Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Нормативные документы Украины ПОСТАНОВА "Про утворення Міжвідомчої ради з питань захисту прав споживачів " КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Київ
описание | темы | ключевые слова 






КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 13 березня 2002 р. N 317

Київ

Про утворення Міжвідомчої ради з питань захисту прав споживачів

Відповідно до Указу Президента України від 12 січня 2002 р. N 16 "Про заходи щодо посилення державного захисту прав споживачів" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити при Кабінеті Міністрів України Міжвідомчу раду з питань захисту прав споживачів у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу раду з питань захисту прав споживачів (додається).



Прем'єр-міністр України
А. КІНАХ


Інд. 25



Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2002 р. N 317



СКЛАД
Міжвідомчої ради з питань захисту прав споживачів

Віце-прем'єр-міністр України з питань економічної політики, голова Ради

Голова Держстандарту, заступник голови Ради

Заступник Голови Антимонопольного комітету, заступник голови Ради

Начальник управління захисту прав споживачів Держстандарту, відповідальний секретар Ради

Заступник Голови Держстандарту

Заступник Державного секретаря МОЗ

Заступник Державного секретаря Мінагрополітики

Заступник Державного секретаря Мінекономіки

Голова НКРЕ

Заступник Голови Держпідприємництва

Заступник Голови Верховного Суду України (за згодою)

Заступник голови правління Центральної спілки споживчих товариств (за згодою)

Заступник Голови Держкомінформу

Заступник Державного секретаря Мін'юсту

Відповідальний працівник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Президент Української асоціації споживачів (за згодою)

Народні депутати України (за згодою)

Керівник Українського центру з проблем захисту прав споживачів (за згодою)

Представники громадських організацій (за згодою)



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2002 р. N 317



ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу раду з питань захисту прав споживачів

1. Міжвідомча рада з питань захисту прав споживачів (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, утвореним для координації діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань розроблення і реалізації правових, організаційних та економічних заходів, спрямованих на державний захист прав споживачів.

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

сприяння координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань забезпечення державного захисту прав споживачів;

підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, яке регулює питання державного захисту прав споживачів, торговельної діяльності, побутового та інших видів обслуговування населення і забезпечує їх розвиток;

сприяння реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів;

підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи органів виконавчої влади з питань захисту прав споживачів;

сприяння запобіганню і припиненню порушень прав споживачів;

внесення пропозицій щодо вдосконалення інформаційної та освітньої діяльності з питань захисту прав споживачів.

4. Рада має право:

залучати в установленому порядку до розроблення програм, спрямованих на поліпшення захисту прав споживачів, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;

заслуховувати звіти посадових осіб органів виконавчої влади про стан виконання законів та інших нормативно-правових актів з питань захисту прав споживачів;

одержувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

утворювати консультативні та експертні комісії, робочі групи і залучати в установленому порядку до роботи в них провідних фахівців і вчених.

5. Посадовий склад Ради визначається Кабінетом Міністрів України.

6. Раду очолює голова, який за посадою є Віце-прем'єр-міністром України з питань економічної політики.

7. Голова Ради:

організовує роботу Ради і несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

затверджує персональний склад Ради і плани її роботи.

8. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться відповідно до планів роботи або в міру потреби за рішенням голови Ради чи його заступників.

Засідання Ради проводить її голова, а у разі його відсутності - один із заступників, визначений головою.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

9. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Ради, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади.

10. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює Держстандарт.

11. Рада має бланк із своїм найменуванням.

____________



На правах рекламы: