Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Нормативные документы Украины Постанова "Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях " Правління Національного банку України
описание | темы | ключевые слова 






Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях

Постанова Правління Національного банку України
від 26 березня 1998 року N 118

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 квітня 1998 р. за N 231/2671

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
від 21 вересня 1998 року N 381,
від 4 грудня 1998 року N 507,
від 27 січня 1999 року N 38,
від 10 червня 1999 року N 281,
від 15 вересня 1999 року N 456,
від 27 грудня 1999 року N 621,
від 25 травня 2000 року N 209,
від 20 листопада 2000 року N 457,
від 7 травня 2001 року N 185,
від 4 грудня 2001 року N 495

Додатково див. листи Національного банку України
від 21 серпня 1998 року N 13-108/1439-6031,
від 27 серпня 1998 року N 13-111/1466-6118

(В тексті Положення слова "комерційні банки" замінено словами "уповноважені банки" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 4 грудня 1998 року N 507)


З метою подальшого впорядкування операцій в гривнях та іноземній валюті через кореспондентські рахунки та розглянувши пропозиції Департаменту валютного регулювання та Юридичного департаменту щодо внесення змін та доповнень до встановленого порядку здійснення розрахунків через рахунки банків-нерезидентів, Правління ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

- пункт 2 постанови Правління Національного банку України "Про стабілізацію валютного ринку України" від 18.09.95 р. N 227;

- лист Національного банку України від 02.10.95 р. N 301;

- лист Національного банку України від 11.10.95 р. N 309;

- постанову Правління Національного банку України "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 18 вересня 1995 року N 227" від 11.10.95 р. N 255;

- додаток 2 "Порядок бухгалтерського обліку та розрахунків за рахунками "Лоро" банків-нерезидентів у валюті України", затверджений постановою Правління Національного банку України "Про затвердження нормативних актів Національного банку України і внесення змін та доповнень до чинних нормативних актів Національного банку України" від 23.09.1996 р. N 245, реєстраційний N 386;

- постанову Правління Національного банку України "Про внесення змін і доповнень до "Порядку бухгалтерського обліку та розрахунків за рахунками "Лоро" банків-нерезидентів у валюті України" (додаток 2 до постанови Правління Національного банку України від 23.09.96 р. N 245, реєстраційний N 386)" від 10.04.97 р. N 98, реєстраційний N 435;

- постанову Правління Національного банку України "Про внесення змін і доповнень до "Порядку бухгалтерського обліку та розрахунків за рахунками "Лоро" банків-резидентів країн СНД і Балтії у валюті України" від 22.04.97 р. N 126, реєстраційний N 438.

- постанову Правління Національного банку України "Про внесення змін і доповнень до нормативних документів" від 20.11.97 р. N 386, реєстраційний N 487 від 20.11.97 р.

3. Подати "Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях" для державної реєстрації в Міністерство юстиції України в установленому порядку.

4. Положення набуває чинності через десять днів після його реєстрації у Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Правління В. С. Стельмаха та Департамент валютного регулювання (С. О. Яременко).




Голова
В. А. Ющенко











ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління
Національного банку України
від 26 березня 1998 р. N 118





Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 квітня 1998 р. за N 231/2671



Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях

(назва Положення в редакції постанови
Правління НБУ від 25.05.2000 р. N 209)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відкриття кореспондентських рахунків банків резидентів та нерезидентів як в іноземній валюті, так і в гривнях здійснюється відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та нормативних актів Національного банку України.

Після отримання ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій (надалі - ліцензія) уповноважені банки України можуть укладати угоди про відкриття кореспондентських рахунків.

Для цілей цього Положення наведений нижче термін вживається в такому значенні:

Кореспондентський рахунок - рахунок для обліку розрахунків, які виконує одна банківська установа за дорученням і на кошти іншої банківської установи на підставі укладеного кореспондентського договору (угоди).

2. ВІДКРИТТЯ КОРЕСПОНДЕНТСЬКИХ РАХУНКІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ КОРЕСПОНДЕНТСЬКИХ ВІДНОСИН

2.1. Документи, які потрібні для відкриття кореспондентських рахунків банків резидентів та нерезидентів в іноземній валюті:

2.1.1. Банків - резидентів України:

- заява на відкриття рахунку;

- копія ліцензії Національного банку України (засвідчена нотаріально);

- копія статуту банку (засвідчена нотаріально);

- останній річний звіт;

- баланс на останню дату (на 1 число місяця);

- картка із зразками підписів згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України;

(абзац сьомий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 в
редакції постанови Правління НБУ від 25.05.2000 р. N 209)

- перелік банків-кореспондентів;

2.1.2. Банків - резидентів країн СНД і Балтії:

- заява на відкриття рахунку;

- копія ліцензії (засвідчена нотаріально) Центрального банку країни (якщо це передбачено законодавством країни);

- копія статуту банку (засвідчена нотаріально);

- останній річний звіт;

- баланс на останню дату (на 1 число місяця);

- картка зі зразками підписів (2 прим., засвідчені в нотаріальному порядку) або альбом зі зразками підписів, засвідчений печаткою банку;

(абзац шостий підпункту 2.1.2 розділу 2 в редакції
постанови Правління НБУ N 381 від 21.09.98 р.)

- перелік банків-кореспондентів.

2.1.3. Банків - резидентів інших країн (крім країн СНД і Балтії):

- заява про відкриття рахунку;

- копія легалізованої* ліцензії Центрального банку країни (якщо це передбачено законодавством країни);

- копія легалізованого статуту банку (якщо це передбачено законодавством країни) або іншого документа відповідно до законодавства країни реєстрації банку;

- останній річний звіт;

- баланс на останню дату (на 1 число місяця);

- альбом зразків підписів;

- перелік банків-кореспондентів.

____________
*Легалізація - див. у кінці розділу.

2.2. Документи, які потрібні для відкриття кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях

2.2.1. Банків - резидентів країн СНД і Балтії.

Перелік документів - див. підпункт 2.1.2.

2.2.2. Банків - резидентів інших країн, крім країн СНД і Балтії.

Перелік документів - див. підпункт 2.1.3.

2.3. Оформлення документів з виправленнями не допускається.

У разі якщо банк-нерезидент відкриває кореспондентський рахунок в іноземній валюті та в гривнях в одному уповноваженому банку, він надає тільки один пакет документів.

2.4. Уповноважений банк України після отримання документів інформує банк, який відкриває кореспондентський рахунок, про прийняте рішення. У разі прийняття позитивного рішення щодо відкриття рахунку банкові-кореспонденту уповноважений банк надсилає поштою або передає через представника банку підписану Угоду про встановлення кореспондентських відносин (надалі - Угода).

2.5. В Угоді в обов'язковому порядку мають бути відображені такі питання:

I. Предмет Угоди;

II. Порядок ведення рахунку;

III. Обов'язки сторін;

IV. Відповідальність сторін;

V. Розв'язання спорів;

VI. Чинність Угоди;

VII. Особливі умови;

VIII. Підсумкові положення;

IX. Реквізити сторін;

X. Тарифи;

XI. Виключено

(згідно з постановою Правління
НБУ від 21.09.98 р. N 381)

В Угодах доцільно передбачати те, що банки беруть на себе зобов'язання щодо розшукування перерахованих, але не отриманих платежів.

Угода має бути укладена в двох примірниках, підписана двома сторонами та завірена печатками банків.

Крім вказаної Угоди, сторони також можуть укласти:

- Угоду про обслуговування за акредитивною формою розрахунків;

- Угоду про прискорення розшуку платежів;

- Угоду про проведення міжбанківських операцій;

- Угоду про неторговельні операції згідно з чинним законодавством України тощо.

В Угоді додатково можуть бути передбачені інші умови.

(пункт 2.5 розділу 2 доповнено абзацом згідно з
постановою Правління НБУ від 21.09.98 р. N 381)

______________
*Легалізація - надання юридичної сили документам, які були видані на території іноземної держави. Ці документи мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, перекладені на українську мову та легалізовані в консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути також засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС України.

Не потрібна легалізація документів, які були видані в Республіці Албанія, Народно-Демократичній Республіці Алжир, Республіці Болгарія, Соціалістичній Республіці В'єтнам, Корейській Народно-Демократичній Республіці, Республіці Куба, Монголії, Республіці Польща, Румунії, Словацькій Республіці, Угорській Республіці, країнах, що утворилися на території колишньої СФРЮ, Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Литовській Республіці, Естонській Республіці, Російській Федерації, Республіці Вірменія, Республіці Білорусь, Республіці Грузія, Республіці Молдова, Республіці Казахстан, Республіці Киргизстан, Республіці Таджикистан, Туркменистані, Республіці Узбекистан, Республіці Азербайджан.

2.6. Пункт 2.6 втратив чинність

(розділ 2 доповнено пунктом 2.6 згідно з
постановою Правління НБУ від 27.01.99 р. N 38)

(пункт 2.6 втратив чинність згідно з
постановою Правління НБУ від 15.09.99 р. N 456)

3. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ТА РЕЖИМ КОРЕСПОНДЕНТСЬКИХ РАХУНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

3.1. Кореспондентський рахунок банку-резидента в іноземній валюті, відкритий в уповноваженому банку України.

3.1.1. На зазначений рахунок зараховуються кошти в іноземній валюті, що надходять:

- на користь резидентів;

- на користь нерезидентів;

- на користь самого банку за операціями, які він має право здійснювати згідно з відповідними пунктами ліцензії Національного банку України, в тому числі:

а) одержані банком нараховані відсотки, в тому числі за залишком коштів на кореспондентському рахунку, якщо це передбачено Угодою;

б) готівка для поповнення кореспондентського рахунку;

- за міжбанківськими операціями щодо купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та на міжнародних грошових ринках, які має право здійснювати уповноважений банк згідно з відповідними пунктами ліцензії Національного банку України;

- за неторговельними операціями згідно з чинним законодавством України;

- за іншими операціями відповідно до чинного законодавства України.

3.1.2. З кореспондентського рахунку здійснюються такі операції:

- платежі за дорученням клієнтів-резидентів:

а) на користь нерезидента, тобто на рахунок нерезидента в іноземному банку за наявністю підстав для платежу, що перевіряється банком платника коштів;

б) на користь резидента у випадках, які передбачені чинним законодавством України;

в) на власний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України;

г) для здійснення продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України;

- платежі за дорученням нерезидентів згідно з чинним законодавством України;

- власні операції самого банку, які він має право здійснювати згідно з відповідними пунктами ліцензії Національного банку України, в тому числі:

а) перерахування іноземної валюти за обслуговування кореспондентського рахунку, якщо це передбачено Угодою;

б) зняття готівкової іноземної валюти з власного кореспондентського рахунку в уповноваженому банку України для підкріплення власної каси;

- міжбанківські операції з продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та на міжнародних грошових ринках, які має право здійснювати уповноважений банк згідно з відповідними пунктами ліцензії Національного банку України;

- перерахування за неторговельними операціями згідно з чинним законодавством України;

- інші операції відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Кореспондентський рахунок банку-нерезидента в іноземній валюті, відкритий в уповноваженому банку України.

3.2.1. На зазначений рахунок зараховуються кошти в іноземній валюті, що надходять:

- на користь нерезидентів;

- на користь самого банку-нерезидента, в тому числі:

а) одержані банком нараховані відсотки, в тому числі за залишком коштів на кореспондентському рахунку,

якщо це передбачено Угодою;

б) зарахування з власного кореспондентського рахунку в іноземній валюті, відкритого в іншому уповноваженому банку України;

- за міжбанківськими операціями:

а) з іншими банками-нерезидентами через їх власні кореспондентські рахунки;

б) з уповноваженими банками України, які мають право на здійснення цих операцій згідно з відповідними пунктами ліцензії Національного банку України;

- внаслідок купівлі на міжбанківському валютному ринку України згідно з чинним законодавством України та відповідно до порядку торгівлі валютними цінностями, встановленого Національним банком України;

- за неторговельними платежами згідно з чинним законодавством України;

- за іншими операціями, які не суперечать чинному законодавству України.

3.2.2. З кореспондентського рахунку здійснюються такі операції:

- платежі за дорученням клієнтів банків-нерезидентів:

а) на користь резидентів;

б) на користь нерезидентів;

- власні операції самого банку-нерезидента, в тому числі:

а) перерахування іноземної валюти за обслуговування кореспондентського рахунку, якщо це передбачено Угодою;

б) перерахування на власний кореспондентський рахунок, відкритий в іншому уповноваженому банку України;

- міжбанківські операції:

а) з іншими банками-нерезидентами через їх власні кореспондентські рахунки;

б) з уповноваженими банками України, які мають право на здійснення цих операцій згідно з відповідними пунктами ліцензії Національного банку України;

- продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України згідно з чинним законодавством України та відповідно до порядку торгівлі валютними цінностями, встановленого Національним банком України;

- перерахування за неторговельними операціями згідно з чинним законодавством України;

- інші операції, які не суперечать чинному законодавству України.

3.3. Операції за дебетом кореспондентського рахунку здійснюються за розпорядженням власника рахунку за винятком випадків здійснення банком, що обслуговує цей кореспондентський рахунок, операцій щодо отримання комісійної винагороди, якщо це передбачено Угодою, або відповідно до чинного законодавства України.

(пункт 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління НБУ від 21.09.98 р. N 381)

3.4. Платіжні доручення на перерахування коштів в іноземній валюті через кореспондентські рахунки обов'язково мають вміщувати напис про призначення платежу, який чітко визначає зміст операції (товари, послуги тощо) та назву країни отримувача коштів.

3.5. За кореспондентськими рахунками уповноважених банків України, відкритими в іноземних банках відповідно до ліцензії Національного банку України, дозволяється проводити операції, які перелічені в цьому розділі.

3.6. Пункт 3.6 розділу 3 виключено

(згідно з постановою Правління
НБУ від 25.05.2000 р. N 209)

4. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ТА РЕЖИМ КОРЕСПОНДЕНТСЬКИХ РАХУНКІВ БАНКІВ-НЕРЕЗИДЕНТІВ У ГРИВНЯХ, ВІДКРИТИХ В УПОВНОВАЖЕНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ

Кореспондентські рахунки в гривнях використовуються для здійснення резидентами розрахунків за експортно-імпортними операціями з нерезидентами. Такі розрахунки можуть здійснюватися тільки через кореспондентський рахунок банку-нерезидента, який зареєстрований у тій самій країні, що й нерезидент. Не можуть здійснювати розрахунки в гривнях через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів представництва, філії та інші структурні підрозділи нерезидентів.

Розрахунки між резидентами та нерезидентами в гривнях через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів здійснюються згідно з вимогами чинного законодавства України, що регламентують такі розрахунки.

Абзац третій втратив чинність

(згідно з постановою Правління
НБУ від 10.06.99 р. N 281)

Абзац четвертий втратив чинність

(згідно з постановою Правління
НБУ від 10.06.99 р. N 281)

Абзац п'ятий втратив чинність

(згідно з постановою Правління
НБУ від 10.06.99 р. N 281)

Абзац шостий втратив чинність

(згідно з постановою Правління
НБУ від 10.06.99 р. N 281)

(преамбулу розділу 4 доповнено згідно з
постановою Правління НБУ від 21.09.98 р. N 381)

4.1. Уповноважені банки України відкривають кореспондентські рахунки в гривнях банкам-нерезидентам. Філії уповноважених банків України зазначені кореспондентські рахунки не відкривають.

(пункт 4.1 розділу 4 в редакції постанови
Правління НБУ від 25.05.2000 р. N 209)

4.2. Операції за дебетом кореспондентського рахунку банку-нерезидента в гривнях здійснюються тільки за розпорядженням власника рахунку за винятком випадків здійснення банком, що обслуговує цей кореспондентський рахунок, операцій щодо отримання комісійної винагороди, якщо це передбачено Угодою, або відповідно до чинного законодавства України.

(абзац перший пункту 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними
згідно з постановою Правління НБУ від 21.09.98 р. N 381)

Для здійснення контролю уповноваженим банком за операціями резидентів кошти в гривнях, які надійшли з кореспондентського рахунку банку-нерезидента, підлягають попередньому зарахуванню на розподільчий рахунок та обліковуються на цьому рахунку до того часу, поки клієнт не надасть банку документи, передбачені вимогами цього Положення, але не більше 5 днів (враховуючи день зарахування коштів на розподільчий рахунок). Перерахування гривні на поточний рахунок клієнта здійснюється лише після одержання банком зазначених документів.

Якщо клієнт протягом 5 днів не надав банку необхідні документи або надані документи на підтвердження здійснення операції щодо отримання коштів з кореспондентського рахунку банку-нерезидента в гривнях не відповідають вимогам пункту 4.4 Положення, уповноважений банк зобов'язаний повернути кошти на кореспондентський рахунок банку-нерезидента протягом двох банківських днів від дня виявлення порушення або закінчення 5-денного строку (вказавши мотиви повернення).

(пункт 4.2 розділу 4 доповнено абзацами другим і третім
згідно з постановою Правління НБУ від 04.12.98 р. N 507,
в редакції постанови Правління НБУ від 25.05.2000 р. N 209)

4.3. На зазначений рахунок зараховуються кошти в гривнях за дорученням банку-нерезидента:

(абзац перший пункту 4.3 розділу 4 в редакції
постанови Правління НБУ від 25.05.2000 р. N 209)

- на користь нерезидентів (якщо відповідно до законодавства України не заборонено здійснювати розрахунки в гривнях): за товари (роботи, послуги); за рішенням судових органів на підставі виконавчих документів з питань спорів сторін щодо виконання експортно-імпортних договорів (контрактів) та договорів, що забезпечують їх виконання; у разі розірвання або внесення до експортно-імпортних договорів (контрактів) та договорів, що забезпечують їх виконання, змін за наявності підтверджувальних документів; згідно із статтею 8 Господарського процесуального кодексу України (у разі визнання боржником претензії) з питань спорів сторін щодо виконання експортно-імпортних договорів (контрактів) та договорів, що забезпечують їх виконання;

(абзац другий пункту 4.3 розділу 4 в редакції
постанови Правління НБУ від 21.09.98 р. N 381,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління НБУ від 25.05.2000 р. N 209,
в редакції постанови Правління НБУ від 20.11.2000 р. N 457,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління НБУ від 04.12.2001 р. N 495)

- на користь самого банку-нерезидента:

(абзац третій пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними
згідно з постановою Правління НБУ від 25.05.2000 р. N 209)

а) одержані банком нараховані відсотки, в тому числі на залишок коштів на кореспондентському рахунку, якщо це передбачено Угодою;

б) розміщені раніше депозити на рахунках в уповноважених банках України;

в) зарахування з власного кореспондентського рахунку, відкритого в іншому уповноваженому банку України;

- за міжбанківськими операціями з іншими банками-нерезидентами через їх кореспондентські рахунки в гривнях.

Уповноваженим банкам рекомендувати власним клієнтам при укладанні зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в гривнях, користуватися рекомендаціями, наведеними у Типових платіжних умовах зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21.06.95 р. N 444.

Будь-які перерахування гривень на кореспондентський рахунок банку-нерезидента за договорами (контрактами) з нерезидентами здійснюються виключно з поточного рахунку клієнта. При перерахуванні гривень за укладеними резидентами договорами (контрактами) з нерезидентами уповноважені банки з метою здійснення контрольних функцій щодо відповідності операції чинному законодавству зобов'язані попередньо зарахувати кошти в гривнях на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 1919 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками". Кошти обліковуються на цьому аналітичному рахунку протягом 5 робочих днів (не враховуючи день зарахування коштів) і можуть бути перераховані з нього на користь нерезидента виключно на 6 робочий день (не враховуючи день зарахування коштів на аналітичний рахунок). Уповноважений банк може здійснити перерахування коштів у гривнях із аналітичного рахунку балансового рахунку 1919 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками" на кореспондентський рахунок банку-нерезидента на користь нерезидента виключно після отримання від клієнта довідки податкового органу, в якому резидент зареєстрований як платник податків, про відсутність у клієнта заборгованості за платежами перед бюджетом на дату звернення. Зазначена довідка має містити назву резидента, що здійснює перерахування на кореспондентський рахунок банку-нерезидента в гривнях, також номер, дату та предмет угоди, що є підставою для перерахування, суму перерахування, код ЄДРПОУ, код платника ПДВ та дані про наявність або відсутність заборгованості перед бюджетом. Вимоги цього абзацу не стосуються резидентів, за договорами (контрактами) яких здійснюється перерахування за рахунок цільових бюджетних коштів.

(абзац дев'ятий пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління НБУ від 20.11.2000 р. N 457)

У разі неотримання уповноваженим банком у 5-денний строк довідки податкового органу або наявності заборгованості за платежами перед бюджетом, він повертає кошти на поточний рахунок клієнта. Строк дії довідки 30 днів.

Невиконання зазначених вимог кваліфікується як нездійснення уповноваженим банком функцій, покладених на нього пунктом 2 статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

(пункт 4.3 розділу 4 доповнено абзацами згідно з
постановою Правління НБУ від 25.05.2000 р. N 209)

4.4. З кореспондентського рахунку за дорученням банку-нерезидента здійснюються такі операції в гривнях:

(абзац перший пункту 4.4 розділу 4 в редакції
постанови Правління НБУ від 25.05.2000 р. N 209)

- перерахування коштів за дорученням клієнтів банку-нерезидента на користь резидентів (якщо відповідно до законодавства України не заборонено здійснювати розрахунки в гривнях): за товари (роботи, послуги); за рішенням судових органів на підставі виконавчих документів або згідно із статтею 8 Господарського процесуального кодексу України (у разі визнання боржником претензії) з питань спорів сторін щодо виконання експортно-імпортних договорів (контрактів) та договорів, що забезпечують їх виконання; у разі розірвання або внесення до експортно-імпортних договорів (контрактів) та договорів, що забезпечують їх виконання, змін за наявності підтверджувальних документів;

(абзац другий пункту 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними
згідно з постановою Правління НБУ від 21.09.98 р. N 381,
в редакції постанови Правління НБУ від 20.11.2000 р. N 457,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління НБУ від 04.12.2001 р. N 495)

- власні операції самого банку-нерезидента:

(абзац третій пункту 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними
згідно з постановою Правління НБУ від 25.05.2000 р. N 209)

а) перерахування коштів за обслуговування кореспондентського рахунку, якщо це передбачено Угодою;

б) перерахування коштів за куплену іноземну валюту в Національного банку України;

в) розміщення депозитів на рахунках в уповноважених банках України, які згідно з відповідними пунктами ліцензії Національного банку України мають право здійснювати такі операції;

г) поповнення власних кореспондентських рахунків в інших уповноважених банках України не допускається; перерахування на власний кореспондентський рахунок в іншому уповноваженому банку дозволяється тільки для оплати за дорученням клієнтів імпорту товарів (робіт, послуг) з України чи купівлі на міжбанківському валютному ринку України національної валюти тієї країни, де зареєстрований банк-нерезидент;

(абзац третій пункту 4.4 розділу 4 доповнено підпунктом "г"
згідно з постановою Правління НБУ від 25.05.2000 р. N 209)

- міжбанківські операції з іншими банками-нерезидентами через їх кореспондентські рахунки, відкриті в уповноважених банках України;

- купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України лише через банк, у якому відкритий кореспондентський рахунок банку-нерезидента в гривнях:

а) банк-нерезидент має право за рахунок коштів його клієнтів на кореспондентському рахунку цього банку в гривнях в уповноваженому банку України купити на міжбанківському валютному ринку України іноземну валюту тільки в разі пред'явлення цьому уповноваженому банку документів, що беззаперечно підтверджують отримання нерезидентом на зазначений кореспондентський рахунок коштів у гривнях внаслідок експорту в Україну товарів (робіт, послуг). Такими документами є: засвідчений у встановленому порядку зовнішньоекономічний договір (контракт); оригінал ввізної вантажної митної декларації; оригінал акта про виконані роботи або надані послуги матеріального характеру тощо.

Уповноважений банк України, який купує іноземну валюту, ставить відмітку на оригіналах усіх зазначених документів про факт здійснення операції. Копії усіх наданих документів залишаються в уповноваженому банку, який здійснив купівлю іноземної валюти. У разі якщо банк-нерезидент перевів кореспондентський рахунок в інший уповноважений банк України і бажає купити іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України, він зобов'язаний надати банку, до якого переведено рахунок, довідку із попереднього уповноваженого банку України, яка підтверджує, що за цим контрактом іноземна валюта не купувалася;

б) уповноважений банк України має право купити на міжбанківському валютному ринку України іноземну валюту за дорученням банку-нерезидента і за рахунок його коштів у гривнях, що знаходяться на власному кореспондентському рахунку в цьому банку України, в тому випадку, якщо уповноваженим банком України нараховані та зараховані на цей кореспондентський рахунок відсотки за розміщені депозити та за залишком коштів на цьому рахунку. Купівля іноземної валюти здійснюється лише на суму зарахованих зазначених відсотків;

в) кошти в іноземній валюті, які були куплені на міжбанківському валютному ринку України, зараховуються в іноземній валюті на власний кореспондентський рахунок банку-нерезидента, відкритий в уповноваженому банку України, або перераховуються за межі України;

г) уповноважений банк України виконує функції агента валютного контролю за операціями купівлі іноземної валюти банками-нерезидентами з їх кореспондентських рахунків;

- купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України на суму відсотків за розміщені депозити здійснюється лише через уповноважений банк, у якому був відкритий депозитний рахунок банку-нерезидента в гривнях і нараховані відсотки. Кошти в іноземній валюті, які були куплені на міжбанківському валютному ринку України, зараховуються в іноземній валюті на власний кореспондентський рахунок банку-нерезидента, відкритий в уповноваженому банку України, або перераховуються за межі України.

Зазначена в цьому пункті купівля іноземної валюти за рахунок наявних гривень на кореспондентському рахунку банку-нерезидента здійснюється за таких умов:

купується іноземна валюта лише тієї країни СНД і Балтії, в якій зареєстрований цей банк-нерезидент;

перерахування іноземної валюти здійснюється виключно на власний кореспондентський рахунок в іноземній валюті цього банку-нерезидента.

(пункт 4.4 розділу 4 доповнено абзацом згідно з
постановою Правління НБУ від 21.09.98 р. N 381,
абзац в редакції постанови Правління НБУ
від 20.11.2000 р. N 457)

4.5. Залишки коштів на рахунках банків-нерезидентів у гривнях підлягають обов'язковому резервуванню на загальних підставах відповідно до вимог Національного банку України.

4.6. Абзац перший пункту 4.6 розділу 4 виключено

(згідно з постановою Правління
НБУ від 25.05.2000 р. N 209)

У разі здійснення через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях розрахунків між резидентами і нерезидентами за операції купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) гривня як валюта розрахунків повинна передбачатися в укладених договорах (контрактах). Розрахунки між резидентами України через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях забороняються.

Усі операції, які здійснюються протягом операційного дня банку, мають обов'язково відображатися за кореспондентським рахунком банку-нерезидента.

Перелік операцій, які визначені у підпунктах 4.3 та 4.4, є вичерпним.

У разі потреби здійснення операцій, які не входять до переліку, визначеного в підпунктах 4.3 та 4.4, Національний банк України приймає окреме рішення за кожним таким випадком.

(пункт 4.6 розділу 4 доповнено абзацом п'ятим згідно з
постановою Правління НБУ від 04.12.98 р. N 507)

4.7. Платіжні доручення на перерахування коштів у гривнях через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях обов'язково мають містити напис про призначення платежу, що чітко визначає зміст операцій: за товари (роботи, послуги), рішення суду тощо, номер і дату договору/контракту та назву країни.

(абзац перший пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління НБУ від 20.11.2000 р. N 457)

Уповноваженим банкам забороняється приймати до виконання платіжні доручення, в яких відсутні реквізити: призначення платежу (номер і дата договору/контракту, зміст операції), назва одержувача коштів та назва країни його реєстрації.

При перерахуванні коштів у гривнях через систему електронних платежів України на користь нерезидента на кореспондентський рахунок банку-нерезидента в гривнях уповноважений банк обов'язково забезпечує у платіжному дорученні реквізити платежу: код операції, код країни; за товари (роботи, послуги), назва країни, в якій зареєстрований банк-нерезидент, номер і дату договору/контракту тощо.

При перерахуванні коштів у гривнях з кореспондентського рахунку банку-нерезидента в гривнях через систему електронних платежів України на користь резидентів України уповноважений банк обов'язково забезпечує перевірку наявності у платіжних дорученнях банків-нерезидентів реквізитів платежу: код операції, код країни; за товари (роботи, послуги), назву країни, в якій зареєстрований банк-нерезидент і за дорученням якого здійснюється перерахування, номер і дату договору/контракту тощо.

(пункт 4.7 розділу 4 в редакції постанови
Правління НБУ від 25.05.2000 р. N 209)

4.8. За кореспондентськими рахунками банків-нерезидентів у гривнях здійснюються операції лише за дорученням власників коштів на цих рахунках та в межах залишку коштів на початок робочого дня (з урахуванням сум коштів у вигляді депозитів та відсотків за ними, які повертаються на кореспондентський рахунок банку протягом цього робочого дня). Надання кредитів овердрафт у гривнях банкам-нерезидентам не дозволяється.

(пункт 4.8 розділу 4 в редакції постанови
Правління НБУ від 25.05.2000 р. N 209)

4.9. Пункт 4.9 розділу 4 виключено

(згідно з постановою Правління
НБУ від 25.05.2000 р. N 209,
у зв'язку з цим пункт 4.10 вважати пунктом 4.9)

4.9. Відповідно до Указу Президента України "Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі" за N 41/98 від 21.01.98 р. на розрахунки за експортно-імпортними операціями через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках України, поширюється дія Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" за N 185/94-ВР від 23.09.94 р. Про всі випадки порушень резидентами зазначеного Закону уповноважені банки повинні повідомити податкові органи за місцем реєстрації резидентів.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАКРИТТЯ КОРЕСПОНДЕНТСЬКИХ РАХУНКІВ

5.1. У разі переоформлення кореспондентського рахунку в зв'язку з реорганізацією банку (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення), власником рахунку подаються документи, передбачені п.п. 2.1, 2.2 цього Положення.

5.2. Кореспондентський рахунок банку-резидента закривається:

- за рішенням Національного банку України про ліквідацію уповноваженого банку або банку-кореспондента, в якому відкритий кореспондентський рахунок;

- за рішенням господарського суду про ліквідацію уповноваженого банку або його банку-кореспондента чи визнання одного з них банкрутом;

(абзац третій пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління НБУ від 04.12.2001 р. N 495)

- за рішенням загальних зборів акціонерів (засновників) одного з банків-кореспондентів про реорганізацію чи ліквідацію;

- у разі позбавлення банку-резидента відповідного пункту ліцензії на право здійснення операцій з валютними цінностями;

- у разі розірвання угоди про встановлення кореспондентських відносин;

- на інших підставах, передбачених чинним законодавством України чи угодою між банками-кореспондентами.

5.3. Кореспондентський рахунок банку-нерезидента закривається:

- у разі ліквідації чи банкрутства згідно з законодавством країни реєстрації цього банку;

- у разі ліквідації чи банкрутства банку-резидента, в якому відкритий кореспондентський рахунок банку-нерезидента;

- у разі позбавлення банку-резидента, в якому відкритий кореспондентський рахунок банку-нерезидента, відповідного пункту ліцензії на право здійснення операцій з валютними цінностями;

- у разі розірвання угоди про встановлення кореспондентських відносин;

- на інших підставах, передбачених чинним законодавством чи угодою між банками-кореспондентами.

5.4. Проведення операцій через кореспондентський рахунок банку-резидента в іноземній валюті може бути зупинено за рішенням державних податкових адміністрацій, судових, правоохоронних та інших органів у випадках, передбачених чинними законами України.

6. Розділ 6 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
НБУ від 27.12.99 р. N 621)

6. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИМИ БАНКАМИ ФУНКЦІЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ЦИХ ФУНКЦІЙ

(розділ 7 вважати розділом 6 згідно з
постановою Правління НБУ від 25.05.2000 р. N 209)

(У тексті розділу 6 Положення слова та цифри "зі статтею 62 Закону України "Про Національний банк України" у всіх відмінках замінено словами та цифрами "зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 7 травня 2001 року N 185)


6.1. Функції контролю за здійсненням операцій через кореспондентські рахунки банків в іноземній валюті та банків-нерезидентів у гривнях покладаються на уповноважені банки України.

6.2. Органи валютного контролю, а також уповноважені банки, мають право вимагати від резидентів документи та інформацію, що підтверджують здійснення платежів через кореспондентські рахунки в іноземній валюті та кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях відповідно до чинного законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України, а також мають право вимагати і від уповноважених банків інформацію, що підтверджує дотримання ними чинного законодавства України.

6.3. При перерахуванні коштів на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях уповноважений банк, який обслуговує платника цих коштів, виконує такі функції:

перевіряє наявність документів, що свідчать про правомірність платежу (копії договорів/контрактів, вантажно-митні декларації, виконавчі документи тощо);

перевіряє наявність у платіжному дорученні посилання на зовнішньоекономічний договір (угоду), що свідчить про правомірність операції;

перевіряє правильність оформлення платіжного доручення, в якому зазначаються такі обов'язкові реквізити: код операції, код країни; назва операції: за товари (роботи, послуги) тощо.

У разі невиконання уповноваженим банком контрольних функцій, зазначених у абзаці другому цього пункту, у результаті чого була проведена неправомірна валютна операція, цей уповноважений банк несе відповідальність за нездійснення функцій щодо валютного контролю згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю". У разі невиконання уповноваженим банком контрольних функцій, передбачених абзацами третім та четвертим цього пункту, а також вимог абзацу третього пункту 4.7 цього Положення він несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Якщо платіж на користь нерезидента здійснюється через кореспондентські рахунки кількох українських уповноважених банків, то ці банки також перевіряють (крім банку, що обслуговує платника) правильність оформлення платіжних доручень. Якщо платіжне доручення оформлено неправильно, банк зобов'язаний повернути його без виконання, вказавши мотиви цього повернення. У разі невиконання цієї вимоги та вимог абзацу третього пункту 4.7 цього Положення вони несуть відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

6.4. Контрольні функції уповноважених банків при надходженні коштів на користь резидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях:

6.4.1. Якщо поточний рахунок резидента в гривнях відкрито в іншому українському уповноваженому банку, то уповноважений банк, в якому відкрито кореспондентський рахунок банку-нерезидента у гривнях, перевіряє:

чи є банк отримувача коштів уповноваженим банком України;

наявність у платіжному дорученні посилання на зовнішньоекономічний договір (угоду), що свідчить про правомірність операції;

правильність оформлення платіжного доручення, в якому зазначаються такі обов'язкові реквізити: код операції, код країни; назва операції: за товари (роботи, послуги) тощо.

У разі незабезпечення уповноваженим банком контрольних функцій, передбачених абзацом другим підпункту 6.4.1, у результаті чого була проведена неправомірна валютна операція, цей уповноважений банк несе відповідальність за невиконання функцій щодо валютного контролю згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

У разі невиконання уповноваженим банком контрольних функцій, передбачених абзацами третім та четвертим підпункту 6.4.1, а також вимог абзацу четвертого пункту 4.7 цього Положення він несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

6.4.2. Якщо уповноважений банк України обслуговує рахунок резидента, на користь якого надійшли кошти в гривнях, то він перевіряє:

наявність у платіжному дорученні посилання на зовнішньоекономічний договір (угоду), що свідчить про правомірність операцій;

правильність оформлення платіжного доручення, в якому зазначаються такі обов'язкові реквізити: код операції, код країни; назва операції: за товари (роботи, послуги) тощо;

після зарахування коштів на розподільчий рахунок вимагає від клієнта - отримувача коштів необхідні документи, що підтверджують правомірність надходження цих коштів (копії договорів/контрактів, індивідуальні ліцензії тощо).

Якщо платіжне доручення не відповідає вимогам абзаців другого та третього або виявлені порушення з боку банку - відправника коштів, уповноважений банк зобов'язаний повернути таке платіжне доручення без виконання (вказавши мотиви повернення).

У разі невиконання уповноваженим банком вимог, передбачених абзацами другим, третім та п'ятим цього підпункту, він несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

У разі невиконання функцій, зазначених абзацом другим пункту 4.2 розділу 4, а також вимог, передбачених абзацом четвертим підпункту 6.4.2, у результаті чого була проведена неправомірна валютна операція, уповноважений банк несе відповідальність згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

6.5. У разі отримання платіжних доручень від банку-нерезидента - власника кореспондентського рахунку для здійснення власних операцій уповноважений банк перевіряє:

правомірність здійснення цих операцій (наявність такої операції у переліку, зазначеному в пунктах 4.3 та 4.4 цього Положення);

наявність у платіжному дорученні посилання на зовнішньоекономічний договір (угоду), що свідчить про правомірність операції;

перевіряє правильність оформлення платіжного доручення, в якому зазначаються такі обов'язкові реквізити: код операції, код країни; назва операції, назва країни тощо.

У разі невиконання уповноваженим банком контрольних функцій, передбачених абзацом другим цього пункту, в результаті чого була проведена неправомірна операція, цей уповноважений банк несе відповідальність за невиконання функцій щодо валютного контролю згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

У разі невиконання уповноваженим банком функцій, передбачених абзацами третім та четвертим цього пункту, він несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

(розділ 6 в редакції постанови
Правління НБУ від 25.05.2000 р. N 209)

____________




На правах рекламы: