Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Нормативные документы Украины Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні " Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України
описание | темы | ключевые слова 

 

Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні

Наказ Міністерства зовнішніх економічних

зв'язків і торгівлі України

від 18 січня 1996 року N 30

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

24 січня 1996 р. за N 34/1059

Відповідно до статті 5 Закону УРСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" та з метою впорядкування механізму реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні (додається).

2. Головному договірно-правовому управлінню (Нестер Л. Д.) забезпечити реєстрацію цього наказу у встановлений чинним законодавством термін у Міністерстві юстиції України.

3. Управлінню інформації та інформатики (Загорняк О. В.) підготувати та забезпечити публікацію цього наказу у п'ятиденний строк після його реєстрації у газеті "Урядовий кур'єр".

4. Управлінню зарубіжних установ (Безрученко В. О.) забезпечити суворе дотримання зазначеної Інструкції під час реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні.

5. Встановити, що Реєстр представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні є документом, який містить конфіденціальну інформацію.

6. Визначити порядок, за яким передача відомостей про реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності іншим міністерствам, установам та організаціям здійснюється за дозволом заступника Міністра, якому підпорядковане управління зарубіжних установ.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гончарука А.І.

 

 

Міністр

С. Г. Осика 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України

від 18 січня 1996 р. N 30  

 

 


Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

24 січня 1996 р. за N 34/1059  

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

ПРО ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦТВ ІНОЗЕМНИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

1. Зазначена Інструкція розроблена на підставі ст. 5 Закону УРСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" з метою впорядкування механізму реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні.

2. Іноземний суб'єкт господарської діяльності, який має намір відкрити представництво на території України, подає до МЗЕЗторгу України такі документи:

2.1. заяву з проханням про реєстрацію представництва, що складається у довільній формі, в якій необхідно вказати:

- назву фірми;

- країну місцезнаходження фірми;

- адресу фірми;

- номер телефону, факсу;

- місто, в якому відкривається представництво з зазначенням його майбутньої адреси;

- якщо будуть філії - вказати в яких містах;

- кількість іноземних громадян, які будуть працювати у представництві;

- дату заснування фірми;

- юридичний статус фірми;

- кількість співробітників фірми;

- назву банку з зазначенням номера рахунку;

- сферу діяльності фірми;

- ціль відкриття та сферу діяльності представництва, інформацію про ділові зв'язки з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва;

2.2. витяг з торговельного (банківського) реєстру країни місцезнаходження офіційно зареєстрованого головного органу управління (контори) іноземного суб'єкта господарської діяльності;

2.3. довідку від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок іноземного суб'єкта господарської діяльності;

2.4. доручення на здійснення представницьких функцій в Україні, оформлене згідно із законами країни, де офіційно зареєстровано контору іноземного суб'єкта господарської діяльності.

3. Документи, зазначені у підпунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 пункту 2 цієї Інструкції мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, легалізовані належним чином у консульських установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше і супроводжуватися перекладом українською мовою, який завіряється печаткою офіційного перекладача.

Документи надаються МЗЕЗторгу України не пізніше 6 місяців з дати їх видачі в країні місцезнаходження фірми.

4. При прийнятті документів на реєстрацію, заявникові видається номер рахунку для сплати державного збору у розмірі 2.500 дол. США.

5. У випадку, коли на відкриття представництва законодавство країни місцезнаходження іноземного суб'єкта господарської діяльності вимагає особливого дозволу державних установ цієї країни, копія такого дозволу, засвідчена з дотриманням вимог п. 3, має бути додана до заяви.

6. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності або про відмову в його реєстрації.

Свідоцтво про реєстрацію представництва видається після подання документів, що відповідають вимогам цієї Інструкції, до МЗЕЗторгу України, але не пізніше, як через шістдесят робочих днів з моменту сплати державного збору.

Неприйняття рішення у встановлений строк, або рішення про відмову у реєстрації може бути оскаржено у суді або арбітражному суді України.

7. У разі реєстрації представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності заявнику видається Свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка з відповідним номером (додаток N 1).

Дані про реєстрацію вносяться до Реєстру представництв, що ведеться МЗЕЗторгом України.

У Реєстрі зазначається: реєстраційний номер представництва, дата реєстрації, назва та адреса іноземного суб'єкта господарської діяльності, який реєструє представництво, адреса представництва, сфера діяльності фірми та інші дані.


8. Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні вважається відкритим з дати реєстрації.

9. У Свідоцтві про реєстрацію представництва повинні бути вказані:

- офіційна назва іноземного суб'єкта господарської діяльності;

- кількість іноземних громадян - службовців іноземного суб'єкта господарської діяльності, які є співробітниками представництва;

- реєстраційний номер представництва;

- місцезнаходження представництва та його філій.

10. Свідоцтво, видане МЗЕЗторгом України, є підставою для:

- звернення:

а) в органи УВІР МВС України для реєстрації паспортів та отримання віз іноземними співробітниками представництв;

б) в Міністерство праці України за дозволом на працевлаштування в Україні іноземних співробітників представництва на період його функціонування;

- відкриття поточних рахунків у банках України;

- безмитного провозу майна та устаткування, які тимчасово ввозяться на територію України і необхідні для обладнання офісу та функціонування представництва;

- реєстрації та отримання в органах ДАІ МВС України відповідних номерних знаків для автомобільного транспорту, що є власністю представництва;

11. Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності зобов'язане протягом місяця з моменту отримання Свідоцтва стати на облік у податковій інспекції за місцезнаходженням представництва та у Мінстаті України.

12. Реєстрація представництв інофірм, раніше акредитованих Торгово-промисловою палатою України, після закінчення терміну акредитації, здійснюється МЗЕЗторгом України з поданням необхідних документів, передбачених статтею 5 Закону Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" та цією Інструкцією без сплати реєстраційного внеску у випадку звернення іноземного суб'єкта господарської діяльності до МЗЕЗторгу України не пізніше, як через 6 місяців після закінчення терміну акредитації.

13. При зміні назви, юридичного статусу, юридичної адреси, або проголошення іноземного суб'єкта господарської діяльності неплатоспроможним або банкрутом, його представництво, що діє на території України, зобов'язане повідомити про це МЗЕЗторг України у семиденний строк.

14. Представництво суб'єкта господарської діяльності не є юридичною особою і не займається самостійно комерційною діяльністю, у всіх випадках воно діє від імені і за дорученням іноземного суб'єкта господарської діяльності, зазначеного у свідоцтві про реєстрацію, і виконує свої функції згідно з чинним законодавством України. Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні може здійснювати функції, пов'язані з виконанням представницьких послуг тільки в інтересах іноземного суб'єкта господарської діяльності, зазначеного у Свідоцтві.

15. Керівник представництва діє на підставі доручення від іноземного суб'єкта господарської діяльності, засвідченої з дотриманням вимог п. 3 Інструкції і чинного законодавства України.

16. Представництво зобов'язане повідомляти МЗЕЗторг України у місячний термін про зміни у керівництві представництва, місцезнаходженні представництва, складі іноземних співробітників.

17. Діяльність представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності припиняється:

17.1. у разі ліквідації іноземного суб'єкта господарської діяльності, який має своє представництво в Україні;

17.2. у разі припинення дії угоди з іноземною державою, якщо представництво відкрите на підставі такої угоди, і це прямо передбачено положеннями угоди;

17.3. за рішенням іноземного суб'єкта господарської діяльності, який відкрив представництво;

17.4. у разі невиконання іноземним суб'єктом господарської діяльності або представництвом положень цієї Інструкції та/або вимог чинного законодавства України діяльність представництва припиняється в судовому порядку.

У разі припинення діяльності представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності МЗЕЗторг України приймає рішення про скасування запису у Реєстрі представництв та вилучення свідоцтва про реєстрацію, про що повідомляється через засоби масової інформації.

18. Іноземним співробітникам представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності МЗЕЗторгом України видаються спеціальні службові картки, які діють на всій території України, в порядку та за формою, наведеними відповідно у додатках N 2 і N 3 цієї Інструкції.

 

 

 


 

 

 

 

 

Додаток N 1

до Інструкції про порядок реєстрації

представництв іноземних суб'єктів

господарської діяльності в Україні

 

 

 

 

*****************************************************************

* МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ*

* *

* СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ *

* *

* ЦИМ МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І *

* ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ СВІДЧИТЬ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ *

* *

* ПРЕДСТАВНИЦТВА фірми (назва фірми іноземною та українською *

* мовами), держава походження фірми (назва держави українською *

* мовою). *

* Представництво під назвою (назва представництва українською *

* мовою) здійснює свої функції згідно з законодавством України. *

* *

* Місцезнаходження Представництва: (назва населеного пункту). *

* Кількість іноземних співробітників Представництва - *

* службовців (назва фірми українською мовою) включаючи *

* Керівника Представництва - не перевищуватиме _____ осіб. *

* *

* *

* Реєстраційний N: ПІ - ______ *

* *

* Київ, "___" ___________ 199_ р. *

* *

* *

* *

* ЗАСТУПНИК МІНІСТРА *

*****************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток N 2

до Інструкції про порядок реєстрації

представництв іноземних суб'єктів

господарської діяльності в Україні

 

 

 

 


 

ПОРЯДОК

надання службових карток співробітникам представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстрованих МЗЕЗторгом України

1. Зазначений порядок стосується оформлення службових карток співробітникам представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстрованих в Україні.

2. Для надання службових карток МЗЕЗторгу представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності подаються наступні документи:

- заява на офіційному бланку представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності за підписом керівника та засвідчена печаткою;

- копія свідоцтва про реєстрацію представництва в Україні;

- список іноземних співробітників представництва із зазначенням строків перебування в Україні, підписаний керівником представництва, по дві кольорові фотокартки розміром 4х6.

3. Службові картки видаються іноземним співробітникам представництв терміном до трьох років.

4. Співробітникам представництв, що є громадянами України, службові картки не видаються.

5. Службові картки є документами суворої звітності, мають порядковий номер і спеціальний захист від підробок.

6. Службові картки підписуються заступником Міністра МЗЕЗторгу України.

7. Оформлення службових карток здійснюється протягом 15 робочих днів з моменту подання всіх необхідних документів.

8. Службова картка повертається до управління зарубіжних установ МЗЕЗторгу України після припинення повноважень її володаря.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток N 3

до Інструкції про порядок реєстрації

представництв іноземних суб'єктів

господарської діяльності в Україні

 

 

(зразок службової картки)

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО

ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

СЛУЖБОВА КАРТКА

N ________

__________________________________________________

__________________________________________________


На правах рекламы: