Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Нормативные документы Украины УКАЗ"Про заходи щодо посилення державного захисту прав споживачів" ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ м. Київ
описание | темы | ключевые слова 


УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про заходи щодо посилення державного захисту прав споживачів

З метою посилення захисту прав споживачів, забезпечення ефективного контролю за якістю і безпекою продукції та усіх видів робіт і послуг постановляю:

1. Кабінету Міністрів України, міністерствам та іншим органам виконавчої влади забезпечити пріоритетність реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

2. Установити, що проекти нормативно-правових актів з питань прав та інтересів споживачів підлягають обов'язковому погодженню з Державним комітетом стандартизації, метрології та сертифікації України.

3. Кабінету Міністрів України:

1) утворити в місячний строк міжвідомчу раду з питань захисту прав споживачів на чолі з Віце-прем'єр-міністром України із включенням до її складу представників органів виконавчої влади, наукових і громадських організацій;

2) вирішити в тримісячний строк у встановленому порядку питання щодо створення Українського центру з проблем захисту прав споживачів;

3) розробити з урахуванням європейського досвіду проект Програми захисту прав споживачів на 2003 - 2005 роки та подати його у третьому кварталі 2002 року на розгляд Президентові України;

4) протягом 2002 року:

ужити в установленому порядку заходів до вдосконалення правового регулювання здійснення торговельної діяльності, побутового та інших видів обслуговування;

створити систему оперативного взаємного сповіщення органів державного контролю та нагляду про виявлені небезпечні, неякісні та фальсифіковані товари з покладенням на Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України здійснення міжгалузевої координації діяльності з функціонування цієї системи;

5) сприяти створенню в органах місцевого самоврядування структурних підрозділів з питань захисту прав споживачів.

4. Державному комітету стандартизації, метрології та сертифікації України:

1) готувати разом із Міністерством охорони здоров'я України, Антимонопольним комітетом України, Національною комісією регулювання електроенергетики України, Міністерством аграрної політики України, Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями щорічну доповідь про стан захисту прав споживачів в Україні та доводити її до відома органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

2) вжити заходів щодо вдосконалення взаємодії територіальних органів у справах захисту прав споживачів з іншими органами державного контролю та нагляду, а також правоохоронними органами під час проведення заходів, пов'язаних із захистом прав споживачів;

3) забезпечити разом з органами виконавчої влади систематичне інформування через засоби масової інформації широких верств населення України про стан захисту прав споживачів у державі.Президент України
Л. КУЧМА

м. Київ
12 січня 2002 року
N 16/2002

На правах рекламы: