Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Судебная практика  РІШЕННЯ АРБІТРАЖНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
описание | темы | ключевые слова 

АРБІТРАЖНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

22.04.98 р.
Справа N 1/2/132


За позовом
прокурора Запорізької області в інтересах хлібної бази N 74, м. Молочанськ Запорізької області

до відповідача
1. ЗАТ "Агропромислова група", м. Запоріжжя
2. ПП "Транссервіс", м. Запоріжжя


Рішення залишено без змін
(згідно з постановою арбітражного суду Запорізької області
від 13 липня 1998 року)

Сутність спору: Розглядається позовна заява прокуратури Запорізької області в інтересах хлібної бази N 74 до ЗАТ "Агропромислова група" і до ПП "Транссервіс" про визнання недійсним векселя 693134290204, договору N 8 від 15.03.97 й 15/2 від 21.04.97.

Перший відповідач позовні вимоги не визнав, посилаючись на пред'явлення позову прокурором з порушенням ст. 2 АПК і на необгрунтованість вимог.

Другий відповідач позовні вимоги не визнав, посилаючись на законність угод.

Прокурор уточнив позовні вимоги і просить визнати недійсним як угоду - вексель.

Розгляд справи розпочато 31.03.98, справа слуханням відложена до 20.04.98 в зв'язку з непред'явленням документів. В засіданні 20.04.98 було оголошено перерву до 22.04.98.

Розглянувши матеріали справи і вислухавши пояснення сторін, суд постановив:

- позивач видав 20.03.97 ЗАТ "Агропромислова група" простий вексель 693134290204 зі строком платежу 1 серпня 1997 року на суму 725140 грн.;

між сторонами укладений договір N 8 від 15.03.97 переуступки боргу, згідно з яким позивач за поставлені нафтопродукти вручає ПП "Транссервіс" вексель 693134290204, виписаний на ЗАТ "Агропромислова група", і передає всі повноваження за векселем на ПП "Транссервіс";

- 21.04.97 між позивачем і ЗАТ "Агропромислова група" укладений договір на погашення заборгованості за векселем.

Позивач просить вексель і вказані договори визнати недійсними, як угоди, укладені під впливом помилки.

Відповідно до постанови КМУ і НБУ N 528 від 10.09.92 "Про затвердження Правил виготовлення і використання вексельних бланків" використання і обертання векселів здійснюється відповідно до Положення про переказний і простий вексель з врахуванням особливостей, в тому числі - векселі можуть видаватися лише для оплати за поставлену продукцію, виконані роботи і надані послуги.

Вексель 693134290204 виданий позивачем ЗАТ "Агропромислова група" без достатніх підстав, так як у позивача була відсутня заборгованість перед першим відповідачем.

Таким чином, вексель, як угоду оформлено з порушенням діючого законодавства і відповідно до ст. 48 ЦК України є недійсною.

Договір 15/2 від 21.04.97 за своєю правовою природою є доповненням до вексельної угоди, і, відповідно, визнання векселя недійсним тягне недійсність і додаткової угоди.

Договір N 8 від 15.03.97 укладено з порушенням діючого законодавства.

Договором N 8 фактично не передбачено переведення боргу, тобто переведення обов'язку одного боржника на другого, а передбачена заміна кредитора.

ПП "Транссервіс", не будучи законним векселеутримувачем, передає всі повноваження і зобов'язання за векселем на ЗАТ "Агропромислова група", хоча це право виходить фактично із самого векселя.

Позивач передає за договором вексель, виписаний на ЗАТ "Агропромислова група", ПП "Транссервіс" в рахунок погашення заборгованості за поставлену продукцію.

Через чинність глави 11 Положення про переказний і простий вексель передавати вексель за індосаментом у власність чи для здійснення дій за дорученням має законний векселеутимувач, а не платник.

Передача права вимоги в порядку звичайної цесії регулюється ст. 197 ЦК України, згідно з якою поступка вимоги здійснюється кредитором, а не боржником.

Угода, здійснена з порушенням законодавства, через чинність ст. 48 ЦК України є недійсною.

Посилання відповідачів на договір поступки вимоги від 18.02.97, укладеним між відповідачами, генеральна угода N 1 від 10.01.96 про співпрацю між позивачем і ПП "Транссервіс" і договір від 25.01.96 до генеральної угоди не може бути прийняте до уваги, так як:

- договір поступки не містить всіх необхідних умов, передбачених законодавством для даного виду угод, а саме: конкретного зобов'язання боржника і права кредитора, а відповідно через чинність ст. 153 ЦК вважається не укладеним і не породжує громадянських прав і зобов'язань;

генеральна угода не містить конкретних прав і зобов'язань, а договір до генеральної угоди - об'ємів поставок, цін, строків, кількості і асортименту продукції. Таким чином, дані договори теж не породжують прав й зобов'язань.

Посилання відповідачів на неправомірність пред'явлення позову прокурором в інтересах державного підприємства, а не держави - не може бути прийнято, оскільки протирічить ст. 2 Закону України "Про прокуратуру".

Посилання відповідачів на рішення суду 3/1-373 від 25.11.97 не може бути прийнято до уваги, так як при винесенні даного рішення судом не розглядались питання чинності векселя і договорів.

Посилання позивача на недійсність угоди, здійсненої внаслідок помилки, не може бути прийнято до уваги, так як помилка в мотиві здійснення угоди не тягне її недійсності.

Суд вважає за необхідне вийти за межі позиву і визнати договори і вексель недійсними за ст. 48 ЦК України.

За таких обставин угоди: вексель 693134290204, договір N 15/2 від 21.04.97 і договір N 8 від 15.03.97 мають бути визнані недійсними на підставі ст. 48 ЦК України.

Витрати за держмитом в сумі 255 грн. віднести на відповідачів в рівних частинах. Керуючись ст. ст. 49, 82 - 85 АПК України, суд вирішив:

Визнати недійсним вексель 693134290204 на суму 725145 грн., виданий хлібною базою N 74 ЗАТ "Агропромислова група" 20.03.97.

Визнати недійсним договір N 8 від 15.03.97 між ПП "Транссервіс", ЗАТ "Агропромислова група" і хлібною базою N 74.

Визнати недійсним договір N 74 від 21.04.97 між ЗАТ "Агропромислова група" і хлібною базою N 74.

Стягти з р/р 1467877 в Дирекції АПБ "Україна" ЗАТ "Агропромислова група", 330000, м. Запоріжжя, пр. Перемоги, 129 в дохід державного бюджету 127 грн. 50 коп. витрат за держмитом.

Видати наказ.

Стягти з р/р 0644074 в ЗРУ КБ "Приватбанк", м. Запоріжжя ПП "Транссервіс", м. Запоріжжя, вул. Щербакова, 14-а в дохід державного бюджету 127 грн. 50 коп. витрат за держмитом.

Видати наказ.

____________Надруковано:
"Вісник Вищого арбітражного суду України",
N 4, 1998 р.На правах рекламы: