Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Нормативные документы Украины Наказ"Про затвердження Положення про порядок застосування державними органами у справах захисту прав споживачів фінансових санкцій за порушення Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкого Державний комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
описание | темы | ключевые слова 


Про затвердження Положення про порядок застосування державними органами у справах захисту прав споживачів фінансових санкцій за порушення Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"

Наказ Державного комітету стандартизації,
метрології та сертифікації України
від 10 січня 2001 року N 3

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 березня 2001 р. за N 219/5410

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами", статті 5 Закону України "Про захист прав споживачів" та Положення про Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України, затвердженого Указом Президента України від 26 липня 2000 року N 926, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок застосування державними органами у справах захисту прав споживачів фінансових санкцій за порушення Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" /додається/.

2. Управлінню правового забезпечення, розгляду звернень громадян та апеляцій (Куделя Н. В.) забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держспоживзахисту України від 24.09.96 N 36 "Про організацію виконання вимог Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.10.96 за N 587/1612.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Буряка Л. В.Голова Комітету
П. Кабан

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва


О. В. Кужель
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
від 10 січня 2001 р. N 3

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 березня 2001 р. за N 219/5410Положення
про порядок застосування державними органами у справах захисту прав споживачів фінансових санкцій за порушення Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"

1. Це Положення визначає порядок застосування державними органами у справах захисту прав споживачів (у межах компетенції) фінансових санкцій за порушення Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами".

2. Фінансові санкції у вигляді штрафів застосовуються до суб'єктів підприємницької діяльності у разі:

- роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами з порушенням установлених правил торгівлі - 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності сертифіката відповідності або сертифіката про визнання - 200 відсотків вартості отриманої для реалізації партії товарів, але не менше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Рішення про застосування фінансових санкцій, передбачених пунктом 2 цього Положення, приймаються Головою Держстандарту України та його заступниками, начальниками управлінь у справах захисту прав споживачів в областях, містах Києві та Севастополі та їх заступниками.

4. Рішення про застосування фінансових санкцій приймається на підставі відповідних актів перевірок суб'єктів підприємницької діяльності службовими особами державних органів у справах захисту прав споживачів і оформляється постановою за формою, що встановлюється Держстандартом України /додається/.

У разі потреби питання про накладення стягнення може розглядатися за участю представника суб'єкта підприємницької діяльності.

5. Постанова про застосування фінансових санкцій складається у трьох примірниках. Перший примірник залишається у державному органі у справах захисту прав споживачів, службова особа якого прийняла постанову про застосування фінансових санкцій. Другий примірник постанови у 3-денний термін після її прийняття надсилається суб'єкту підприємницької діяльності або видається його представнику під розписку. Третій примірник постанови, у разі невиконання її суб'єктом підприємницької діяльності протягом 15 днів, передається відповідній державній податковій адміністрації за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності для стягнення суми штрафів у безспірному порядку.

6. Зазначені штрафи спрямовуються: 50 відсотків - до Державного бюджету України і 50 відсотків - до місцевого бюджету за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

7. Дії державних органів у справах захисту прав споживачів можуть бути оскаржені в місячний термін у судовому порядку.Начальник управління
правового забезпечення, розгляду
звернень громадян та апеляцій


Н. Куделя
Додаток
до Положення про порядок застосування державними органами у справах захисту прав споживачів фінансових санкцій за порушення Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"


Форма N 10ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(назва державного органу у справах захисту прав споживачів, його місцезнаходження,

__________________________________________________________________
телефон, факс)

ПОСТАНОВА
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ

N _________
"___" _______________ 200__ р.


Перевіркою стану дотримання законодавства щодо роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами у
__________________________________________________________________
(назва суб'єкта підприємницької діяльності, його місцезнаходження або прізвище,

__________________________________________________________________
ініціали громадянина-підприємця, його місцепроживання, номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію)

на підставі акта від "___" ________________ 200__ р. N ________ встановлено:

__________________________________________________________________
(перелік порушень, за які відповідно до п. 2 Положення про порядок застосування

__________________________________________________________________
державними органами у справах захисту прав споживачів фінансових санкцій за порушення

__________________________________________________________________
Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим,

__________________________________________________________________
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"

__________________________________________________________________
передбачена відповідальність)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Керуючись статтею 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За _____________________________________________________________
(перелік порушень, за які відповідно до п. 2 Положення про порядок застосування

__________________________________________________________________
державними органами у справах захисту прав споживачів фінансових санкцій за порушення

__________________________________________________________________
Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим,

__________________________________________________________________
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"

__________________________________________________________________
передбачена відповідальність)

застосувати до _____________________________________________________
(назва суб'єкта підприємницької діяльності або прізвище, ім'я та по батькові

__________________________________________________________________
громадянина-підприємця)

штраф у розмірі
________________
(сума цифрами)
гривень
______________________________
(сума літерами)


__________________________________________________________________

2. Зобов'язати _____________________________________________________
(назва суб'єкта підприємницької діяльності або прізвище,

__________________________________________________________________
ім'я та по батькові громадянина-підприємця)

у 15-денний термін з дня отримання постанови сплатити в установленому порядку штраф у зазначеному розмірі, у тому числі:

50 відсотків (_____________________ гривень) до державного бюджету: _____


_________________________________
(код банку, назва відділення банку, рахунок N)

_________________________________


50 відсотків (______________________ гривень) до місцевого бюджету: ______


_________________________________
(код банку, назва відділення банку, рахунок N)

_________________________________


3. Суб'єкту підприємницької діяльності (юридична, фізична особи) у 3-денний термін після сплати штрафу письмово повідомити державний орган у справах захисту прав споживачів, який застосував фінансові санкції, зазначивши номери та дати платіжних доручень, за якими сплачено штраф.

У разі невиконання порушником постанови протягом 15 днів з дня її отримання сума штрафу стягується у безспірному порядку державною податковою адміністрацією.

Постанова про застосування фінансових санкцій може бути оскаржена в місячний термін у судовому порядку.

4. Управлінню (відділу) _____________________________________________
(назва структурного підрозділу державного органу у справах

__________________________________________________________________
захисту прав споживачів)

установити контроль за виконанням цієї постанови.

_________________________________
(посада особи, яка прийняла постанову)_________________________________
М. П.
______________________
(підпис)


Постанова про застосування фінансових санкцій надіслана листом з повідомленням

суб'єкту підприємницької діяльності
"___" _______________ 200__ р.,

державній податковій адміністрації
"___" _______________ 200__ р.


Постанова про застосування фінансових санкцій мною одержана:


"___" _______________ 200__ р.


___________________________________
(посада повноважного представника суб'єкта підприємницької діяльності або громадянина-підприємця)


______________
(підпис)
_________________________________
(прізвище, ініціали)


____________На правах рекламы: