Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Нормативные документы Украины Постанова "Про затвердження Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти та про внесення змін до нормативно-правових актів Правління Національного банку України
описание | темы | ключевые слова 
"Про затвердження Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти та про внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України"

Постанова Правління Національного банку України
від 17 січня 2001 року N 18

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 лютого 2001 р. за N 99/5290

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Правління Національного банку України
від 17 жовтня 2001 року N 434

Відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" та з метою поліпшення обслуговування фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) при здійсненні ними переказів власних коштів за межі України та одержанні в Україні переказів із-за кордону Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти (додаються).

2. Внести зміни:

2.1. До Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків в національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527 (зі змінами) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за N 819/3259:

2.1.1. Абзац другий підпункту "а" пункту 6.3.2 та абзац другий підпункту "а" пункту 6.3.4 розділу 6 викласти в такій редакції: "перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти".

2.1.2. В абзацах другому і третьому підпункту "б" пунктів 6.3.2 та 6.3.4 розділу 6 слова "(при здійсненні операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України використовується курс Національного банку України)" замінити словами "(купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції)".

2.2. До Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 N 127 (зі змінами) і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18.03.99 за N 171/3464:

2.2.1. Підпункт "б" пункту 2.8 розділу 2 викласти в такій редакції: "документи, що передбачені Правилами здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти".

3. Департаменту валютного регулювання (С. О. Яременко) довести зміст цієї постанови до відома Кримського республіканського, територіальних та по м. Києву і Київській області управлінь Національного банку України для використання в роботі.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

Правила переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів, затверджені постановою Правління Національного банку України від 23.09.96 N 245 (додаток 6);

постанову Правління Національного банку України від 10.04.97 N 97 (реєстраційний номер 168/1972 від 12.05.97) "Про внесення змін і доповнень до Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 23.09.96 N 245".

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С. О. Брагін).

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.Голова
В. С. Стельмах
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 17 січня 2001 р. N 18

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 лютого 2001 р. за N 99/5290ПРАВИЛА
здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти

Відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" та з метою покращання обслуговування фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) при здійсненні ними переказів власних коштів за межі України та одержанні в Україні переказів із-за кордону Національний банк України (далі - Національний банк) установлює такі Правила здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти.

Розділ I. Загальні положення

1. Правила здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти (далі - Правила) регламентують порядок, умови та норми здійснення уповноваженими банками (далі - банк) та уповноваженими фінансовими установами (далі - установа) переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) та одержання фізичними особами (резидентами і нерезидентами) в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти.

2. Для здійснення переказу іноземної валюти за межі України фізична особа (резидент і нерезидент) подає до банку, установи:

а) документ, що засвідчує особу (паспорт або документ, що його замінює);

б) заяву-доручення в довільній формі на переказ коштів. У заяві зазначається: "Ця операція не пов'язана зі здійсненням підприємницької діяльності". Заява-доручення також має містити такі реквізити:

прізвище, ім'я, по батькові, документ, що засвідчує особу - відправника переказу (серія, номер, дата, ким виданий, адреса за місцем проживання), номер рахунку в банку (якщо переказ здійснюється з поточного рахунку); прізвище, ім'я, по батькові, повна адреса одержувача переказу;

країна, місто, банк - одержувач коштів, номер рахунку, на який перераховуються кошти;

сума та мета переказу відповідно до Правил;

дата та підпис фізичної особи - відправника переказу.

При здійсненні банком, установою переказу з використанням міжнародних систем грошових переказів (Western Union, Money Gram тощо) фізична особа замість заяви заповнює встановлений відповідною системою бланк на відправлення переказу і зазначає в ньому потрібні реквізити. На цьому ж бланку фізична особа робить напис: "Ця операція не пов'язана зі здійсненням підприємницької діяльності" і засвідчує його своїм підписом;

в) документи, що свідчать про наявність у фізичних осіб підстав для здійснення платежу, а саме:

у фізичних осіб - резидентів - документи, визначені в підпунктах "б" - "и" пункту 1 глави 2 розділу II цих Правил відповідно до цілі переказу коштів;

у фізичних осіб - нерезидентів - документи, визначені в підпунктах "а" - "г" пункту 2 глави 1 розділу III цих Правил, які підтверджують джерела походження іноземної валюти.

Документи, що видані на території іноземної держави, мають перекладатися на українську мову і нотаріально засвідчуватися. Не потребують перекладу на українську мову документи, що складені російською мовою.

(абзац четвертий підпункту "в" пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 17.10.2001 р. N 434)

3. Уповноважений працівник банку, установи на оригіналах документів, які є підставою для здійснення переказу, робить відмітку про перерахування коштів за межі України (відмітка не робиться на документах, що засвідчують особу і підтверджують родинні стосунки). Копії цих документів із зазначеною відміткою зберігаються в документах дня банку, установи.

(пункт 3 розділу I в редакції постанови Правління
Національного банку України від 17.10.2001 р. N 434)

4. Банк, установа здійснюють переказ іноземної валюти за межі України тільки за умови, якщо фізична особа подала повний пакет документів, що визначені цими Правилами. При цьому, перерахування коштів з кодованих рахунків не допускається.

Банк, установа зобов'язані виконати доручення фізичної особи з переказу іноземної валюти за межі України, що надійшло протягом операційного часу банку, в день його надходження. У разі надходження доручення після операційного часу банк зобов'язаний виконати його не пізніше наступного робочого дня.

(пункт 4 розділу I доповнено абзацом другим згідно з постановою
Правління Національного банку України від 17.10.2001 р. N 434)

5. Виплата фізичним особам (резидентам і нерезидентам) в Україні іноземної валюти, переказаної їм із-за кордону, здійснюється банком, установою після подання документа, що засвідчує особу (паспорт або документ, що його замінює), та заяви у довільній формі на одержання переказу. В заяві зазначається: "Ця операція не пов'язана зі здійсненням підприємницької діяльності". Заява також має містити такі реквізити:

прізвище, ім'я, по батькові, документ, що засвідчує особу - одержувача переказу (серія, номер, дата, ким виданий, адреса за місцем проживання);

сума та мета переказу відповідно до цих Правил;

дата та підпис фізичної особи - одержувача переказу.

При одержанні коштів, переказаних з використанням міжнародних систем грошових переказів (Western Union, Money Gram тощо), фізична особа замість заяви заповнює встановлений відповідною системою бланк на одержання переказу і зазначає в ньому потрібні реквізити. На цьому ж бланку фізична особа робить напис: "Ця операція не пов'язана зі здійсненням підприємницької діяльності" і засвідчує його своїм підписом.

6. Грошові кошти, переказані в Україну із-за кордону на користь фізичних осіб, можуть бути виплачені їм:

а) в іноземній валюті;

у разі відсутності в касі банку іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора іноземних валют Національного банку (далі - Класифікатор), в якій надійшов переказ, виплата коштів фізичній особі за її згодою здійснюється в іншій іноземній валюті цієї ж групи Класифікатора, а в разі відсутності іноземної валюти 2-ї групи Класифікатора - у гривнях;

б) у гривнях за бажанням фізичної особи та на підставі її заяви (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом банку, що діє на день здійснення операції).

(пункт 6 розділу I в редакції постанови Правління
Національного банку України від 17.10.2001 р. N 434)

7. Виплата фізичним особам коштів за соціально значущими неторговельними платежами, що переказані державами - учасницями СНД відповідно до положень міжурядової "Угоди про порядок переказу грошових коштів громадянам за соціально значущими неторговельними платежами" (м. Москва, 09.09.94), здійснюється:

а) у гривнях (купівля іноземної валюти здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день здійснення операції);

б) за бажанням фізичної особи і на підставі її заяви у валюті переказу за умови наявності цієї валюти в касі банку.

Виплата коштів за неторговельними платежами, що не належать до переліку соціально значущих неторговельних платежів, переказаних з цих держав, здійснюється фізичним особам відповідно до умов пункту 6 розділу I цих Правил.

(пункт 7 розділу I в редакції постанови Правління
Національного банку України від 17.10.2001 р. N 434)

8. Виплата фізичним особам готівкової іноземної валюти здійснюється банком, установою згідно з вимогами Інструкції N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 N 129, зі змінами.

Розділ II. Порядок здійснення банками переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та виплати фізичним особам в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти з поточних рахунків в іноземній валюті


Глава 1. Перекази фізичними особами - нерезидентами іноземної валюти за межі України та одержання ними переказів із-за кордону

1. Перекази іноземної валюти за межі України з поточних рахунків в іноземній валюті фізичних осіб - нерезидентів здійснюються в межах залишку, що є на їх рахунках.

2. Іноземна валюта, що переказана в Україну на користь фізичних осіб - нерезидентів, зараховується на їх поточні рахунки в іноземній валюті без обмежень сум.

Глава 2. Перекази фізичними особами - резидентами іноземної валюти за межі України та одержання ними переказів із-за кордону

1. Фізичні особи - резиденти можуть здійснювати за межі України такі перекази:

а) на користь фізичних осіб, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, - суму не більше ніж 300 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день здійснення операції (далі - або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті), на місяць без підтвердних документів про родинні стосунки фізичних осіб;

(підпункт "а" пункту 1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 17.10.2001 р. N 434)

б) з метою допомоги родичам (чоловіку, дружині, батькам, дітям, рідним сестрам і братам, онукам, діду, бабі), які постійно або тимчасово проживають за кордоном, - суму не більше ніж 1000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на місяць за наявності документів, що підтверджують родинні стосунки фізичних осіб (паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб; перекази братам, сестрам, онукам, діду, бабі можуть здійснюватися на підставі засвідчених у встановленому порядку копій зазначених документів);

в) на оплату витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання), - на рахунки юридичних осіб - нерезидентів - суму не більше ніж 5000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності підтвердних документів цих юридичних осіб - нерезидентів (рахунків-фактур);

г) на оплату витрат судовим, арбітражним, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплата податків, зборів, державного мита та інших обов'язкових платежів відповідно до законодавства іноземних країн) - на рахунки юридичних осіб - нерезидентів - суму не більше ніж 5000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності підтвердних документів цих юридичних осіб - нерезидентів (лист-розрахунок відповідного повноважного органу, в якому зазначається сума до сплати або посилання на нормативно-правовий акт, на підставі якого вона визначається);

(підпункт "г" пункту 1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 17.10.2001 р. N 434)

ґ) на оплату адвокатських послуг у разі порушення судових справ за кордоном, в яких позивачем або відповідачем є фізична особа - резидент України, - суму не більше ніж 5000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності підтвердних документів про надання адвокатських послуг (лист-розрахунок іноземної адвокатської компанії, в якому має зазначатися сума до сплати відповідно до законодавства іноземної країни, позовна заява);

д) на оплату витрат за лікування в медичних закладах, що знаходяться за кордоном, - на рахунки цих закладів - суму не більше ніж 20000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності підтвердних документів цих закладів (виклик чи запрошення медичного закладу іноземної країни на лікування, рахунок-фактура) та копії наказу Міністерства охорони здоров'я України про направлення громадянина на лікування за кордон відповідно до Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.95 N 991, або копії з протоколу засідання комісії Міністерства охорони здоров'я України з питань направлення громадян України на лікування за кордон або виписки з цього протоколу.

(абзац перший підпункту "д" пункту 1 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
від 17.10.2001 р. N 434)

При цьому оплату зазначених витрат може здійснювати і будь-яка особа (резидент), яка не є отримувачем послуг з лікування, на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України;

е) на оплату витрат за проведення тестів, іспитів та на інші платежі, що пов'язані із зарахуванням фізичних осіб на навчання до навчальних закладів, що знаходяться за кордоном, - на рахунки цих закладів - суму не більше ніж 500 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності підтвердних документів цих закладів (виклик чи запрошення, в якому має зазначатися сума до сплати).

При цьому оплату зазначених витрат може здійснювати і будь-яка особа (резидент), яка не є отримувачем послуг з навчання, на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України;

є) на оплату участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, виставках, що відбуваються на території іноземних країн, - на рахунки юридичних осіб - нерезидентів - суму не більше ніж 2000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності підтвердних документів юридичних осіб - нерезидентів - організаторів цих заходів (запрошення, в якому має зазначатися сума до сплати, рахунок-фактура);

ж) на оплату витрат за придбання літератури та передплатних видань, що видаються за кордоном, - на рахунки юридичних осіб - нерезидентів - суму не більше ніж 500 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на місяць за наявності підтвердних документів цих юридичних осіб - нерезидентів (рахунок-фактура);

з) на оплату інших послуг, що надаються за кордоном, - на рахунки юридичних осіб - нерезидентів - суму не більше ніж 300 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на місяць за наявності підтвердних документів юридичних осіб - нерезидентів - постачальників цих послуг (рахунок-фактура);

и) при виїзді за кордон на постійне місце проживання - в межах залишку коштів на рахунку при пред'явленні ними паспорта громадянина України для виїзду за кордон (для осіб без громадянства - документа, що засвідчує особу) з відміткою про виїзд на постійне місце проживання із зазначенням країни виїзду, а також довідки органу державної податкової служби про відсутність заборгованості щодо сплати податків. Банк здійснює перерахування коштів протягом 90 днів з дня видачі цієї довідки, на оригіналі довідки він робить відмітку про перерахування коштів.

Переказ може здійснюватися як на рахунок будь-якої фізичної особи, так і до запитання;

і) на оплату зборів (мита) за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, включаючи оплату послуг патентних повірених за кордоном - на рахунки фізичних осіб - нерезидентів - патентних повірених та відповідних органів іноземних країн - суму не більше ніж 5000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності підтвердних документів (лист-розрахунок відповідного повноважного органу іноземної країни або патентного повіреного - нерезидента, в якому зазначається сума до сплати);

(пункт 1 глави 2 розділу II доповнено підпунктом "і" згідно з
постановою Правління Національного банку України від 17.10.2001 р. N 434)

ї) на власні рахунки, відкриті в закордонних банках, інших кредитних установах, філіях українських банків за межами України, які використовуються відповідно до чинного законодавства України, - суму не більше ніж 9000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на місяць за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку на відкриття рахунків за межами України та розміщення на них валютних цінностей.

(пункт 1 глави 2 розділу II доповнено підпунктом "ї" згідно з
постановою Правління Національного банку України від 17.10.2001 р. N 434)

2. Іноземна валюта, що переказана в Україну на користь фізичних осіб - резидентів, зараховується на їх поточні рахунки в іноземній валюті без обмежень сум.

Глава 3. Особливі умови здійснення переказів фізичними особами - резидентами і нерезидентами іноземної валюти за межі України та одержання ними переказів із-за кордону

1. У разі потреби здійснити переказ у сумі, що перевищує встановлені в пункті 1 глави 2 розділу II цих Правил норми, а також на цілі, що не передбачені Правилами, переказ здійснюється на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку, яку видає:

а) на суму, що перевищує встановлену норму, та на цілі, що не передбачені Правилами, але не більше ніж 25000 доларів США, - територіальне управління Національного банку;

б) на цілі, передбачені в пункті 1 глави 2 розділу II цих Правил, та на цілі, не передбачені Правилами, якщо сума переказу перевищує 25000 доларів США, - Департамент валютного контролю та ліцензування Національного банку (далі - Департамент валютного контролю та ліцензування).

(пункт 1 глави 3 розділу II в редакції постанови
Правління Національного банку України від 17.10.2001 р. N 434)

2. Переказ іноземної валюти за межі України та одержання в Україні іноземної валюти за переказом із-за кордону не власником рахунку, а іншою особою здійснюється в порядку, визначеному Інструкцією про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527, зі змінами.

Глава 4. Порядок видачі фізичним особам - резидентам індивідуальних ліцензій на здійснення переказів іноземної валюти за межі України

1. Індивідуальна ліцензія Національного банку на здійснення переказу іноземної валюти за межі України (далі - ліцензія) - це належно оформлений письмовий дозвіл Національного банку на здійснення конкретною фізичною особою - резидентом переказу іноземної валюти за межі України.

2. Ліцензія видається фізичній особі:

а) у випадках, зазначених у абзаці другому підпунктів "д" та "е" пункту 1 глави 2 розділу II, а також у разі потреби в здійсненні переказу в сумі, що перевищує норми, встановлені в пункті 1 глави 2 розділу II цих Правил;

б) на цілі, не передбачені цими Правилами.

3. Ліцензію на суму, що перевищує встановлену норму, та на цілі, що не передбачені Правилами, але не більше ніж 25000 доларів США або на еквівалентну суму в іншій іноземній валюті видає територіальне управління Національного банку за місцем проживання фізичної особи; на цілі, передбачені в пункті 1 глави 2 розділу II цих Правил, та на цілі, не передбачені Правилами, якщо сума переказу перевищує 25000 доларів США, - Департамент валютного контролю та ліцензування Національного банку.

(пункт 3 глави 4 розділу II в редакції постанови
Правління Національного банку України від 17.10.200 1 р. N 434)

4. Для отримання ліцензії фізична особа має подати такі документи:

а) заяву із зазначенням мети переказу коштів та конкретної суми в іноземній валюті з обґрунтуванням необхідності здійснення такого переказу за формою, зазначеною в додатку 1 до цих Правил;

б) копії сторінок паспорта громадянина України (що містять останню фотографію, прізвище та ім'я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, реєстрацію місця проживання громадянина) або документа, що його замінює (паспорт громадянина України для виїзду за кордон у разі виїзду фізичної особи за кордон на постійне місце проживання, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні);

в) копії відповідних підтвердних документів, що підтверджують наявність у фізичної особи підстав для здійснення переказу коштів в іноземній валюті;

(підпункт "в" пункту 4 глави 4 розділу II в редакції постанови
Правління Національного банку України від 17.10.2001 р. N 434)

г) довідку банку про наявність на поточному рахунку фізичної особи відповідної суми коштів в іноземній валюті або в гривнях, достатньої для здійснення зазначеного переказу коштів.

5. Територіальне управління Національного банку або Департамент валютного контролю та ліцензування розглядає отриманий від фізичної особи пакет документів на видачу їй індивідуальної ліцензії у порядку черговості отримання цих документів.

6. Протягом 5 робочих днів з дати надходження пакета документів до територіального управління Національного банку, після обов'язкової реєстрації цих документів в Адміністративному відділі, територіальне управління надсилає копію заяви фізичної особи про надання їй індивідуальної ліцензії відповідному підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та відповідному територіальному підрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

7. Протягом 5 робочих днів з дати надходження пакета документів до Національного банку, після обов'язкової реєстрації цих документів в Адміністративному департаменті Національного банку, Департамент валютного контролю та ліцензування надсилає копію заяви фізичної особи про надання їй індивідуальної ліцензії Головному управлінню по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та Головному управлінню по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

8. Загальний строк розгляду документів територіальним управлінням Національного банку або Департаментом валютного контролю та ліцензування на видачу індивідуальних ліцензій не повинен перевищувати 30 днів з дати надходження зазначеного пакета документів. Якщо територіальному управлінню Національного банку або Департаменту валютного контролю та ліцензування для видачі відповідних індивідуальних ліцензій потрібні додаткові документи, то строк розгляду продовжується ще на 14 днів з дати надходження додаткових документів до зазначених органів.

9. З урахуванням висновків спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю, якщо ці висновки надійшли до територіального управління Національного банку або Департаменту валютного контролю та ліцензування протягом строку розгляду документів, що передбачений у пункті 8 цієї глави Правил, визначається доцільність надання фізичній особі індивідуальної ліцензії.

10. Після розгляду зазначених документів територіальне управління Національного банку або Департамент валютного контролю та ліцензування видає фізичній особі відповідну ліцензію за формою, наведеною в додатку 2, або письмово повідомляє фізичну особу про відмову у видачі ліцензії.

11. Ліцензія оформляється на бланку територіального управління Національного банку або на бланку Національного банку у двох примірниках, один з яких надсилається фізичній особі поштою (або передається "під підпис"), другий - залишається в територіальному управлінні Національного банку або Департаменті валютного контролю та ліцензування для обліку і контролю.

Фізична особа самостійно подає ліцензію до банку, в якому фізичній особі відкритий поточний рахунок в іноземній валюті та з якого мають перераховуватися кошти за кордон. Банк на цій ліцензії робить відмітку про перерахування коштів за межі України, після чого знімає копію з цієї ліцензії для обліку і контролю.

12. Ліцензія діє протягом одного місяця з дати видачі.

Розділ III. Порядок здійснення банками та установами переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та виплати фізичним особам в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти без відкриття фізичними особами поточних рахунків в іноземній валюті


Глава 1. Перекази фізичними особами - нерезидентами іноземної валюти за межі України та одержання ними переказів із-за кордону

1. Фізичні особи - нерезиденти можуть переказувати за межі України іноземну валюту:

а) увезену, переказану, а також ту, яку переслали в Україну в установленому чинним законодавством України порядку;

б) зняту з власного поточного (вкладного) рахунку в іноземній валюті в банку, а також зняту за допомогою банківських платіжних карток, емітованих за кордоном;

(підпункт "б" пункту 1 глави 1 розділу III в редакції постанови
Правління Національного банку України від 17.10.2001 р. N 434)

в) одержану за іменними та дорожніми чеками через банк в установленому чинним законодавством України порядку;

г) одержану на території України як оплату праці, премії, призи, авторські гонорари, успадковані кошти.

2. Перекази іноземної валюти за межі України здійснюються за наявності документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти, зокрема таких:

а) митної декларації на ввезення готівкової іноземної валюти та/або

б) довідки банку про зняття іноземної валюти з власного поточного (вкладного) рахунку або з картрахунку в банку України та/або

в) довідки банку про одержання готівкової іноземної валюти за чеком або за переказом із-за кордону та/або

г) довідки про одержання заробітної плати, премії, призу, авторського гонорару, документа про одержання успадкованих коштів в іноземній валюті.

3. Переказ іноземної валюти за межі України без відкриття поточного рахунку в іноземній валюті здійснюється у межах суми, що зазначена в підтвердних документах про джерела її походження, але не більше ніж 5000 доларів США, або еквіваленту цієї суми в іншій іноземній валюті, в один операційний день.

4. Іноземна валюта, що переказана в Україну на ім'я фізичної особи - нерезидента, може бути виплачена банком без відкриття поточного рахунку в іноземній валюті та установою в сумі, що не перевищує 10000 доларів США, або еквіваленті цієї суми в іншій іноземній валюті в один операційний день.

Глава 2. Перекази фізичними особами - резидентами іноземної валюти за межі України та одержання ними переказів із-за кордону

1. Фізичні особи - резиденти можуть здійснювати за межі України такі перекази:

а) на користь фізичних осіб, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, - суму, що не перевищує 300 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на місяць без підтвердних документів про родинні стосунки;

б) сплату податків, зборів, державного мита та інших обов'язкових платежів відповідно до законодавства іноземних країн;

в) оплату витрат за проведення тестів, іспитів та інші платежі, що пов'язані із зарахуванням фізичних осіб на навчання до навчальних закладів, що знаходяться за кордоном;

г) оплату участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, виставках, що відбуваються на території іноземних країн;

ґ) оплату за придбання літератури та передплатних видань, що видаються за кордоном.

Перекази на цілі, що визначені в підпунктах "б" - "ґ" пункту 1 цієї глави, здійснюються в сумі, що не перевищує 300 доларів США, або еквіваленті цієї сумі в іншій іноземній валюті за наявності відповідних підтвердних документів від юридичних осіб - нерезидентів, визначених у підпунктах "г", "ґ", "е" - "ж" пункту 1 глави 2 розділу II цих Правил.

2. Іноземна валюта, що переказана в Україну на ім'я фізичної особи - резидента, може бути виплачена банком без відкриття поточного рахунку в іноземній валюті та установою в сумі, що не перевищує 3000 доларів США, або еквіваленті цієї суми в іншій іноземній валюті в один операційний день.

Глава 3. Особливі умови здійснення переказів фізичними особами - резидентами і нерезидентами іноземної валюти за межі України та одержання ними переказів із-за кордону

1. Перекази іноземної валюти за межі України в сумах, що перевищують норми, встановлені в пункті 3 глави 1 (для нерезидентів) і пункті 1 глави 2 (для резидентів) розділу III цих Правил, здійснюються банками з поточних рахунків в іноземній валюті фізичних осіб - резидентів і нерезидентів (розділ II цих Правил).

2. Іноземна валюта, що переказана в Україну на ім'я фізичних осіб у сумах, що перевищують норми, встановлені в пункті 4 глави 1 (для нерезидентів) і пункті 2 глави 2 (для резидентів) розділу III цих Правил, зараховується банком на поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб у сумі переказу і виплачується одержувачам з цих рахунків (розділ II цих Правил).

3. Перекази іноземної валюти за межі України та одержання іноземної валюти, переказаної із-за кордону за допомогою міжнародних систем грошових переказів (Western Union, Money Gram тощо), здійснюються згідно з умовами цих систем та в межах норм, що передбачені в пунктах 3 та 4 глави 1 (для нерезидентів) і пунктах 1 та 2 (для резидентів) глави 2 розділу III цих Правил.

4. Іноземна валюта, що переказана із-за кордону на ім'я фізичних осіб, обліковується банком, установою на балансовому рахунку 2909 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку".

5. Якщо неможливо здійснити виплату коштів фізичній особі в зв'язку з її неявкою та/або неодержанням переказу, то іноземна валюта повертається банком банку - відправнику переказу після завершення 12-місячного терміну від дати зарахування іноземної валюти на балансовий рахунок 2909 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку". У разі письмової відмови фізичної особи в одержанні коштів іноземна валюта в триденний строк повертається банку - відправнику переказу.

6. Переказана із-за кордону на ім'я фізичної особи іноземна валюта може одержуватися не власником коштів, а іншою особою в порядку, визначеному чинним законодавством України.

7. Банки та установи зобов'язані вести Журнал обліку переказів іноземної валюти із-за кордону, одержаних фізичними особами без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті (додаток 3) та Журнал обліку переказів іноземної валюти фізичними особами за межі України, здійснених без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті (додаток 4). Усі сторінки журналів мають бути пронумеровані, прошнуровані. Журнали засвідчуються підписами керівника та головного бухгалтера банку, установи, які скріпляються печаткою. Операції з переказу та одержання коштів підлягають обов'язковому відображенню в цих журналах у день їх здійснення.

Можливе ведення журналів у електронному вигляді з щоденним роздрукуванням сторінок. Роздруковані сторінки складаються за датами та формуються в брошури (брошури прошнуровуються, засвідчуються підписами керівника та головного бухгалтера, печаткою банку (установи). На першій сторінці брошури зазначаються кількість сторінок, які містить брошура, початкова та остання дати.

(пункт 7 глави 3 розділу III доповнено абзацом другим згідно з
постановою Правління Національного банку України від 17.10.2001 р. N 434)

Строк зберігання журналів - 5 років.

(пункт 7 глави 3 розділу III доповнено абзацом третім згідно з
постановою Правління Національного банку України від 17.10.2001 р. N 434)

Розділ IV. Відповідальність банків

За невиконання банками функцій агента валютного контролю та порушення положень цих Правил банки несуть відповідальність згідно з законодавством України.Директор Департаменту
валютного регулювання

С. О. Яременко

Заступник директора
Юридичного департаменту

В. А. Сенніков
Додаток 1
до Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти


Національний банк України

Територіальне управління Національного банку України
(назва та місцезнаходження)Заява
для отримання фізичною особою індивідуальної ліцензії на здійснення переказу іноземної валюти за межі України

1. Прізвище, ім'я та по батькові ____________________________________
_______________________________________________________________

2. Паспорт громадянина України або документ, що його замінює (серія, N, ким і коли виданий)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. Адреса за місцем проживання ___________________________________
_______________________________________________________________

4. Назва та адреса органу державної податкової служби, в якому заявник зареєстрований як платник податку _____________________________________________________________
_______________________________________________________________

5. Ідентифікаційний номер платника податку ________________________

На підставі підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" прошу видати мені індивідуальну ліцензію на здійснення переказу іноземної валюти за межі України:

6. Сума іноземної валюти (цифрами і словами) _______________________
_______________________________________________________________

7. Мета переказу коштів за межі України _____________________________
_______________________________________________________________

8. Назва, адреса та N рахунку в уповноваженому банку України, з якого перераховуватимуться кошти за межі України
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

9. Країна, місто, іноземний банк, N рахунку в іноземному банку, на який перераховуються кошти
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

"___" _______________ 200_ р.
Особистий підпис

Печатка
Додаток 2
до Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти


Національний банк України

Територіальне управління Національного банку України
(назва та місцезнаходження)

Уповноважений банк, який здійснює переказ іноземної валюти за межі України
(назва та місцезнаходження)ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ N
на здійснення переказу іноземної валюти за межі України фізичною особою

На підставі підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" дозволяється
_______________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, адреса за місцем проживання фізичної особи)
_______________________________________________________________

здійснити переказ іноземної валюти за межі України
_______________________________________________________________
(сума іноземної валюти цифрами і словами)
_______________________________________________________________
(мета переказу коштів за межі України)
_______________________________________________________________
(назва, адреса уповноваженого банку України, N рахунку, з якого
_______________________________________________________________
перераховуються кошти)
_______________________________________________________________
(країна, місто, іноземний банк, N рахунку в іноземному банку, на який
_______________________________________________________________
перераховуються кошти)

Голова (заступник Голови)
Начальник (заступник начальника) територіального управління


Підпис ____________

Печатка
Додаток 3
до Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валютиЖурнал
обліку переказів іноземної валюти із-за кордону, одержаних фізичними особами без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті

N з/п
Дата переказу
Дані про фізичну особу, що одержує переказ
Код
валюти
Сума переказу
на користь

Прізвище, ім'я,
по батькові
Документ, що засвідчує особу
(серія, N, дата, ким виданий,
адреса за місцем проживання)
резидентів
нерезидентів

1
2
3
4
5
6
7
Додаток 4
до Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валютиЖурнал
обліку переказів іноземної валюти фізичними особами за межі України, здійснених без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті

N з/п
Дата переказу
Дані про фізичну особу, що здійснює переказ
Код
валюти
Сума переказу
за дорученням

Прізвище, ім'я,
по батькові
Документ, що засвідчує особу
(серія, N, дата, ким виданий,
адреса за місцем проживання)
резидентів
нерезидентів

1
2
3
4
5
6
7


____________На правах рекламы: