Офис методиста
   ПОСТАНОВА Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір  ПОРЯДОК державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір РОЗМІРИ ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір

ПОРЯДОК державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір РОЗМІРИ ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1756 

РОЗМІРИ ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір

1. За підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, сплачуються збори. Види зборів та їх розміри наведено в таблиці.

Вид збору 

Розмір збору, неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

для фізичних осіб  

для юридичних осіб  

1. За підготовку до державної реєстрації авторського права  

3,25 

9,5 

2. За підготовку до державної реєстрації договорів, які стосуються права автора на твір 

4,25 

11,5 

3. За внесення з ініціативи заявника змін і доповнень до заявки 

0,5 

4. За внесення змін до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір або виправлення очевидних помилок з ініціативи автора твору 

0,5 

5. За внесення змін до Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, або виправлення очевидних помилок з ініціативи сторін договору 

0,25 

0,5 

6. За видачу дубліката свідоцтва 

0,3 

2. Сума збору, що підлягає сплаті, визначається виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на день сплати збору, у гривнях.

Іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів чи на основі принципу взаємності мають однакові з громадянами України права, передбачені цим Порядком.

Сума збору не включається до вартості послуг, пов'язаних з його сплатою.

3. Сплата зборів провадиться через банківські установи.

4. Кошти від сплати зборів підлягають зарахуванню до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються Державним департаментом інтелектуальної власності (далі - Державний департамент) через спеціальні реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства виключно для забезпечення діяльності державної системи правової охорони інтелектуальної власності у сфері авторського права.

5. Державний департамент веде облік документів про сплату зборів та про результати перевірки їх відповідності установленим вимогам.

6. Документом про сплату збору є копія платіжного доручення на перерахування збору з відміткою банківської установи або квитанція (форма N 0402005), де зазначаються платник, вид, сума сплаченого збору, назва об'єкта авторського права, номер заявки на реєстрацію авторського права чи заявки на реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір (далі - заявка), або номер свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір зазначаються за наявністю.

Документ про сплату збору повинен надійти до Державного департаменту разом із заявою (клопотанням) про вчинення відповідної дії, пов'язаної з державною реєстрацією авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, і є дійсним:

протягом трьох місяців від дня сплати збору за умови, що у цей термін розмір відповідного збору залишався незмінним;

протягом одного місяця від дня введення в дію зміненого розміру збору.

7. Сума збору повертається платникові:

частково - у разі сплати збору в більшому розмірі, ніж передбачено цим Порядком;

повністю - у разі, коли заявка не приймається до розгляду відповідно до цього Порядку.

Сума збору повертається за умови, що заяву про повернення подано до Державного департаменту протягом року від дня зарахування цієї суми до спеціального фонду Державного бюджету України, з урахуванням відшкодування витрат на її повернення.

Кошти, що підлягають поверненню, за клопотанням платника можуть бути зараховані в рахунок збору, який платник повинен внести за вчинення Державним департаментом іншої дії. Порядок зарахування коштів визначається МОН.

8. Обчислення термінів подання до Державного департаменту документа про сплату збору проводиться у такому порядку:

1) якщо термін становить один рік, він обчислюється від дня, який настає за днем, коли вчинялася відповідна дія, а закінчується наступного року, у місяць і день, що мають ту ж назву і число, які мали місяць і день вчинення дії. Якщо відповідний місяць наступного року не має дня з таким числом, термін закінчується в останній день цього місяця;

2) якщо термін становить один місяць чи певну кількість місяців, він обчислюється від дня, який настає за днем, коли вчинялася відповідна дія, а закінчується наступного місяця і дня, що має те ж число, яке мав день вчинення дії. Якщо наступний місяць не має дня з таким же числом, термін закінчується в останній день цього місяця;

3) якщо останній день закінчення терміну збігається з вихідним, святковим, неробочим чи іншим днем, коли Державний департамент не працює, термін закінчується в перший робочий для Державного департаменту день, який настає за вихідним, святковим, неробочим чи іншим зазначеним днем.

9. Пільги із сплати зборів надаються громадянам України відповідно до законодавства.

10. Громадянам держав - членів Співдружності Незалежних Держав надаються пільги зі сплати зборів, передбачені законодавством України, згідно з Угодою про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників і інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців, ратифікованою Законом України від 26 квітня 1996 року.

Зазначені пільги надаються громадянам держав - членів Співдружності Незалежних Держав, які офіційно визнали дію на своїй території Угоди про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників і інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців і надають відповідно до цієї Угоди пільги громадянам України.

 

 Болонский процесс