Главная

Болонский процесс. Автоматизация учебного процесса - Офис методиста

Судебная практика ПОСТАНОВА ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ (АРБІТРАЖНА НАГЛЯДОВА КОЛЕГІЯ)
описание | темы | ключевые слова 

ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ
АРБІТРАЖНА НАГЛЯДОВА КОЛЕГІЯ

ПОСТАНОВА

11.03.97 р.
N 04-1/ЦА-103/7-16/6


Арбітражна наглядова колегія розглянула заяву АТ "Тютюнова компанія "ВАТ-Прилуки" про перевірку постанови Вищого арбітражного суду України зі справи N 103/7 за позовом АТ "Тютюнова компанія "ВАТ-Прилуки" до ЗАТ "Реемтсма-Київ" тютюнова фабрика", Держпатенту України про визнання недійсними свідоцтв N 6469 та 6470 на знаки для товарів та послуг, зареєстрованих Держпатентом України.

Рішенням Вищого арбітражного суду України від 25.10.96 у позові відмовлено, оскільки відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається законодавством, чинним на час подання заяви, тобто на підставі Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженого Указом Президента України від 18.09.92 N 479/92. Зокрема, згідно з п. 8 Тимчасового положення товарний знак і знак обслуговування як позначення застосовуються для відрізнення товарів і послуг, що їх виробляють чи надають одні фізичні або юридичні особи, від однорідних товарів і послуг, що їх виробляють чи надають інші фізичні або юридичні особи. Як товарні знаки можуть бути зареєстровані словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації. Судом визнано, що позначення "Прима" і "Політ" не є загальновживаними символами й термінами, оскільки ці позначення використовуються для інших неоднорідних товарів; спірні позначення не є ототожненням з сигаретами певного класу, оскільки в цих класах існують марки "Подільські", "Верховина" та інші. Позначення, що вживаються відповідачем, не вказують на якість, а також на місце і час виготовлення товару.

Тютюнова компанія "ВАТ-Прилуки" просить строк, встановлений ст. 102 АПК України, поновити, рішення Вищого арбітражного суду України зі справи N 103/7 скасувати, виходячи з того, що реєстрацію знаків "Прима" та "Політ" здійснено без урахування тих обставин, що ці словесно-зображувальні поняття ввійшли до загального вжитку як позначення товарів певного виду, слово "прима" має хвалебний характер і тим самим вказує на цінність товару. Згадані позначення втратили свою розрізнювальну здатність для споживачів внаслідок їх застосування різними виготовлювачами сигарет; позначення конкретного виду сигарет до реєстрації використовувалось іншими підприємствами з виготовлення сигарет; слово "Прима" має іншомовне походження і використовується як поняття, що має хвалебний характер.

Розглянувши матеріали справи, суд врахував таке.

Встановлено, що до моменту подання тютюновою фабрикою "Реемтсма-Київ" заявки на реєстрацію знаків "Прима" та "Політ" (17.03.93) ці словесно-зображувальні позначення тривалий час застосовувались тютюновими фабриками України, в тому числі Київською тютюновою фабрикою, яка першою (з червня 1947 р.) налагодила випуск сигарет "Прима" в республіці. Прилуцька тютюнова фабрика почала випускати сигарети "Прима" з 1959 р.

У березні 1993 р. Київська тютюнова фабрика позначення "Прима" та "Політ" заявила на реєстрацію як знаки для товару - сигарет, які виробляла. Реєстрацію позначень здійснено Держпатентом України 06.06.95 як знаків для товарів та послуг на підставі рішення експертизи Науково-дослідного центру патентної експертизи та видачі відповідних свідоцтв NN 6469 та 6470.

Виходячи з того, що використання позначення "Прима" кількома виробниками не є підставою для відмови у реєстрації цих позначень, із заявками про реєстрацію знака "Прима" 24.08.93 звернулася Дрезденська тютюнова фабрика, а у вересні 1993 р. - "Укртютюнпром", до якого входила Прилуцька тютюнова фабрика. У разі відсутності заявки Київської тютюнової фабрики першою було б зареєстровано заявку Дрезденської фабрики на словесно-зображувальний знак "Прима", що не сприяло б захисту вітчизняного виробника. Усі заявки були подані виробниками з урахуванням вимог Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженого Указом Президента України від 18.09.92, а також Паризької конвенції з охорони промислової власності, яка згідно з ст. 9 Конституції України є частиною національного законодавства нашої держави. Проти правомірності заявки "Укртютюнпрому" не заперечувала Прилуцька фабрика, що входила до складу асоціації. Юридичні особи, які подали заявки на реєстрацію знака "Прима", керуючись п. 8 Тимчасового положення, виходили з того, що словесно-зображувальні позначення "Прима" не є загальновживаними символами і термінами, мають розрізнювальну здатність, не вказують на якість, місце і час виготовлення товару.

Розглянувши подані заявки, компетентний орган, тобто Держпатент України, не визнав знаки такими, які є в Україні загальновживаними символами і термінами, і керуючись ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що надає право на отримання свідоцтва юридичною особою, яка перша подала заявку, видав свідоцтва тютюновій фабриці "Реемтсма-Київ". Не визнали знаки загальновживаними компетентні органи інших країн. Представлені Держпатентом України відомості Міжнародного бюро всесвітньої організації інтелектуальної власності свідчать про те, що знак "Прима" зареєстрований відповідними компетентними органами у 40 країнах світу. При цьому більш раннє подання заявки на реєстрацію Київською тютюновою фабрикою захистило вітчизняного виробника від реєстрації того ж знаку "Прима" на терені України Дрезденською тютюновою фабрикою. Знак "Прима" зареєстрований у 40 країнах світу на підставі Паризької та Мадридської конвенції, норми яких є основою для розробки Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності в Україні, Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Відповідно до ст. 6 Паризької конвенції недійсною може бути визнано реєстрацію товарного знака, "що, за визначенням компетентного органу країни реєстрації, є загальновживаним як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції". Держпатент України - єдиний компетентний орган - спірні знаки загальновідомими не визнав.

Дослідивши надані докази та матеріали справи, наглядова колегія вважає, що слово "прима" не було синонімом слова "сигарети", використовувалося також для позначення інсектицидів, косметики, кондитерських виробів, серветок, інших товарів; більше того, його вживання не обмежується сферою торгівлі. З прейскуранта N 34-П від 10.10.90 не випливає, що сигарети під назвою "Прима" - єдині у цьому класі сигарет, оскільки існують такі сигарети, як "Димок", "Верховина", "Подільські". Сигарети "Політ" взагалі маловідомі серед споживачів і з поняттям "сигарети" не ототожнюються. Зареєстровані товарні знаки містять не лише слово "прима", що являє собою чисельник із значенням "перший" і не є хвалебним, а й словесно-зображувальні знаки, які містять певні графічні елементи, зокрема, шрифт, підкреслення тощо.

Виходячи з викладеного можна зробити висновок, що реєстрація знаків "Прима" та "Політ" відповідає нормам міжнародного права, здійснена з урахуванням вимог п. 8 "Тимчасового положення...", ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а також вимог чинного законодавства України про захист вітчизняного ринку та виробника. Рішення Вищого арбітражного суду України з цієї справи прийнято з урахуванням наданих доказів та матеріалів справи.

Керуючись ст. ст. 106 - 108 АПК України, постановили:

Рішення Вищого арбітражного суду України від 25.10.96 зі справи N 103/7 залишити без змін, поновити строк згідно з ст. 102 АПК.

____________Надруковано:
"Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України",
N 2, 1997 р.На правах рекламы: