Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Нормативные документы Украины УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку України "
описание | темы | ключевые слова 


УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку України

З метою дальшого поліпшення інвестиційного клімату, збільшення надходжень інвестицій в економіку України постановляю:

1. Визначити одним із пріоритетних напрямів діяльності Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади забезпечення збільшення надходжень інвестицій в економіку України.

З цією метою здійснювати заходи щодо:

поліпшення економічних, правових та організаційних умов діяльності інвесторів в Україні для збільшення обсягів інвестицій в економіку України, в першу чергу, в її пріоритетні галузі;

недопущення порушень прав інвесторів та сприяння їм у відновленні порушених прав;

забезпечення відкритості, прозорості та послідовності процесу приватизації державного майна для сприяння залученню інвестиційних ресурсів;

активізації інформаційного та організаційного забезпечення залучення інвестицій.

2. Кабінету Міністрів України, центральним та місцевим органам виконавчої влади:

не допускати внесення проектів нормативно-правових актів, видання нормативно-правових актів з питань інвестиційної діяльності, які можуть призвести до погіршення умов здійснення інвестиційної діяльності, звуження змісту та обсягу визначених законами прав інвесторів;

залучати інвесторів до обговорення проектів нормативно-правових актів з питань інвестиційної діяльності та враховувати під час опрацювання таких проектів їхні пропозиції.

Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час розроблення проектів та прийняття власних актів додержуватися принципів нормативного регулювання інвестиційної діяльності, передбачених частиною першою цієї статті.

3. Кабінету Міністрів України:

1) у тримісячний строк:

а) розробити та затвердити довгострокову програму розвитку інвестиційної діяльності в Україні, в якій, зокрема, передбачити:

удосконалення процедур погодження органами виконавчої влади рішень з питань реалізації інвестиційних проектів, процедур досудового вирішення спорів, пов'язаних з інвестиційними проектами;

стимулювання укладання угод про розподіл продукції, концесії, лізинг;

заходи щодо активізації інвестиційної діяльності банків, фінансових установ;

надання державної підтримки розвитку інфраструктури депресивних територій;

б) провести аналіз ефективності функціонування спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку та за його результатами здійснити заходи з активізації інвестиційної діяльності у спеціальних економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку, на яких запроваджено спеціальний режим інвестиційної діяльності, зокрема щодо:

- оптимізації в установленому порядку переліку пріоритетних видів економічної діяльності в спеціальних економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку;

- підготовки пропозицій щодо переорієнтації податкових пільг з метою стимулювання залучення додаткових інвестицій у пріоритетні галузі економіки України та виконання, програм соціально-економічного розвитку регіонів;

- удосконалення порядку ввезення на пільгових умовах на митну територію України товарів для потреб реалізації інвестиційних проектів та контролю за цільовим використанням таких товарів, а також порядку обчислення одержаного від реалізації інвестиційних проектів прибутку, що звільняється від оподаткування;

- пріоритетного інвестування розвитку та впровадження наукоємних та імпортозамінюючих технологій;

в) забезпечити запровадження в установленому порядку форм статистичної звітності з метою оперативного одержання інформації про внесення інвестицій та припинення, зупинення інвестиційної діяльності;

2) організувати до 1 липня 2001 року постійно діючу виставку кращих регіональних інвестиційних проектів.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити у тримісячний строк та подати в установленому порядку на затвердження програми збільшення обсягів залучення інвестицій для економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

5. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити доведення через засоби масової інформації та міжнародну інформаційну мережу Internet до потенційних інвесторів інформації про правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні, даних про інвестиційні проекти, що пропонуються до реалізації, а також регулярне висвітлення ситуації щодо надходження інвестицій в економіку України, реалізації інвестиційних проектів.

6. Міністерству закордонних справ України забезпечити інформування фінансових і ділових кіл іноземних держав про можливості провадження інвестиційної діяльності в Україні.

7. Запропонувати Генеральній прокуратурі України забезпечити своєчасне, у повній відповідності з законом реагування на факти порушення передбачених законами прав інвесторів та встановленого порядку здійснення інвестиційної діяльності.Президент України
Л. КУЧМА

м. Київ
22 лютого 2001 року
N 108/2001

На правах рекламы: