Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Ресурс Internet Національна Система Масових Електронних Платежів. Національний банк України. http://www.bank.gov.ua/Pl_syst/New_ns/NSMEP.htm
описание | темы | ключевые слова 
Історичний екскурс
Ідея створення в Україні НСМЕП виникла більше ніж п'ять років тому, коли Національний банк України затвердив концепцію системи електронних розрахунків за товари та послуги в Україні. Цей документ передбачав реалізацію концепції в два етапи. Перший – створення системи електронних платежів (далі – СЕП) між юридичними особами. Другий – впровадження системи електронних розрахунків за участю фізичних осіб. Перший етап був досить швидко і успішно реалізований, і сьогодні Україна має, за оцінками більшості банкірів, одну з самих ефективних СЕП в Європі. Другий етап почався з 1997 року коли Національний банк України визначив створення в Україні платіжної системи за безготівковими розрахунками населення у торгівлі та сфері послуг як одне із пріоритетних завдань. Одним з основних напрямків докладання зусиль до побудови в Україні такої платіжної системи стало створення Національної системи масових електронних платежів (далі – НСМЕП).
Національна система масових електронних платежів – це внутрішня багатоемітентна платіжна система, в якій розрахунки за товари та послуги, одержання готівки та інші операції здійснюються за допомогою банківських платіжних смарт-карток за технологією, що розроблена Національним банком України.
Мета створення НСМЕП
Метою створення НСМЕП є розроблення та впровадження в Україні відносно дешевої надійно захищеної автоматизованої системи безготівкових розрахунків, яка в основному розрахована на роботу в режимі "off-line".
З упровадженням НСМЕП громадяни України матимуть змогу оплачувати товари і послуги у безготівковій формі за допомогою смарт-карток, а також зберігати і накопичувати заощадження у банках на поточних і карткових рахунках. Таким чином, можна очікувати не лише значного розширення можливостей банківської системи України завдяки додатковому залученню коштів населення, а й забезпечення завдяки роботі НСМЕП додаткових прибутків громадян у вигляді відсотків за залишком на їхніх банківських рахунках.
Окрім того, технологією НСМЕП передбачено також широке застосування платіжних карток юридичними особами - корпоративні та бізнес-картки.
НБУ вважає створення НСМЕП завершальною стадією у побудові системи електронних платежів в Україні. НСМЕП за своєю масштабністю, складністю та обсягом витрат на створення, запровадження і експлуатацію значно перевищує існуючу систему електронних платежів НБУ. Враховуючи світовий досвід, в Україні має бути емітовано не менше 10 мільйонів платіжних карток НСМЕП, функціонувати щонайменше 100 тис. точок обслуговування (платіжних терміналів у торгівлі, на транспорті, в сфері послуг, банківських терміналів та банкоматів в банках).
Платіжна картка НСМЕП
У НСМЕП застосовуються платіжні картки з вбудованими чіп-модулями – смарт-картки. Смарт-картка, яка є носієм копії фінансової інформації в НСМЕП, на відміну від пластикової картки з магнітною смугою, найбільш повно задовольняє вимоги безпеки. На її базі створена високоефективна офф-лайнова технологія, тобто така, що не потребує оперативного зв'язку з банківським рахунком під час виконання платіжних операцій (це дуже важливо, враховуючи недостатньо високу якість вітчизняних каналів зв'язку) і яка значно зменшує експлуатаційні витрати. За рахунок цього участь в НСМЕП може брати населення України з малими доходами (пенсіонери, студенти, школярі тощо), а швидкість обслуговування набагато більша, ніж при розрахунках готівкою та операціях картками з магнітною смугою.
На етапі пілотних проектів запроваджуються одразу два платіжні інструменти – електронні гаманець та чек. Застосування електронного гаманця економічно доцільне навіть при розрахунках малими сумами (від кількох копійок). Електронний чек орієнтований на застосування при середніх та значних за сумою платежах (від кількох до тисяч гривень).
Технологія виготовлення карток НСМЕП для банків – учасників НСМЕП передбачає надання замовлення від банку одразу у дві адреси: в Платіжну організацію (зараз ці функції виконує НБУ) і копію – виробнику карток (Підприємство "Пластик карта", яке отримало відповідну ліцензію від НБУ на право виготовлення карток НСМЕП). Після отримання від НБУ письмового підтвердження і узгодження з банком питань, пов'язаних з графічним зображенням його назви і логотипу на картці, виробник карток зобов'язаний протягом двох тижнів виконати це замовлення.
Далі з виготовленими картками виконується процедура ініціалізації та системної персоналізації (при цьому картці присвоюється індивідуальний номер, за яким вона реєструється в системі, і в картку заносяться актуальні версії системних ключів та інші дані). Після чого, вже у замовника, виконується банківська персоналізація (в картку записуються банківські ключі та інші дані) і, безпосередньо перед отриманням картки клієнтом банку, в неї записуються його дані.
Підприємствам, які мають наміри у себе запровадити картки НСМЕП, необхідно звертатися до банку, який їх обслуговує або до банків – учасників НСМЕП.
Орієнтовна вартість карток на етапі пілотного проекту НСМЕП для банків-учасників становить: від 3.08 євро за шт. при замовленні 500 шт. до 2.80 євро за шт. при замовленні 5000 шт.
На початок 2001 року загальна кількість емітованих карток складає 12 110 шт., а загалом на етапі пілотного проекту десять банків – членів системи емітують до 100 000 шт. карток НСМЕП.
Організаційна структура НСМЕП
До складу НСМЕП входять:
платіжна організація;
члени платіжної системи;
учасники платіжної системи.
Відповідно до Тимчасового положення про Національну систему масових електронних платежів та постанови Правління Національного банку України від 07.09.2000 № 352 "Про впровадження пілотного проекту Національної системи масових електронних платежів" на етапі впровадження та функціонування пілотного проекту платіжною організацією НСМЕП є Національний банк України (далі – Платіжна організація).
Загальне управління НСМЕП здійснює Рада Платіжної організації, яка виконує такі функції:
вирішує питання прийняття до НСМЕП нових членів;
вирішує питання виключення з НСМЕП її членів;
виконує арбітражні функції в межах НСМЕП;
встановлює системні ліміти НСМЕП для кожного платіжного інструменту;
встановлює загальносистемні комісійні;
приймає стратегічні рішення щодо подальшого розвитку НСМЕП;
інші функції, передбачені цим Положенням та договорами.
Членами НСМЕП можуть бути банки, які укладуть договір з Платіжною організацією про вступ до НСМЕП.
За станом на 08.04.2002 членами НСМЕП є такі банки:
"Мегабанк" (м. Харків)
ВАТ "Кредитпромбанк" (м. Київ)
Банк "Грант" (м. Харків)
ВАТ КБ "Хрещатик" (м. Київ)
КАБ "Демарк" (м. Чернігів)
АКБ "Мрія" (м. Київ)
"Брокбізнесбанк" (м. Київ)
АБ "Експрес-Банк" (м. Київ)
АКБ "Імексбанк" (м. Одеса)
ВАТ Банк "БІГ Енергія" (м. Київ)
АБ "Андріївський" (м. Київ)
ВАТ Банк "БІГ Енергія", філія (м.Суми)
ВАТ Банк "БІГ Енергія", філія (м. Запоріжжя)
АКБ "Росток-Банк" (м. Київ)
АКБ "Полікомбанк" (м. Чернігів)
У даний час дозвіл Платіжної організації на вступ до НСМЕП отримали наступні банки: АКБ "Київ", АК "Донміськбанк", АБ "Банк регіонального розвитку", АТЗТ АКБ "Одеса-Банк", АКБ "Промекономбанк".
В грудні місяці 2000 року підписаний договір з Одеським ТОВ "Аверс-процесінг", згідно з яким це товариство буде виконувати функцію регіонального процесингового центру у Одеському регіоні та делеговані банками функції по емісії карток і обробці інформації.
З початку лютого місяця 2001 року затверджена Генеральним директором УДППЗ і погоджена з Департаментом інформатизації НБУ Програма впровадження НСМЕП в УДППЗ "Укрпошта". Оплата послуг, що надаються "Укрпоштою", буде виконуватись із застосуванням платіжних інструментів НСМЕП, що в свою чергу, буде сприяти подальшому розвитку послуг за напрямками:
видача готівки;
приймання готівки;
грошові перекази;
виплата пенсій та грошової допомоги;
приймання комунальних та інших платежів.
Участь цього підприємства, що має розвинену мережу (понад 15000 відділень зв'язку) і охоплюють всю територію держави, зробить Національну систему масових електронних платежів більш доступною для широких верств населення.
Учасниками НСМЕП є юридичні або фізичні особи – суб'єкти відносин, що виникають при здійсненні розрахункових операцій за допомогою платіжних карток НСМЕП (Розрахунковий банк, Головний процесинговий центр, Регіональний процесинговий центр, держателі платіжних карток, підприємства торгівлі та послуг тощо), банки – члени НСМЕП.
Функції Розрахункового банку НСМЕП виконує Національний банк України (Операційне управління Національного банку України).
Функції Головного процесингового центру виконує Центральна розрахункова палата НБУ.
Функції Регіональних процесингових центрів виконуватимуть:
в Харківському регіоні - Харківське обласне управління НБУ;
в Одеському регіоні - ТОВ "Аверс-процесінг"
Державна підтримка НСМЕП
З метою державної підтримки впровадження НСМЕП створена Координаційна Рада при КМ України. До її складу увійшли представники слідуючих міністерств і відомств:
Національний банк України
Міністерство економіки України
Міністерство фінансів України
Державна податкова адміністрація України
Державна податкова адміністрація у м. Києві
Служба безпеки України
Ощадний банк України
НБУ розробляє Державну програму впровадження НСМЕП для узгодження її на Координаційній Раді і затвердження на державному рівні.
Роль Національного банку України в НСМЕП
Ідеологічна і координаційна
НБУ розробив загальну концепцію НСМЕП, вимоги до всіх елементів системи, програмно – технічні рішення для верхнього рівня системи (розрахункового банку, процесингових центрів, системи безпеки), координує виконання всіх робіт, розробляє нормативно-правові акти системи та проекти законодавчих актів, працює над створенням конкурентного середовища серед фірм – розробників технічних і програмних засобів НСМЕП, залучає до співпраці в системі різних суб'єктів господарської діяльності.
Фінансова:
фінансує впровадження основних частин НСМЕП (розрахункового банку, головного і регіональних процесингових центрів, центру генерації ключової інформації, центру ініціалізації та системної персоналізації карток);
фінансує розробку та супровід програмного забезпечення смарт-карток, модулів безпеки системи;
фінансує постачання чіп-модулів для виготовлення смарт-карток;
виконує страхування ризиків міжбанківських взаєморозрахунків в НСМЕП.
Нормативна база НСМЕП
Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, що затверджене постановою Правління Національного банку України від 27.08.01 № 367. Зареєстровано в Мінюсті.
Тимчасове положення про Національну систему масових електронних платежів, що затверджене постановою Правління Національного банку України від 24.04.2000 № 161 та зміни до Тимчасового положення, що затверджене постановою Правління Національного банку України від 27.08.2001 № 366. Зареєстровані в Мінюсті 11.09.2001 № 804/5995.
Про впровадження пілотного проекту Національної системи масових електронних платежів, що затверджене Постановою Правління Національного банку України від 07.09.2000 № 352.
Тимчасові тарифи на послуги Національного банку України, що затверджені цією постановою і надаються банкам України в рамках упровадження пілотного проекту та експлуатації НСМЕП
Окрім того, Рада НСМЕП, на першому своєму засіданні, яке відбулося 28.09.2000 затвердила наступні документи:
Тимчасові ліміти в рамках упровадження пілотного проекту та експлуатації НСМЕП (Тимчасові ліміти платіжних карток та SAM).
Розміри міжбанківських комісійних в НСМЕП.
Бухгалтерську модель НСМЕП ( Тимчасовий порядок здійснення бухгалтерських операцій з банківськими платіжними картками НСМЕП у комерційних банках).
Супутні проекти НСМЕП
Концепція побудови НСМЕП враховує можливість використання картки НСМЕП як технічного засобу для забезпечення:
електронної комерції;
сервісних пільг у торгівлі;
обслуговування пільгових категорій населення;
страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів перед третіми особами;
послуг в страховій медицині;
посвідчення особи, пенсійного посвідчення,тощо;
розрахунки за паливно-мастильні матеріали.
Більш детальну інформацію про технологію роботи, платіжні інструменти, операції, ризики та комісійні системи можна отримати з журналу "Вісник Національного банку України" № 8 (42) за 1999 рік (pdf)
Порядок вступу, реєстрації і технічного оснащення банків для участі в пілотному проекті НСМЕП
Надати в Платіжну організацію (НБУ, Департамент інформатизації) заяву про вступ банку до НСМЕП. Зразок заяви у додатоку 5 до Тимчасового положення про Національну систему масових електронних платежів.
Одержати дозвіл Платіжної організації на укладання договору про вступ до Системи.
Надати в Департамент інформатизації НБУ підписаний проект договору про вступ банку до НСМЕП разом з нотаріально завіреними статутними документами і витягом з Протоколу зборів засновників про призначення Голови Правління банку. Зразок договору у додатоку 2 до Тимчасового положення про Національну систему масових електронних платежів.
Після підписання договору надати в Платіжну організацію:
Заяву на присвоєння банку ідентифікатора емітента платіжних карток. Зразок заяви у додатоку 2 до Положенння про порядок емісії платіжніх карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27.08.2001 № 367;
Заяву ( зразок ) на виготовлення платіжних та службових карток НСМЕП, копію - в ТОВ "Підприємство "Пластик картка" (виробник пластикових карток);
Проект впровадження пілотного проекту НСМЕП в банку та узгодити його з НБУ;
Придбати у відповідності з узгодженим Проектом необхідні програмно-технічні засоби:
сервер авторизації (СА);
сервер баз даних (СБД). Мінімальні вимоги до технічних засобів (ТЗ) СБД узгоджуються з розробником програмного забезпечення для комерційного банку (ПЗ КБ);
чотири модулі безпеки МБ-1 (HSM) у ТОВ "Фінтронік": два - для СА, один - для СБД, один - резервний;
інші необхідні програмно-технічні засоби НСМЕП, які пройшли випробовування на стенді НСМЕП НБУ.
Мінімальні вимоги до технічних засобів СА і СБД наведені у цьому документі . Склад та технiчнi вимоги до iнших технiчних засобiв НСМЕП наведенi в цьому файлi
Перелік програмних та технічних засобів, які придатні до використання в НСМЕП (за станом на 01.04.2002)
Назва елементу системи
Назва засобів
Розробник (власник) програмного забезпечення (ПЗ)
Виробник технічних засобів Документ про придатність до використання в НСМЕП
Головний (регіональний) процесинговий центр (ГПЦ, РПЦ)
ПЗ ГПЦ (РПЦ)
НБУ
Акт від 22.06.2001
Картки НСМЕП
Платіжні, Службові
ОС "УкрКОС 1.02"
ТОВ "ФІНТРОНІК"
Виробник карток: ТОВ "Підприємство "Пластик карта" на чіп-модулях виробництва "Infineon Technologies AG" (Німеччина)
Дозволено використання в НСМЕП
Фінансові додатки "UKRCOIN 1.02"
НБУ
Платіжні термінали (POS)
Amadeo, Alto
АТ "Техноконсалтинг-Лізинг"
BULL
Висновок від 15.10.2001
TposNSMP
АТ "Техноконсалтинг-Лізинг"
АТ "Техноконсалтинг-Лізинг"
Висновок від 16.04.2001
UNITERM
НВФ "Юнісістем"
НВФ "Юнісістем"
Висновок від 26.11.2001
Інтернет - термінали
ITSEL
НВФ "Юнісістем"
НВФ "Юнісістем"
Свідоцтво 02\01 від 9.01.2002
Банківські термінали (BST)
Amadeo, Alto
АТ "Техноконсалтинг-Лізинг"
BULL
Висновок від 15.10.2001
FinBST-310
ТОВ "ФІНТРОНІК"
ТОВ "ФІНТРОНІК"
Свідоцтво 02\02 від 9.01.2002
TposNSMP
АТ "Техноконсалтинг-Лізинг"
АТ "Техноконсалтинг-Лізинг"
Висновок від 16.04.2001
Банкомати
"Банкомат НСМЕП"
АТ "Техноконсалтинг-Лізинг"
Siemens Nixdorf
Висновок від 15.10.2001
Ulysse-4f
ТОВ "БІТ"
BULL
Висновок від 31.01.2001
Digital WB21
DEC
CD6300
Olivetty
ПЗ комерційного банку
ПЗКБ
ТОВ СНВФ "АРГУС"
Акт від 21.06.2001
ПЗКБ "SR-Card"
ТОВ "Софт Ревю Лаб"
Акт від 20.03.2002
ПЗКБ
ДП "Ер-Стайл Україна"
Протокол випробувань від 21.06.2001
ПЗКБ
ТОВ "Лайм Системс"
Протокол випробувань від 18.06.2001
ЕККА
SILEX-6004; 6004.1; 7004; 7004.1.
СП "ЛІНК-Лтд"
СП "ЛІНК-Лтд"
Висновок від 27.12.2000
Пристрій для зв'язку ЕККА з платіжним терміналом
CashTAN-PT
ТОВ "ТФПК"
ТОВ "ТФПК"
Висновок від 26.09.2000
АРМ розрахунків за комунальні послуги
АРМ РКВ
Модернізацію існуючого ПЗ АРМ РКВ виконав "Мегабанк"
Висновок від 07.04.2000
АРМ РКВ
КП НВФ "ВАС"
Висновок від 16.04.2001
Модулі безпеки
МБ-1М (HSM)
ТОВ "ФІНТРОНІК"
ТОВ "ФІНТРОНІК"
Дозволено використання в НСМЕП

На правах рекламы: