Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Нормативные документы Украины Наказ "Про порядок реєстрації та обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів) " Міністерства економіки України
описание | темы | ключевые слова 

 

Про порядок реєстрації та обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

Наказ Міністерства економіки України

від 29 червня 2000 року N 136

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

17 липня 2000 р. за N 420/4641

Із змінами і доповненнями, внесеними

 наказом Міністерства економіки України

 від 23 серпня 2000 року N 183

Відповідно до Указу Президента України від 7 листопада 1994 р. N 659/94 "Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів)" зі змінами і доповненнями, Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" від 23 березня 2000 р. N 1595-III та з метою забезпечення процедури здійснення обліку (реєстрації) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Порядок здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (додаток 1), що додається;

Інструкцію про порядок заповнення інформаційної картки зовнішньоекономічного договору (контракту) (додаток 2), що додається;

Інструкцію про порядок заповнення картки реєстрації - обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) (додаток 3), що додається;

Перелік товарів (текстильних виробів) за кодами ТН ЗЕД походженням з України, щодо яких міжнародними договорами передбачено добровільні обмеження експорту (додаток 4), що додається;

Перелік товарів походженням з України, на імпорт яких введено односторонні кількісні обмеження (квотування, контингентування, ліцензування) деякими державами, економічними угрупуваннями, митними союзами (додаток 5), що додається;

Перелік товарів, експорт яких здійснюється відповідно до конкретних заходів з метою запобігання антидемпінговим процедурам (додаток 6), що додається;

Перелік країн, у разі експорту в які товарів, згідно з додатками 4 та 5, зовнішньоекономічні договори (контракти) підлягають обліку (реєстрації) (додаток 7), що додається;

Розрахунок вартості витрат Міністерства економіки України, пов'язаних з оформленням та видачею карток реєстрації - обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (додаток 8), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МЗЕЗторгу України від 24.02.96 N 133-а "Про заходи МЗЕЗторгу України щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 7 листопада 1994 р. N 659/94" зі змінами та доповненнями.

3. Установити, що облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснюється Міністерством економіки України, а також уповноваженими ним Міністерством економіки Автономної Республіки Крим та відповідними структурними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

4. Покласти функції щодо здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) у Міністерстві економіки України на управління нетарифного регулювання та контрактного обліку.

5. Уповноважити:

відповідні структурні підрозділи Луганської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької обласних держадміністрацій здійснювати облік (реєстрацію) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані в цих регіонах, якщо облікова вартість цих договорів (контрактів) не перевищує трьох мільйонів доларів США;

відповідні структурні підрозділи обласних (крім зазначених у частині 1 цього пункту), Київської та Севастопольської міських держадміністрацій здійснювати облік (реєстрацію) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані в цих регіонах, якщо облікова вартість цих договорів (контрактів) не перевищує одного мільйона п'ятисот тисяч доларів США;

Міністерство економіки Автономної Республіки Крим здійснювати облік (реєстрацію) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані в цьому регіоні, якщо облікова вартість цих договорів (контрактів) не перевищує трьохсот тисяч доларів США.

6. Установити, що облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на експорт відходів та брухту чорних металів (код ТН ЗЕД - 72 04) здійснюється виключно Міністерством економіки України за погодженням з Державним комітетом промислової політики України незалежно від облікової вартості контрактів.


7. Міністерству економіки Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щомісяця, до 20-го числа відповідного місяця, подавати Міністерству економіки України інформацію щодо здійснення обліку (реєстрації) договорів (контрактів) у формі файлів баз даних інформаційної системи "Картки реєстрації контрактів", а за її відсутності - у друкованому та електронному вигляді за формою, що додається.

8. Установити, що в разі, коли чинними міжнародними договорами передбачаються прийняття та виконання Україною зобов'язань щодо експорту товарів, зазначених у додатках 4 та 5, у рамках кількісних обмежень, установлених іноземними державами чи економічними угрупуваннями, та запровадження процедури ліцензування або подвійної перевірки (з видачею "експортного документа") експорту зазначених товарів і коли контракти, предметом яких є ці товари, підлягають обліку (реєстрації), застосовуються правила міжнародних договорів та законодавства України щодо режиму ліцензування і квотування або подвійної перевірки експортних операцій, а реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів) призупиняється на період до закінчення дії зазначених міжнародних договорів.

Ліцензії на експорт товарів, які отримані суб'єктами підприємницької діяльності згідно з цим пунктом, прирівнюються до карток реєстрації - обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів) при здійсненні митного оформлення та інших передбачених чинним законодавством процедур щодо вивезення товарів з митної території України.

9. Установити, що зовнішньоекономічні договори (контракти), предметом яких є товари, зазначені в додатках 4, 5, підлягають реєстрації тільки в тому разі, коли до цих товарів не застосовано режим ліцензування і їх експорт здійснюється до країн, зазначених у додатку 7, у яких (або щодо яких) існують відповідні кількісні обмеження експорту товарів походженням з України.

10. Установити, що облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які укладені суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України всіх форм власності та предметом яких є товари походженням з України, експорт яких здійснюється в рамках бартерних (товарообмінних) операцій, провадиться Міністерством економіки України та уповноваженими ним органами з додержанням правил, установлених пунктами 8 та 9 цього наказу, за товарами, визначеними в додатках 5, 6, та, у разі здійснення бартерних (товарообмінних) операцій з країнами, зазначеними в додатку 7, за товарами, визначеними в додатку 4.

11. Установити, що зовнішньоекономічні договори (контракти), на підставі яких здійснюються операції з давальницькою сировиною українського замовника, підлягають обліку (реєстрації) лише в тих випадках, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни.

12. Управлінню нетарифного регулювання та контрактного обліку разом з головним юридичним управлінням подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установлений законодавством термін та забезпечити його подальше супроводження.

13. Управлінню нетарифного регулювання та контрактного обліку разом з адміністративним департаментом після державної реєстрації цього наказу довести його до відома Міністерства економіки Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

14. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гончарука А. І.

 

Виконуючий обов'язки Міністра

економіки 

 

В. Кальник 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства економіки України

від 29 червня 2000 р. N 136

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

17 липня 2000 р. за N 420/4641 

 

 

Порядок здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (додаток 1)


Цей Порядок розроблений згідно з Положенням про реєстрацію зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженим Указом Президента України від 7 листопада 1994 р. N 659/94, зі змінами і доповненнями, Указом Президента України від 10 лютого 1996 р. N 124/96 "Про заходи щодо вдосконалення кон'юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності" і визначає єдиний механізм обліку (реєстрації) контрактів у Міністерстві економіки України.

1. Для обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) подаються такі документи:

заява в довільній формі на офіційному бланку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності - заявника за підписом його керівника;

інформаційна картка зовнішньоекономічного контракту установленої форми (додаток 1 до цього Порядку), заповнена й оформлена згідно з вимогами цього наказу;

оригінал зовнішньоекономічного договору (контракту) з усіма чинними на дату подання додатками, специфікаціями, додатковими угодами та іншими документами, які є частинами контракту, та його копія, завірена в установленому порядку керівником суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) підписаний фізичною особою, його копія засвідчується в установленому порядку);

копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена керівником суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;

копія витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію іноземного суб'єкта господарської діяльності, завірена керівником суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України (подається тільки в разі попередньої поставки товару);

документ про оплату послуг за реєстрацію зовнішньоекономічного договору (контракту).

2. Якщо суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України, який звернувся за реєстрацією, доручає виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) іншому суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності України, то подаються також оригінали договорів: доручення, комісії, агентських, про спільну діяльність та співробітництво, консигнації, дилерських, дистриб'юторських, оренди, про наймання, лізингу, зберігання та їх копії, завірені в порядку, передбаченому в пункті 1 цього Порядку.

3. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у документах, поданих для реєстрації, несе керівник суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України або фізична особа, яка є таким суб'єктом.

4. Документи на реєстрацію контрактів подаються до Міністерства економіки України в установлений час (графік) і приймаються у спеціально визначеному приміщенні Міністерства фахівцями управління нетарифного регулювання та контрактного обліку.

5. Датою подання документів на реєстрацію контрактів уважається день реєстрації заяви в Міністерстві економіки, що підтверджується відповідним записом у журналі реєстрації.

6. Підтвердженням реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту) є картка реєстрації - обліку контракту, установленої форми (додаток 2 до цього Порядку).

7. Розгляд контрактів, їх облік (реєстрація), оформлення та видача карток реєстрації - обліку контракту здійснюються управлінням нетарифного регулювання та контрактного обліку, управлінням контролю за зовнішньоекономічною діяльністю, управлінням правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, управлінням митно-тарифної політики та захисту внутрішнього ринку (тільки за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), предметом яких є операції з давальницькою сировиною) із залученням експертів Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Держзовнішінформ) у строк, не більший десяти робочих днів з дати подання документів.

8. Перераховані в пункті 7 підрозділи згідно з цим Порядком та в межах своєї компетенції здійснюють розгляд контрактів з таких питань:

управління нетарифного регулювання та контрактного обліку розглядає подані документи на предмет відповідності даних контракту даним інформаційної картки зовнішньоекономічного контракту та додержання установлених вимог до порядку заповнення інформаційної картки зовнішньоекономічного договору (контракту);

управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю розглядає подані документи на предмет:

відповідності платіжних умов чинному законодавству України у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

відповідності даних контракту з питань платежів даним інформаційної картки зовнішньоекономічного контракту;

застосування спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", до сторін контракту, поданого для реєстрації;

управління правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності розглядає документи на предмет визначення характеру угоди згідно з інформаційною карткою зовнішньоекономічного контракту, а також на предмет відповідності умов контракту чинному законодавству України та наявності в контракті відомостей, передбачених міжнародними договорами України;


управління митно-тарифної політики та захисту внутрішнього ринку розглядає документи на предмет відповідності чинному законодавству у сфері регулювання правовідносин, що виникають при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності;

експерти "Держзовнішінформу" готують офіційні експертні висновки на предмет відповідності контрактних цін індикативним цінам, залежно від умов здійснення контракту, та на предмет відповідності кодів ТН ЗЕД, зазначених у реквізиті 17, ціновим показникам товару, зазначеному в реквізиті 3 інформаційної картки. Експерти несуть відповідальність за зміст та правильність своїх висновків, а також за наслідки їх надання.

9. Відмова в реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту) допускається лише, якщо:

подано не всі документи, передбачені в пунктах 1, 2 цього Порядку;

умови зовнішньоекономічного договору (контракту) не відповідають законодавству України;

до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, який звернувся за реєстрацією зовнішньоекономічного договору (контракту), застосовано санкції згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

існує заборона з боку іноземних держав щодо ввезення на їх митну територію відповідних товарів походженням з України;

вичерпано імпортні квоти (контингенти), установлені іноземними державами, митними союзами на ввезення відповідних товарів походженням з України;

до іноземного контрагента суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України застосовано режим індивідуального ліцензування згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

є офіційна інформація щодо порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України або його іноземним контрагентом законодавства України;

дані контракту не відповідають даним інформаційної картки зовнішньоекономічного контракту.

10. У разі виявлення при розгляді контракту підстав для відмови в реєстрації заявнику направляється лист з обґрунтуванням мотивів відмови в реєстрації контракту.

11. Заявник має право доопрацювати документи згідно з вимогами цього наказу. У цьому разі термін розгляду документів переривається на строк до внесення заявником доопрацьованих документів.

12. Оригінали зовнішньоекономічного договору (контракту) та договорів, зазначених у пункті 2 цього Порядку, повертаються після розгляду матеріалів суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності України, який подавав на реєстрацію.

13. Картки реєстрації - обліку або листи з відмовою в реєстрації мають право підписувати заступник Міністра, якому безпосередньо підпорядковано департамент торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю, керівник департаменту торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю, заступник керівника департаменту торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю, начальник управління нетарифного регулювання та контрактного обліку.

Підписи зазначених посадових осіб на картках реєстрації - обліку засвідчуються відповідною печаткою.

14. Картки реєстрації - обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) та оригінал контракту видаються заявникові при пред'явленні ним документа, що засвідчує особу, та доручення на їх отримання.

15. Заявник має право оскаржити відмову в реєстрації контракту в порядку, установленому законодавством України.

16. Картки реєстрації - обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) та копії документів, поданих для реєстрації, зберігаються в управлінні нетарифного регулювання та контрактного обліку.

 

Заступник начальника управління

нетарифного регулювання та

контрактного обліку 

 

 

Ю. С. Зацепін 


 

 

Додаток 1

до Порядку здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА РЕЄСТРАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ)

Контракт N 

від 

 

1. Організація-експортер, місцезнаходження     &n bsp;               &nbs p;  код ЄДРПОУ

              &n bsp;               &nbs p;             Тел. ( & nbsp;              ) &n bsp;               &nbs p;              Факс (                 )

п/р

В/р 

2. Організація-імпортер, місцезнаходження

              &n bsp;                              Тел. ( &nb sp;              ) &nbs p;                               Факс (& nbsp;               &n bsp;)

п/р 

3. Код експортного товару (ТН ЗЕД) 

4. Одиниця виміру 

5. Кількість 

6. Вартість у валюті контракту 

7. Вартість у доларах США 

 

 

  

8. Країна призначення 

  


9. Країна імпортера 

  

10. Країна виробника 

  

11. Валюта контракту 

  

12. Валюта розрахунку 

  

13. Базис поставки 

14. Характер угоди 

15. П. І. Б. керівника організації-експортера

Посада

Паспортні дані

(серія, N, коли і ким виданий)

              &n bsp;               &nbs p;                  М. П.                                 Пі дпис

              &n bsp;               &nbs p;                                 & nbsp;               &n bsp;         Дата  

16. Податкова інспекція 

17. Особливі умови 

 

 

Продовження додатка 1

до Порядку здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА РЕЄСТРАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ)

(Заповнюється при бартерній угоді)

Контракт N 

від 


 

1. Організація-експортер, місцезнаходження     &n bsp;               &nbs p;  код ЄДРПОУ

              &n bsp;               &nbs p;             Тел. ( & nbsp;              ) &n bsp;               &nbs p;              Факс (                 )

п/р

В/р 

2. Організація-імпортер, місцезнаходження

              &n bsp;               &nbs p;             Тел. ( & nbsp;              ) &n bsp;               &nbs p;              Факс (                 & nbsp;)

п/р 

18. Код імпортного товару (ТН ЗЕД) 

19. Одиниця

 виміру 

20. Кількість 

21. Вартість у валюті контракту 

22. Вартість у доларах США 

 

 

  

23. Країна призначення 

  

24. Країна імпортера  

  

25. Країна виробника  

  

26. Валюта контракту 

  

27. Базис поставки 

14. Характер угоди  

15. П. І. Б. керівника організації-експортера


Посада

Паспортні дані

(серія, N, коли і ким виданий)

              &n bsp;               &nbs p;                  М. П.                                 Пі дпис

              &n bsp;               &nbs p;                                 & nbsp;               &n bsp;         Дата  

16. Податкова інспекція 

17. Особливі умови 

 

 

Додаток 2

до Порядку здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 

 

 

КАРТКА РЕЄСТРАЦІЇ - ОБЛІКУ N 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ)

Контракт N 

від 

 

1. Організація-експортер, місцезнаходження     &n bsp;               &nbs p;  код ЄДРПОУ

              &n bsp;               &nbs p;             Тел. ( & nbsp;              ) &n bsp;               &nbs p;              Факс (                 )

п/р

В/р 

2. Організація-імпортер, місцезнаходження

                                    & nbsp;        Тел. (     &nbs p;          )     &nbsp ;                & nbsp;         Факс (    &n bsp;            )

п/р 


3. Код експортного товару (ТН ЗЕД) 

4. Одиниця виміру 

5. Кількість 

6. Вартість у валюті контракту 

7. Вартість у доларах США 

 

 

              &n bsp;               &nbs p;                                 & nbsp;               &n bsp;               &nbs p;              Разом:&nbsp ; 

8. Країна призначення 

  

9. Країна імпортера 

  

10. Країна виробника 

  

11. Валюта контракту 

  

12. Валюта розрахунку 

  

13. Базис поставки 

14. Характер угоди 

15. П. І. Б. керівника організації-експортера

Посада

              &n bsp;            М. П.               Підпи с

              &n bsp;               &nbs p;                     Дата 

16. Міністерство (відомство), що видало картку

П. І. Б.

Посада

              &n bsp;            М. П.               Підпи с

SIZE=2>

              &n bsp;               &nbs p;                     Дата 

  

17. Особливі умови 

 

 

Продовження додатка 2

до Порядку здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 

 

 

КАРТКА РЕЄСТРАЦІЇ - ОБЛІКУ N

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ)

(Заповнюється при бартерній угоді)

Контракт N 

від 

 

1. Організація-експортер, місцезнаходження     &n bsp;               &nbs p;  код ЄДРПОУ

              &n bsp;               &nbs p;             Тел. ( & nbsp;              ) &n bsp;               &nbs p;              Факс (                 )

п/р

В/р 

2. Організація-імпортер, місцезнаходження

              &n bsp;               &nbs p;             Тел. ( & nbsp;              ) &n bsp;               &nbs p;              Факс (                 & nbsp;)

п/р 

18. Код імпортного товару (ТН ЗЕД) 

19. Одиниця виміру 

20. Кількість

21. Вартість у валюті контракту 


22. Вартість у доларах США 

 

 

              &n bsp;               &nbs p;                                                     & nbsp;              Разом:&n bsp;               &nbs p;                

23. Країна призначення 

  

24. Країна імпортера 

  

25. Країна виробника 

  

26. Валюта контракту 

  

27. Базис поставки 

14. Характер угоди 

15. П. І. Б. керівника організації-експортера

Посада

              &n bsp;            М. П.               Підпи с

              &n bsp;               &nbs p;                     Дата 

16. Міністерство (відомство), що видало картку

П. І. Б.

Посада

              &n bsp;            М. П.               Підпи с

              &n bsp;               &nbs p;                     Дата 

  

17. Особливі умови 

 


На правах рекламы: