Офис методиста
   ПОСТАНОВА Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір  ПОРЯДОК державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір IV. Розгляд заявки щодо реєстрації авторського права і договору, який стосується права автора на твір

ПОРЯДОК державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір IV. Розгляд заявки щодо реєстрації авторського права і договору, який стосується права автора на твір

IV. Розгляд заявки щодо реєстрації авторського права і договору, який стосується права автора на твір

17. Заявка про реєстрацію авторського права або договору, який стосується права автора на твір, приймається до розгляду після одержання Державним департаментом усіх документів, визначених пунктами 6 і 7 цього Порядку.

Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір та реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, здійснюється протягом місяця від дати надходження до Державного департаменту правильно оформлених документів заявки.

Під час розгляду заявки Державний департамент не проводить експертизу твору і не встановлює факт виникнення авторства.

Державний департамент може надсилати заявнику запити про надання додаткових документів, потрібних для прийняття відповідного рішення у разі виникнення сумніву щодо вірогідності інформації, що містять подані документи. У цьому разі відповідне рішення приймається в двотижневий термін від дати надходження додаткових документів, але не пізніше двох місяців від дати одержання заявником запиту.

18. Якщо заявка відповідає вимогам розділів II і III цього Порядку, заявнику надсилається відповідне рішення про реєстрацію. В іншому випадку заявнику надсилається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації. При цьому документи, подані заявником на реєстрацію, йому не повертаються.

Форма і зміст зазначених рішень визначаються Державним департаментом.

19. Заявник має право у тримісячний термін від дати одержання рішення про реєстрацію авторського права на твір подати до Державного департаменту документ, що підтверджує сплату державного мита за видачу свідоцтва або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита за видачу свідоцтва.

Якщо протягом трьох місяців від дати одержання заявником рішення про реєстрацію авторського права на твір Державний департамент не одержав документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва у розмірі та порядку, визначених законодавством, або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита за видачу свідоцтва, заявка вважається відхиленою і реєстрація авторського права та публікація відомостей про реєстрацію авторського права Державним департаментом не проводяться.

 Болонский процесс