Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Ресурс Internet Система електронних платежів НБУ. Національний банк України. http://www.bank.gov.ua/Pl_syst/index.htm
описание | темы | ключевые слова 
Система електронних платежів Національного банку (СЕП) - загальнодержавна платіжна система, що забезпечує здійснення розрахунків між банківськими установами на території України із застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, передавання та захисту інформації як за дорученнями клієнтів банків, так і за власними зобов'язаннями банків. У повному обсязі СЕП розпочала роботу з 1 січня 1994 року. На поточний момент система (зокрема її пропускна спроможність, швидкість розрахунків, рівень надійності) повністю задовольняє потреби банківської системи України.

Організаційно-технологічна схема СЕП визначається трирівневою структурою. На верхньому рівні знаходиться Центральна розрахункова палата, яка організовує функціонування СЕП у цілому та керує роботою регіональних розрахункових палат. Середній рівень становить мережа з 26 регіональних розрахункових палат, які обслуговують міжбанківські розрахунки як у своєму регіоні, так і на міжрегіональному рівні. На нижньому рівні знаходяться банківські установи-учасники СЕП. Кожний рівень обслуговується власним програмно-технічним комплексом.Загальні принципи організації СЕП
СЕП забезпечує розрахунки між банківськими установами в національній валюті України і в найбільш уживаних іноземних валютах.
СЕП є системою типу "брутто", тобто кожний розрахунковий документ безпосередньо впливає на стан кореспондентських рахунків учасників СЕП.
СЕП основана на повністю безпаперовій технології. Основним режимом її роботи є обмін розрахунковими документами в електронному вигляді та службовими повідомленнями.
Платіжні транзакції у СЕП є безвідкличними, тобто транзакцію, ініційовану відправником розрахункового документу і прийняту до виконання в системі, не може відмінити ні її відправник, ні будь-хто інший.
Ініціатива проведення транзакцій належить банку, який дебетує власний рахунок. Можливість дебетувати рахунок іншого учасника СЕП надана тільки територіальним управлінням Національного банку відповідно до вимог чинного законодавства України.
Відсутні пріоритети обробки транзакцій за будь-якими ознаками, крім черговості надходження в систему.
СЕП обробляє платежі учасників розрахунків у режимі, близькому до режиму реального часу, і відображає їх на технічних рахунках у розрахункових палатах Національного банку та наприкінці банківського дня - на кореспондентських рахунках банківських установ у територіальних управліннях Національного банку.
Обмеження на суми транзакцій не обумовлені. Технологічно сума кредитової транзакції обмежена поточним значенням залишку на технічному рахунку банку-ініціатора транзакції.
Обмін розрахунковими документами організований у пакетному режимі, технологічними циклами приймання-передачі, довжина яких варіюється залежно від поточних потреб.
Ведеться транзитний рахунок для відображення транзакцій, які були ініційовані, але не завершені протягом одного банківського дня. Це дозволяє організувати асинхронну роботу учасників СЕП з урахуванням специфіки можливостей кожного з них (наприклад, нестійкої роботи каналів зв'язку).
З метою більш гнучкого використання банками-учасниками коштів своїх філій в СЕП передбачені сім моделей обслуговування консолідованих кореспондентських рахунків банківських установ. Філії можуть діяти як самостійні учасники системи і мати власні кореспондентські рахунки в територіальних управліннях Національного банку; можуть лишатися безпосередніми учасниками електронних розрахунків, однак кошти з кореспондентських рахунків усіх філій банку об'єднуються на консолідованому кореспондентському рахунку, який контролюється головним банком; або ж єдиним учасником системи стає головний банк, який виконує міжфілійні платежі з використанням власної внутрішньобанківської платіжної системи, а всі міжбанківські транзакції його філій виконуються головним банком через СЕП і відображуються на його консолідованому кореспондентському рахунку.

Безпека та конфіденційність банківської інформації в СЕП забезпечується за допомогою багатоступеневого контролю на всіх стадіях розрахунків та багаторівневій системі захисту від несанкціонованого доступу.

Невід'ємною частиною СЕП є програмно-технічні комплекси резервування та поновлення її діяльності, що забезпечують безперебійне функціонування СЕП.

Основні показники роботи СЕП
1. За I квартал 2002 року в СЕП здійснено 36011 тис. початкових платежів на суму 301923 млн.грн.‚ що більше таких же показників за I квартал 2001 року відповідно на 29 та 18 відсотків.

2. Середньодобова завантаженість системи за I квартал 2002 року становить 590 тис. початкових платежів.

3. Кількість учасників СЕП за станом на 1 квітня 2002 року становить 1558 установ‚ що більше такого ж показника за станом на 1 квітня 2001 року на 18 одиниць. Більшість банків обирають для себе роботу в СЕП з використанням моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку‚ про що свідчать дані зображені на діаграмі.У цілому СЕП продовжує успішно виконувати покладені на неї функції державної системи електронних міжбанківських розрахунків‚ постійно розвивається у напрямках підвищення надійності функціонування та розширення спектру послуг учасникам СЕП.

Також слід зазначити‚ що продовжується дослідна експлуатація нової системи Національного банку – системи термінових переказів‚ що дає можливість миттєво переказати гроші на кореспондентський рахунок банку.


На правах рекламы: