Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Нормативные документы Украины ПОСТАНОВА "Про Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини "
описание | темы | ключевые слова 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 23 квітня 1998 р. N 557

Київ

Про Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 1998 року N 2009,
від 11 грудня 1999 року N 2257

У зв'язку з приєднанням України до Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що:

представництво Кабінету Міністрів України в Європейській Комісії з прав людини та Європейському Суді з прав людини у разі розгляду питань дотримання Україною зобов'язань Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року покладається на Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини;

Уповноваженим у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини є за посадою заступник Міністра юстиції;

(абзац третій пункту 1 в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 19.12.98 р. N 2009)

виконання Уповноваженим у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини своїх функцій забезпечується Національним бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини, яке утворюється у складі центрального апарату Міністерства юстиції. У зв'язку з цим збільшити граничну чисельність працівників Міністерства юстиції на 17 одиниць;

витрати, пов'язані з діяльністю Національного бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини, фінансуються з державного бюджету. Додаткові витрати, пов'язані з діяльністю цього Національного бюро, здійснюються до уточнення показників Державного бюджету України на 1998 рік за рахунок асигнувань, передбачених на утримання Міністерства юстиції. Міністерству фінансів врахувати додаткові видатки на зазначену мету в уточнених показниках Державного бюджету України на 1998 рік.

2. Затвердити Положення про Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини (додається).

3. Міністерству юстиції:

подати Кабінетові Міністрів України в місячний термін узгоджену з Міністерством закордонних справ кандидатуру на посаду Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини;

укомплектувати протягом трьох місяців апарат Національного бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини кваліфікованими спеціалістами, створити належні умови для їх праці, встановивши відповідний режим роботи з документами;

подавати щороку в січні Кабінетові Міністрів України звіт про результати діяльності Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Прем'єр-міністра України.
Прем'єр-міністр України
В. ПУСТОВОЙТЕНКО


Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 1998 р. N 557ПОЛОЖЕННЯ
про Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини

1. Уповноважений у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини (далі - Уповноважений) є посадовою особою, на яку Кабінетом Міністрів України покладено повноваження щодо забезпечення представництва під час розгляду справ про порушення положень Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року (далі - Конвенція) в Європейській Комісії з прав людини та Європейському Суді з прав людини.

2. Пункт 2 втратив чинність

(пункт 2 Положення в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 19.12.98 р. N 2009,
втратив чинність згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 11.12.99 р. N 2257,
у зв'язку з цим пункти 3 - 10 Положення
вважати відповідно пунктами 2 - 9)

2. Уповноважений у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Внутрішнім регламентом Європейської Комісії з прав людини (далі - Комісія), Внутрішнім регламентом Європейського Суду з прав людини (далі - Суд) та цим Положенням.

3. Уповноваженим призначається особа, яка не менш як 10 років проживає в Україні, є громадянином України, має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менш як 10 років, володіє однією з офіційних мов Ради Європи.

4. Основними завданнями Уповноваженого є:

а) представництво України в Комісії та Суді під час розгляду справ про порушення Україною положень Конвенції, а також під час розгляду справ за позовами України стосовно порушень положень Конвенції іншими державами - учасницями Конвенції;

б) координація роботи заінтересованих органів виконавчої влади, пов'язаної з підготовкою матеріалів для розгляду справ у Комісії та Суді;

в) підготовка і внесення на розгляд Комісії та Суду письмових доповідей, участь у слуханнях справ, які розглядаються ними;

г) інформування Комісії про хід виконання Україною рішень Комісії та Суду;

д) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій про усунення порушень положень Конвенції, недопущення таких порушень у майбутньому;

е) надання необхідної інформації уповноваженим особам, які прибуватимуть в Україну з метою проведення перевірок дотримання Конвенції.

5. На виконання основних завдань Уповноважений:

а) вивчає факти порушення прав людини в Україні відповідно до запитів Комісії та Суду;

б) відповідає на запити Комісії та Суду, надає докази, надсилає повідомлення та додаткові письмові зауваження щодо справ про порушення положень Конвенції;

в) надає Суду інформацію та відповідні матеріали щодо справ про порушення Конвенції;

г) надсилає до відповідних державних органів України запити стосовно надання матеріалів і пояснень щодо конкретних випадків порушень прав людини;

д) виступає доповідачем у справах щодо порушення прав людини під час їх розгляду в Комісії та Суді;

е) інформує Кабінет Міністрів України про хід розгляду справ у Комісії та Суді;

є) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції про запобігання порушенням прав людини в Україні;

ж) проводить переговори з метою врегулювання спору шляхом укладення мирової угоди з позивачем.

6. Уповноважений для виконання своїх функцій має право:

а) у межах своєї компетенції отримувати від державних органів України відповідні матеріали та інформацію щодо випадків порушень прав людини в Україні;

б) утворювати експертні та робочі групи, залучати спеціалістів, науковців та експертів до вирішення питань, що належать до його компетенції;

в) брати участь у засіданнях колегій міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади у разі розгляду питань, що належать до його компетенції.

7. Уповноважений забезпечує максимальний рівень об'єктивності під час розгляду справ про порушення прав людини.

8. Діяльність Уповноваженого забезпечується Національним бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини, яке є структурним підрозділом Мін'юсту та яке очолює Уповноважений.

9. Забезпечення представництва Уповноваженого в Комісії та Суді, витрати на яке не компенсуються Радою Європи, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому законодавством.

_____________
На правах рекламы: