Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Нормативные документы Украины ПОСТАНОВА "Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації систем і засобів автоматизованої обробки та передачі даних " КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
описание | темы | ключевые слова 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 4 лютого 1998 р. N 121

Київ

Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації систем і засобів автоматизованої обробки та передачі даних

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2001 року N 1758

На виконання Указу Президента України від 21 липня 1997 р. N 663 Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити перелік обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації систем і засобів автоматизованої обробки та передачі даних (додається).

2. Зобов'язати замовників систем і засобів автоматизованої обробки та передачі даних, що створюються повністю або частково за рахунок бюджетного фінансування для цілей інформатизації діяльності органів виконавчої влади, передбачати у договорах (контрактах) з виконавцями робіт та технічних завданнях на створення цих систем або розроблення засобів обов'язкові етапи робіт згідно із затвердженим переліком відповідно до державних стандартів.

3. Установити, що бюджетне фінансування проектування, впровадження та експлуатації систем і засобів автоматизованої обробки та передачі даних для цілей інформатизації діяльності органів виконавчої влади здійснюється лише за умови виконання обов'язкових етапів робіт відповідно до державних стандартів та за наявності позитивної експертизи змістової частини цих етапів, що здійснюється Державним комітетом зв'язку та інформатизації.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. N 1758)

4. Державному комітетові по стандартизації, метрології та сертифікації:

визначити перелік державних стандартів стосовно питань розробки, проектування, виробництва, впровадження, експлуатації та обслуговування систем і засобів автоматизованої обробки і передачі даних станом на 1 січня 1998 року та передбачити перегляд діючих стандартів, їх комплексів та окремих нормативних документів із зазначених питань;

посилити згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 р. N 30 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" контроль за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності вимог державних стандартів на обов'язкових етапах робіт під час проектування, впровадження та експлуатації систем і засобів автоматизованої обробки та передачі даних, що створюються повністю або частково за рахунок бюджетного фінансування, для чого передбачати проведення цільових перевірок діяльності підприємств, установ та організацій, пов'язаної з проектуванням, виробництвом, впровадженням та експлуатацією таких систем і засобів.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Державний комітет зв'язку та інформатизації.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. N 1758)
Прем'єр-міністр України
В. ПУСТОВОЙТЕНКО


Інд. 56

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 1998 р. N 121ПЕРЕЛІК
обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації систем і засобів автоматизованої обробки та передачі даних

Техніко-економічне обгрунтування необхідності створення системи або розробки засобу автоматизованої обробки та передачі даних.

Розробка технічного завдання на створення системи або засобу автоматизованої обробки та передачі даних.

Розробка технічного проекту системи або технічної і нормативної документації на засіб автоматизованої обробки та передачі даних.

Підготовка персоналу, який повинен забезпечувати функціонування системи.

Виконання пусконалагоджувальних робіт.

Проведення випробувань з приймання системи.

Виконання робіт відповідно до гарантійних зобов'язань.

Післягарантійне обслуговування системи.

____________На правах рекламы: