Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Судебная практика  РІШЕННЯ АРБІТРАЖНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
описание | темы | ключевые слова 

АРБІТРАЖНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

11.11.97 р.
Справа N 1/3-424


За позовом
відкритого акціонерного товариства "ГЕМ" (м. Українка Київської області)

до
закритого акціонерного товариства "Юг-Энерго" (м. Запоріжжя)Про стягнення вартості проданих векселів та пені за прострочку сплати

Суть справи: заявлено вимоги щодо стягнення вартості проданих векселів та пені за прострочку платежу за позовом ВАТ "ГЕМ" до ЗАТ "Юг-Энерго" на суму 970987 грн.

До арбітражного суду 08.09.97 р. надійшов позов ВАТ "ГЕМ" про стягнення з ЗАТ "Юг-Энерго" 970987 грн., з яких основний борг за продані векселі у сумі 700000 грн. та пеня за прострочку сплати у сумі 270987 грн. З метою добровільного врегулювання спору за ініціативою сторін та для надання затребуваних документів розгляд справи відкладався, а також в засіданні оголошувалася перерва до 11.11.97 р.

Позивач зменшив позовні вимоги і просить стягнути основний борг у сумі 495200 грн. і пеню в сумі 142490 грн.

Відповідач позов не визнав, посилаючись на таке:

1. Позивач не сплатив державне мито за договором купівлі-продажу векселів.

2. Реалізація (перепродаж) векселя потребує спеціальної ліцензії, якої не мали ні позивач (продавець), ні відповідач (покупець), внаслідок чого підписаний з позивачем договір купівлі-продажу векселів є недійсним.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників відповідача, суд вважає, що позов не підлягає задоволенню за такими підставами.

Між сторонами у справі підписано договір від 22.10.97 р. за N 12/ДФ.1-96 про купівлю-продаж векселів, згідно з яким продавець (позивач) зобов'язувався передати у власність покупця (відповідача), а покупець зобов'язувався сплатити за умовами договору і прийняти векселі НДЦЕ (Національного диспетчерського центру електроенергетики) України на суму 1015 тис. грн.

Згідно з актом прийому-передачі векселів від 24.10.96 р. позивач передав відповідачу векселі за N 3226031845, 3226031846, 3226031847, 3226031848, 3226031849, 3226031850, 3226031851, 3226031852, 3226031853, 3226031854 на суму 100 тис. грн. кожний на загальну суму 1000 тис. грн.

Відповідно до пунктів 1.2 і 1.3 договору передбачена оплата за векселі у розмірі 70 % номінальної вартості їх протягом 30 днів з моменту передачі векселя - 20 % договірної ціни та протягом 45 днів - решту (80 %).

Відповідач своєчасно сплату векселів не здійснив.

Згідно з актом від 30.05.97 р. "Про врегулювання відносин між ВАТ "ГЕМ"" і ЗАТ "Юг-Энерго" позивач запропонував відповідачу:

- скасувати договір купівлі-продажу векселів від 22.10.96 р. за N 12/ДФ.1-96;

- передати ВАТ "ГЕМ" до 15.06.97 р. векселі Національного диспетчерського центру електроенергетики України на загальну суму 1000 тис. грн.;

- перерахувати до 15.06.97 р. згідно з п. 3.1 договору штрафні санкції у розмірі 280 тис. грн.

Відповідач підписав вказаний акт з протоколом розбіжностей, не погодившись з третьою умовою - оплатою штрафних санкцій.

На виконання досягнутої домовленості та відповідно до актів прийому-передачі векселя від 29.05.97 р., від 30.05.97 р. відповідач передав позивачу вексель НДЦЕ України N 32260350642 на суму 500 тис. грн., який був прийнятий останнім вартістю 204800 грн. (згідно з довідкою Української фондової біржі від 01.10.97 р. за N 419).

Позивач спочатку просив стягнути з відповідача всю суму боргу за продані векселі та штрафні санкції за прострочку оплати, але потім зменшив позовні вимоги з урахуванням переданого відповідачем векселя.

Однак суд вважає, що договір від 22.10.96 р. N 12/ДФ.1-96 між позивачем і відповідачем є недійсним, оскільки не відповідає чинному законодавству.

Згідно зі статтями 3, 26, 27 Закону України "Про цінні папери та фондову біржу", векселі віднесено до цінних паперів, здійснення діяльності щодо випуску та обігу яких (в тому числі купівля-продаж) можливе на основі дозволу (ліцензії), що видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Необхідність ліцензії на здійснення торгівлі цінними паперами підтверджується також Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (стаття 4).

Відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондовому ринку "Про визначення критеріїв професійної діяльності на ринку цінних паперів" придбання юридичними особами внаслідок цивільно-правових угод цінних паперів (або їх похідних), наступне відчуження цих цінних паперів протягом календарного року після їх отримання, якщо загальний обіг коштів за цими угодами перевищує суму, еквівалентну 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170000 грн.), є професійною діяльністю на ринку цінних паперів і потребує отримання дозволу.

Векселі отримані позивачем 23.10.96 р., а відчужені 24.10.96 р., тобто строк до їх відчуження становить менше року після їх отримання. Сума переданих векселів - 1000 тис. грн.

На вимогу суду надати відповідну ліцензію позивач обґрунтовує необов'язковість наявності ліцензії за укладеною з відповідачем угодою, посилаючись на укази Президента від 14.09.95 р. N 530/94, від 26.07.95 р. N 658/95, постанову Кабінету Міністрів України від 29.06.96 р. N 703 тощо (лист від 06.11.97 р. N 955/ДФ-103).

Однак вказані нормативні акти регулюють правовідносини щодо оформлення векселями незарахованої по взаємозаліку заборгованості за поставлену продукцію (виконані роботи, надані послуги), а не професійну діяльність на ринку цінних паперів.

За таких обставин доводи позивача є малопереконливими і не беруться до уваги. У відповідача ліцензія на здійснення подібної діяльності також відсутня.

Суд вважає за необхідне вийти за межі позовних вимог і визнати договір купівлі-продажу векселів недійсним відповідно до статті 48 Цивільного кодексу України, а також застосувати наслідки визнання угоди недійсною - зобов'язати відповідача передати позивачу отримане за угодою.

Витрати по сплаті державного мита віднести на рахунок позивача. Відповідно до рішення Міністерства фінансів України (лист від 18.08.97 р. N 05-109) про надання позивачу відстрочки по сплаті державного мита за цією справою з позивача належить стягнути державне мито з розрахунку початково заявленої ціни позову.

Виходячи з викладеного та керуючись статтями 82 - 85 Арбітражного процесуального кодексу України, суд вирішив:

1. У позові відмовити.

2. Визнати недійсним договір купівлі-продажу векселів від 22.10.96 р. N 12/ДФ.1-96 між ВАТ "ГЕМ" та ВАТ "Юг-Энерго" як не відповідний чинному законодавству.

3. Закритому акціонерному товариству "Юг-Энерго" передати ВАТ "ГЕМ" векселі НДЦЕ України на суму 1000 тис. грн.

4. Стягнути з розрахункового рахунку ВАТ "ГЕМ" (м. Українка Київської обл.) до державного бюджету 48549 грн. 35 коп. на сплату державного мита; видати наказ.

____________Надруковано:
"Вісник Вищого арбітражного суду України",
N 2, 1998 р.На правах рекламы: Сотовый поликарбонат купить