Офис методиста
   ПОСТАНОВА Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір  ПОРЯДОК державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір VIII. Порядок розв`язання спорів

ПОРЯДОК державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір VIII. Порядок розв`язання спорів

VIII. Порядок розв'язання спорів

30. Спори, пов'язані з реєстрацією авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, розв'язуються згідно із законодавством.

 

Додаток до Порядку  


Зразок   

 

УКРАЇНА

Міністерство освіти і науки України
Державний департамент інтелектуальної власності

СВІДОЦТВО
про реєстрацію авторського права на твір

N _____

__________________________________________________________________
                                                                        (вид, назва твору) 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Автор(и) __________________________________________________________
                                                                  (повне ім'я, псевдонім (за наявності) 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Твір оприлюднено __________________________________________________
                                                    (відомості про факт і дату оприлюднення твору (за наявності) 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата реєстрації "___" _______________ 200_ р.

 

Голова Державного департаменту
інтелектуальної власності 

____________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 


М. П.

 Болонский процесс