичними особами - резидентами та нерезидентами на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку за формою 03 (додаток 1), копія якої надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі.

2. Вивезення іноземної валюти за межі України фізичними особами, які виїжджають у службові відрядження

2.1. Дозволяється вивезення за межі України за умови усного декларування митному органу фізичними особами - резидентами та нерезидентами іноземної валюти готівкою та/або дорожніми чеками**** на суму до 1000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день перетинання митного кордону.

2.2. Дозволяється вивезення за межі України з обов'язковим зазначенням в митній декларації фізичними особами - резидентами та нерезидентами:

іноземної валюти, що ввезена раніше в Україну на законних підставах (за наявності митної декларації на її ввезення);

коштів у сумі до 10000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, готівкою та/або дорожніми чеками**** за довідкою уповноваженого банку на вивезення іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, у відрядження за межі України за формою 01с (додаток 4);

фізичними особами - нерезидентами - чеків, що були ввезені/надіслані в Україну з дотриманням вимог законодавства України.

____________
**** Фізичними особами вивозяться дорожні чеки, куплені на підставі паспорта громадянина для виїзду за кордон або проїзного документа особи без громадянства для виїзду за кордон.

2.3. При виїзді делегації за межі України за однією довідкою на вивезення іноземної валюти за формою 01с (додаток 4) дозволяється вивезення з України через підзвітну фізичну особу іноземної валюти тільки для членів делегації, які фактично перетинають митний кордон України і прізвища яких зазначені в копії наказу про склад делегації.

3. Увезення іноземної валюти в Україну фізичними особами

3.1. Дозволяється ввезення:

а) за умови усного декларування митному органу фізичними особами - резидентами та нерезидентами:

коштів у сумі до 1000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день перетинання митного кордону, на одну особу (незалежно від віку);

чеків, емітованих іноземними банками, у сумі до 1000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації;

б) з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними особами - резидентами та нерезидентами:

коштів, які вивезені раніше за межі України на законних підставах (за наявності митної декларації на їх вивезення);

коштів у сумі до 10000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації;

чеків, емітованих іноземними банками та небанківськими установами, у сумі до 50000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації;

банківських металів у вигляді зливків загальною вагою до 100 г на одну особу незалежно від віку.

3.2. Готівкова іноземна валюта, яка ввозиться фізичною особою - резидентом, у сумі, що перевищує 10000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, приймається митним органом на зберігання. Зазначена валюта підлягає переказуванню митним органом на поточний рахунок в іноземній валюті, відкритий на ім'я фізичної особи - резидента (оплата банківських послуг здійснюється за рахунок коштів фізичної особи), при поданні цією особою документів, що засвідчують наявність рахунку в уповноваженому банку (копія зазначених документів залишається на митниці), або повертається власнику для ввезення її в Україну при поданні спеціального дозволу Національного банку за формою 05 (додаток 5), копія якого надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі.

Готівкова іноземна валюта, яка ввозиться фізичною особою - нерезидентом, у сумі, що перевищує 10000 доларів США, приймається митним органом на зберігання і повертається власнику для ввезення її в Україну при поданні спеціального дозволу Національного банку за формою 05 (додаток 5), копія якого надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі або повертається власнику при виїзді його з України.

3.3. Увезення фізичними особами - резидентами та нерезидентами чеків у сумі, що перевищує 50000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації та банківських металів у вигляді зливків, вага яких перевищує 100 г, здійснюється за спеціальним дозволом Національного банку за формою 05 (додаток 5), копія якого надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі.

4. Вивезення іноземної валюти за межі України юридичними особами на транспортних засобах

4.1. Дозволяється вивезення юридичними особами - резидентами, яким належать (орендовані, зафрахтовані або ті, що формуються в Україні) транспортні засоби, що здійснюють пасажирські рейси за межі України, через підзвітну фізичну особу коштів у сумі до 1000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, для забезпечення розрахунків на транспортних засобах за надані послуги та/або реалізовані товари під час пасажирського рейсу за межами України.

4.2. Дозволяється вивезення юридичними особами - резидентами:

а) яким належать (орендовані) автотранспортні засоби, - іноземної валюти у сумі до 2000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, готівкою та/або дорожніми чеками**** за довідкою уповноваженого банку за формою 02с (додаток 6) для оплати експлуатаційних потреб цих транспортних засобів за межами України;

б) яким належать (орендовані, зафрахтовані) літаки, судна (пароми), - іноземної валюти у сумі до 10000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, готівкою та/або дорожніми чеками**** за довідкою уповноваженого банку за формою 02с (додаток 6) для оплати експлуатаційних потреб цих транспортних засобів за межами України.

____________
**** Фізичними особами вивозяться дорожні чеки, куплені на підставі паспорта громадянина для виїзду за кордон або проїзного документа особи без громадянства для виїзду за кордон.

4.3. Іноземна валюта, що вивозиться за межі України юридичними особами - резидентами, підлягає декларуванню відповідному митному органу підзвітною фізичною особою, яка має доручення юридичної особи - резидента на вивезення за межі України іноземної валюти (додаток 8). У митній декларації зазначаються повна назва юридичної особи, її місцезнаходження та номер зазначеного доручення, копія якого залишається на митниці.

4.4. Вивезення іноземної валюти юридичними особами - резидентами через підзвітну фізичну особу в сумі, що перевищує встановлені цією Інструкцією норми, а також у випадках, не передбачених цією Інструкцією, дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку за формою 03 (додаток 1), копія якої надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі.

5. Увезення іноземної валюти в Україну юридичними особами на транспортних засобах

5.1. Дозволяється ввезення в Україну юридичними особами - резидентами іноземної валюти, що вивезена раніше з України на законних підставах (за наявності митної декларації на вивезення) на транспортних засобах, що їм належать (орендовані, зафрахтовані або ті, що формуються в Україні), через підзвітну фізичну особу в сумі, що зазначена в пунктах 4.1 та 4.2 розділу III цієї Інструкції.

На транспортних засобах, на яких надавалися послуги та/або реалізовувався товар за межами України до перетинання митного кордону України, дозволяється ввезення також одержаної виручки в іноземній валюті, що підтверджено записом у товарно-касовій (касовій) книзі, або чеками електронних контрольно-касових апаратів.

5.2. Іноземна валюта, що ввозиться в Україну юридичними особами - резидентами, підлягає декларуванню відповідному митному органу підзвітною фізичною особою, яка має доручення юридичної особи - резидента на ввезення в Україну іноземної валюти (додаток 8). У митній декларації зазначаються повна назва юридичної особи, її місцезнаходження та номер зазначеного доручення, копія якого залишається на митниці.

5.3. Увезення іноземної валюти юридичними особами - резидентами через підзвітну особу в сумі, що перевищує встановлені цією Інструкцією норми, а також у випадках, не передбачених цією Інструкцією, дозволяється на підставі спеціального дозволу Національного банку за формою 05 (додаток 5), копія якого надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі.

(пункт 5.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 31.07.2001 р. N 305)

6. Пересилання іноземної валюти та чеків за межі України

6.1. Дозволяється пересилання іноземної валюти та чеків у міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю з дотриманням Правил користування послугами поштового зв'язку:

а) фізичними особами - резидентами та нерезидентами:

банкнот у сумі до 100 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, - на ім'я фізичних осіб - резидентів та нерезидентів;

іменних чеків, виражених в іноземній валюті, що були ввезені/переслані з дотриманням вимог чинного законодавства України, - на ім'я фізичних осіб - резидентів та нерезидентів;

б) уповноваженими банками:

зношених і пошкоджених банкнот, що не є платіжним засобом на території України, - до іноземного банку - кореспондента для прийняття на інкасо;

чеків (іменних, дорожніх), виражених в іноземній валюті, - до іноземного банку - кореспондента для прийняття на інкасо.

7. Пересилання іноземної валюти та чеків в Україну

7.1. Дозволяється пересилання іноземної валюти та чеків у міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю з дотриманням Правил користування послугами поштового зв'язку:

а) банкнот у сумі до 200 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, - на ім'я фізичних осіб - резидентів та нерезидентів;

б) іменних чеків, виражених в іноземній валюті, - у сумі до 10000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, - на ім'я фізичних осіб - резидентів та нерезидентів;

в) іменних чеків, виражених в іноземній валюті, - у сумі до 50000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, - на ім'я юридичних осіб - резидентів і представництв юридичних осіб - нерезидентів в Україні.

Отримання чеків в Україні в сумі, що перевищує встановлені цією Інструкцією норми, а також у випадках, не передбачених цією Інструкцією, дозволяється на підставі спеціального дозволу Національного банку за формою 05 (додаток 5), копія якого надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі.

IV. Інші положення

1. Дозволяється вивезення за межі України:

а) за умови усного декларування митному органу:

фізичними особами - резидентами і нерезидентами - платіжних карток, емітованих банками України (у тому числі міжнародних платіжних систем);

фізичними особами - нерезидентами - платіжних карток, емітованих іноземними банками (у тому числі міжнародних платіжних систем) та небанківськими установами, що були ввезені/переслані в Україну з дотриманням вимог чинного законодавства України;

фізичними особафізичними особа ми - резидентами - іменних ощадних (вкладних) книжок та інших вкладних документів, що засвідчують наявність вкладів у гривнях в уповноважених банках, за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка виїжджає за межі України;

фізичними особами - резидентами і нерезидентами - іменних (вкладних) книжок та інших вкладних документів, що засвідчують наявність вкладів в іноземній валюті в уповноважених банках, за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка виїжджає за межі України;

б) з обов'язковим зазначенням у митній декларації:

фізичними особами - резидентами - платіжних карток, емітованих іноземними банками, на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку на відкриття рахунку в іноземному банку (пред'являється відповідному митному органу).

2. Дозволяється увезення в Україну:

а) за умови усного декларування митному органу:

фізичними особами - резидентами і нерезидентами - платіжних карток, емітованих банками України (в тому числі міжнародних платіжних систем) та платіжних карток, емітованих іноземними банками (в тому числі міжнародних платіжних систем) та небанківськими установами;

фізичними особами - резидентами - іменних ощадних (вкладних) книжок та інших вкладних документів, що засвідчують наявність вкладів у гривнях у банках України, за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка в'їжджає в Україну;

фізичними особами - резидентами і нерезидентами - іменних (вкладних) книжок та інших вкладних документів, що засвідчують наявність вкладів в іноземній валюті в уповноважених банках, за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка в'їжджає в Україну.

3. Дозволяється пересилання за межі України в міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю уповноваженими банками з дотриманням Правил користування послугами поштового зв'язку банківських платіжних карток міжнародних платіжних систем, емітованих уповноваженими банками, що надсилаються на ім'я фізичних осіб - резидентів, у яких відсутній підпис власника картки.

4. Дозволяється пересилання в Україну в міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю з дотриманням Правил користування послугами поштового зв'язку банківських платіжних карток, емітованих іноземними банками, що належать фізичним особам - нерезидентам, у яких відсутній підпис власника картки.

5. Дозволяється перевезення за межі України підприємствами повітряних перевезень (юридичними особами - резидентами) відповідно до вимог Конвенції щодо уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, банківських платіжних карток міжнародних платіжних систем, емітованих уповноваженими банками, що надсилаються на ім'я фізичних осіб - резидентів, у яких відсутній підпис власника картки.

6. Дозволяється перевезення в Україну підприємствами повітряних перевезень (юридичними особами - резидентами) відповідно до вимог Конвенції щодо уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, банківських платіжних карток міжнародних платіжних систем, емітованих уповноваженими банками, що надсилаються на ім'я фізичних осіб - резидентів, у яких відсутній підпис власника картки.

7. Вивезення за межі України іноземної валюти, банківських металів та ввезення в Україну іноземної валюти, бланків дорожніх чеків і банківських металів уповноваженими банками дозволяється тільки на підставі індивідуальної ліцензії та спеціального дозволу Національного банку відповідно до Правил надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав, банківських металів і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав, бланків чеків та банківських металів, затверджених постановою Правління Національного банку від 09.07.97 N 227 (зі змінами).

(пункт 7 розділу IV в редакції постанови Правління
Національного банку України від 02.01.2001 р. N 1)

8. Для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів митна декларація є документом, що свідчить про законність вивезення за межі України та ввезення в Україну валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів, платіжних карток.

9. Довідки на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, за формами 01, 01с, 02с (додатки 3, 4, 6), які надаються уповноваженими банками, є бланками суворого обліку і підлягають реєстрації в Журналі обліку видачі довідок на вивезення валюти України, іноземної валюти за межі України (додаток 7).

Довідки на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, що виражені в іноземній валюті, за формою 01 (додаток 3) надаються на підставі паспорта громадянина України або паспорта громадянина для виїзду за кордон або проїзного документа для виїзду за кордон неповнолітнього громадянина України, якому виповнилось 15 років (на ім'я якого відкритий рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку), а також проїзного документа особи без громадянства для виїзду за кордон.

Строк дії довідок на вивезення валюти України, іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, що вивозяться особами, які виїжджають за межі України:

а) з туристичною метою або в приватних справах - один рік для форми 01 (додаток 3);

б) у службові відрядження - один місяць для форми 01с (додаток 4);

в) для оплати експлуатаційних потреб транспортних засобів за межами України - один місяць для форми 02с (додаток 6).

10. Індивідуальні ліцензії на вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів та ввезення в Україну валюти України, а також спеціальні дозволи на ввезення (пересилання) в Україну іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів фізичними особами - резидентами та нерезидентами, якщо сума перевищує встановлені цією Інструкцією норми, але не перевищує 25000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком, видають територіальні управління Національного банку, Операційне управління Національного банку.

Якщо сума іноземної валюти, що переміщується через митний кордон України фізичними особами - резидентами та нерезидентами, перевищує 25000 доларів США, то зазначені індивідуальні ліцензії та спеціальні дозволи видає Департамент валютного контролю та ліцензування Національного банку.

11. Індивідуальні ліцензії на вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів і увезення в Україну валюти України, а також спеціальні дозволи на ввезення (пересилання) в Україну іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів юридичними особами - резидентами (крім уповноважених банків України) через підзвітну фізичну особу, якщо сума перевищує встановлені цією Інструкцією норми, але не перевищує 25000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком, видають територіальні управління Національного банку.

(абзац перший пункту 11 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 31.07.2001 р. N 305)

Якщо сума іноземної валюти, що переміщується через митний кордон України юридичними особами - резидентами (крім уповноважених банків України) через підзвітну фізичну особу перевищує 25000 доларів США, то зазначені індивідуальні ліцензії та спеціальні дозволи видає Департамент валютного контролю та ліцензування Національного банку.

(абзац другий пункту 11 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 31.07.2001 р. N 305)

12. Дозволяється юридичним особам - нерезидентам через уповноважену фізичну особу вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, чеків на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку та ввезення в Україну іноземної валюти, іменних чеків на підставі спеціального дозволу Національного банку.

(пункт 12 розділу IV в редакції постанови Правління
Національного банку України від 31.07.2001 р. N 305)

13. Строк дії індивідуальних ліцензій на вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів і ввезення в Україну валюти України, а також спеціальних дозволів на ввезення (пересилання) в Україну іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів:

а) фізичними особами - резидентами та нерезидентами - шість місяців;

б) юридичними особами - резидентами та нерезидентам - один місяць.Начальник управління
методології валютного
регулювання Департаменту
валютного регулюванняО. І. Мельникова
Додаток 1
до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України


Форма 03ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ N
на вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів

Національний банк України (територіальне управління Національного банку України)
дозволяє ________________________________________________________,
прізвище, ім'я, по батькові

паспорт, серія ____, N __________, виданий __________________________,
(документ, що його замінює)

_________________________________________________________________,
вивезти за межі України

валюту України ___________________________________________________,
(сума цифрами та словами)

іноземну валюту ___________________________________________________,
(назва іноземної валюти, сума цифрами та словами)

платіжні документи _______________________________________________,
(назва валюти, сума цифрами та словами)

банківські метали __________________________________________________,
(вага в грамах)

Індивідуальна ліцензія дійсна на строк до ______________________________

Ця ліцензія підлягає здаванню відповідному митному органу.М. П.
Підпис керівника банку
(територіальне управління банку)

Дата видачі ліцензії

Додаток 2
до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України


Форма 04ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ N
на ввезення в Україну валюти України

Національний банк України (територіальне управління Національного банку України)
дозволяє ________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

паспорт, серія _____, N _________, виданий ___________________________
(документ, що його замінює)

_________________________________________________________________,

увезти в Україну
валюту України ___________________________________________________
(сума цифрами та словами)

_________________________________________________________________

Індивідуальна ліцензія дійсна на строк до ______________________________

Ця ліцензія підлягає здаванню відповідному митному органу.М. П.
Підпис керівника банку
(територіального управління банку)

Дата видачі ліцензії

Додаток 3
до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України


Форма 01/Form 01
(дійсна протягом одного року без права передавання/valid during a year, non-transferable)


________________________________________
(повна назва банку/full name of the bank)

________________________________________
(місцезнаходження банку, N телефону, факсу/
legal address of the bank, phone and fax)ДОВІДКА N
на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, що виражені в іноземній валюті

CERTIFICATE N
of Exporting Foreign Currencies and Foreign Currency
Cheques from Ukraine

Видана ___________________________________________________________,
Given to (прізвище, ім'я, по батькові/surname, first name, second name)

паспорт, серія ____, N ________,
passport
виданий __________________________,
issued


(документ, що його замінює/or a substituting document)

_________________________________________________________________

на вивезення за межі України
for export of
іноземної валюти __________________________________________________
foreign currency (назва іноземної валюти, сума цифрами та словами/

_________________________________________________________________,
foreign currency name, amount in figures and in words)

чеків, що виражені в іноземній валюті ________________________________
cheques denominated in foreign currency (назва іноземної валюти, сума

_________________________________________________________________
цифрами та словами/foreign currency name, amount in figures and words)

Ця довідка підлягає здаванню відповідному митному органу.
The certificate shall be left at the custom house.

М. П.
Підпис керівника банку
Signature of the bank manager

Дата видачі довідки
Date of issue

Додаток 4
до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України


Форма 01с /Form 01s
(дійсна протягом одного місяця без права передавання/valid during a month, non-transferable)


________________________________________
(повна назва банку/full name of the bank)

________________________________________
(місцезнаходження банку, N телефону, факсу/
legal address of the bank, phone and fax)ДОВІДКА N
на вивезення іноземної валюти та чеків, що виражені в іноземній валюті, при виїзді в службове відрядження за межі України

CERTIFICATE N
of Exporting Foreign Currencies and Foreign Currency Cheques when leaving Ukraine on Business Purposes

Видана ___________________________________________________________,
Given to (прізвище, ім'я, по батькові/surname, first name, second name)

паспорт, серія ____, N ________,
passport
виданий ___________________________,
issued


(документ, що його замінює/or a substituting document)

_________________________________________________________________,
на вивезення
for export of

іноземної валюти __________________________________________________
foreign currency (назва іноземної валюти, сума цифрами та словами/

_________________________________________________________________,
foreign currency name, amount in figures and in words)

чеків, що виражені в іноземній валюті _________________________________
cheques denominated in foreign currency (назва іноземної валюти, сума

__________________________________________________________________
цифрами та словами/foreign currency name, amount in figures and words)

у службове відрядження за межі України.
for business purposes outside Ukraine.

Ця довідка підлягає здаванню відповідному митному органу.
The certificate shall be left at the custom house.

М. П.
Підпис керівника банку
Signature of the bank manager

Дата видачі довідки
Date of issue

Додаток 5
до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України


Форма 05СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ N
на ввезення (пересилання) в Україну іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів

Національний банк України (територіальне управління Національного банку України)
дозволяє _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

паспорт, серія _____, N _____, виданий ________________________________
(документ, що його замінює)

__________________________________________________________________,

увезти (переслати) в Україну

іноземну валюту ____________________________________________________
(назва іноземної валюти, сума цифрами та словами)

__________________________________________________________________,

платіжні документи _______________________________________________

__________________________________________________________________,
(назва іноземної валюти, сума цифрами та словами)

банківські метали __________________________________________________
(вага у грамах)

Спеціальний дозвіл дійсний на строк до _______________________________

Цей спеціальний дозвіл підлягає здаванню відповідному митному органу.

М. П.
Підпис керівника банку
(територіальне управління банку)

Дата видачі спеціального дозволу

Додаток 6
до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України


Форма 02с/Form 02s
(дійсна протягом одного місяця без права передавання/valid during a month, non-transferable)


________________________________________
(повна назва банку/full name of the bank)

________________________________________
(місцезнаходження банку, N телефону, факсу/
legal address of the bank, phone and fax)ДОВІДКА N
на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, що виражені в іноземній валюті, для оплати експлуатаційних потреб транспортних засобів

CERTIFICATE N
of Exporting Foreign Currencies and Foreign Currency
Cheques to be used for payment of transport operation needs

Видана ___________________________________________________________,
Given to (прізвище, ім'я, по батькові/surname, first name, second name)

паспорт, серія ____, N ________,
passport
виданий __________________________,
issued


(документ, що його замінює/or a substituting document)

_________________________________________________________________,
на вивезення
for export of

іноземної валюти __________________________________________________
foreign currency (назва іноземної валюти, сума цифрами та словами)

_________________________________________________________________,
(foreign currency name, amount in figures and in words)

чеків, що виражені в іноземній валюті _________________________________
cheques denominated in foreign currency

__________________________________________________________________
(цифрами та словами/ foreign currency name, amount in figures and words)

для оплати експлуатаційних потреб транспортних засобів за межами України.
to be used for payment of transport operation needs outside Ukraine.

Ця довідка підлягає здаванню відповідному митному органу.
The certificate shall be left at the custom house.

М. П.
Підпис керівника банку
Signature of the bank manager

Дата видачі довідки
Date of issue

Додаток 7
до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон УкраїниЖУРНАЛ
обліку видачі довідок на вивезення іноземної валюти за межі України

Дата видачі
Номер довідки
Прізвище, ім'я, по батькові
Назва валюти
Сума, на яку видано довідку
Номер рахунку, з якого знята валюта
Назва чеків
Номер чеків
Номер ордера на купівлю валют
Підпис особи, яка видала дозвіл

Готівкою
Чеками

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Додаток 8
до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України


_________________________________________________________________
(повна назва юридичної особи)

_________________________________________________________________
(місцезнаходження, N телефону, факсу, код за ЄДРПОУ)

ДОРУЧЕННЯ N
на вивезення за межі України, ввезення в Україну валюти України, іноземної валюти

Видане ___________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові підзвітної фізичної особи)

паспорт, серія ____, N ________, виданий _____________________________

_________________________________________________________________,

на вивезення за межі України, увезення в Україну валюти України, іноземної валюти.

Це доручення пред'являється відповідному митному органу.

М. П.
Підпис керівника

Дата видачі доручення____________


На правах рекламы: