Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Нормативные документы Украины УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади»
описание | темы | ключевые слова 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

“Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади”

З метою поліпшення умов для розвитку демократії, реалізації громадянами конституційних прав на участь в управлінні державними справами та на вільний доступ до інформації про діяльність органів державної влади, а також забезпечення гласності та відкритості діяльності цих органів п о с т а н о в л я ю:

  1. Утворити робочу групу з підготовки пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади (далі - робоча група).
  2. Призначити ЛИТВИНА Володимира Михайловича - Главу Адміністрації Президента України - керівником робочої групи.
  3. Затвердити персональний склад робочої групи (додається). Дозволити керівникові робочої групи вносити в разі потреби зміни до її персонального складу.
  4. Надати керівникові робочої групи право в установленому порядку залучати до виконання покладених на групу завдань працівників центральних органів виконавчої влади, вчених та фахівців.
  5. Робочій групі розробити з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду та внести протягом 2001-2002 років на розгляд законопроекти, спрямовані на створення належних правових засад для реалізації громадянами конституційних прав на участь в управлінні державними справами та на вільний доступ до інформації про діяльність органів державної влади, а також на забезпечення гласності та відкритості діяльності цих органів, у яких, зокрема, передбачити: створення умов для вільного доступу громадян до рішень органів державної влади та до інформації про діяльність цих органів, у тому числі щодо формування і реалізації державної політики в різних сферах суспільного життя, про підготовку і прийняття проектів законів, інших нормативно-правових актів, про формування державного замовлення, закупівлю товарів, робіт і послуг для державних потреб, проведення приватизації, управління об'єктами державної власності, ліцензування певних видів господарської діяльності, економічне співробітництво з іноземними державами, вирішення завдань з охорони довкілля та використання природних ресурсів, більш чітке визначення підстав для обмеження доступу до інформації в інтересах національної безпеки, забезпечення прав людини, збереження комерційної таємниці тощо та усунення необгрунтованих обмежень у цій сфері; впорядкування механізмів надання громадянам органами державної влади інформаційних та інших послуг, насамперед тих, що стосуються реалізації їх конституційних прав, задоволення потреб та інтересів; визначення ефективних механізмів залучення громадськості до процесів формування і реалізації державної політики, підготовки і прийняття проектів законів, інших нормативно-правових актів та рішень органів державної влади, оцінки діяльності цих органів щодо виконання прийнятих рішень; надання підтримки створенню і розвитку інформаційних та консультативних центрів у органах державної влади, а також національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет, забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні; удосконалення взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації та громадськими організаціями у питаннях забезпечення громадськості достовірною і всебічною інформацією про діяльність органів державної влади, налагодження постійного зворотного зв'язку органів державної влади із засобами масової інформації та громадськими організаціями, забезпечення їх взаємної відповідальності за вирішення цих завдань; забезпечення широкого доступу до нормативно-правових актів, а також інших документів, створених у процесі діяльності органів державної влади, через відповідні комп'ютерні мережі, інформаційні центри та бібліотеки; удосконалення організаційного, технічного та фінансового забезпечення інформування громадян про діяльність органів державної влади.
  6. Кабінету Міністрів України: вирішити питання матеріально-технічного забезпечення діяльності робочої групи, включаючи залучення для цього коштів іноземної технічної допомоги; організувати розроблення та створення електронної інформаційної системи, яка б забезпечила можливості для відкритості діяльності Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади, оперативного обміну інформацією з місцевими органами виконавчої влади, а також для апробації шляхів вирішення завдань, передбачених цим Указом.
  7. Президент України Л.КУЧМА м. Київ, 17 травня 2001 року N 325/2001

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 17 травня 2001 року N 325/2001

СКЛАД робочої групи з підготовки пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади: ЛИТВИН - Глава Адміністрації Президента Володимир Михайлович України, керівник робочої групи МОТРЕНКО - заступник Урядового Секретаря Тимофій Валентинович Кабінету Міністрів України - директор Департаменту внутрішньої політики, заступник керівника робочої групи БЄЛОВ - заступник Секретаря Ради національної Олександр Федорович безпеки і оборони України - директор Національного інституту стратегічних досліджень ГАВРИШ - заступник Голови Верховної Ради Степан Богданович України (за згодою) ГАЛЬЧИНСЬКИЙ - Радник Президента України Анатолій Степанович ГОРБУНОВ - заступник голови правління Олександр Сергійович Акціонерного комерційного банку "Укрсоцбанк" (за згодою) КУШНАРЬОВ - голова Харківської обласної державної Євген Петрович адміністрації ОЛЕЩЕНКО - перший заступник Керівника Головного В'ячеслав Іванович державно-правового управління Адміністрації Президента України ПАСХАВЕР - президент Центру економічного Олександр Йосипович розвитку (за згодою) ПОГРЕБИНСЬКИЙ - директор Київського центру політичних Михайло Борисович досліджень і конфліктології (за згодою) ХОРУЖИЙ - заступник Керівника Головного Григорій Фокович управління з питань внутрішньої політики Адміністрації Президента України ШЕВЧУК - Голова Державного комітету зв'язку Олег Борисович та інформатизації України ШУМИЛО - заступник Міністра економіки України Ігор Анатолійович ЯКОВЕНКО - заступник Глави Адміністрації Олександр Степанович Президента України - Керівник Головного управління організаційно- кадрової роботи та взаємодії з регіонами Адміністрації Президента України. Глава Адміністрації Президента України В.ЛИТВИН

 


На правах рекламы: