Офис методиста
Про впорядкування процедури визнання іноземних документів про освіту (нострифікації)

Про впорядкування процедури визнання іноземних документів про освіту (нострифікації)

НАКАЗ

від 1 грудня 2009 року N 1084

Про впорядкування процедури визнання іноземних документів про освіту (нострифікації)

Згідно із Законом України " Про освіту " (розділ V, ст. 64, п. 3), Законом України " Про вищу освіту " (розділ IV, ст. 18), на виконання рішення Комітету Верховної Ради України, ухваленого в результаті розгляду питання про хід виконання Закону України "Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні" (Лісабонська конвенція) N 1273-XIV від 3 грудня 1999 року (протокол N 29 від 20 травня 2009 року), відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2006 року N 1757, зі змінами, станом на 27.02.2008 року, з метою впорядкування та вдосконалення процедури визнання іноземних документів про освіту (нострифікації) наказую :

  1. Скасувати лист Міністерства освіти і науки України від 23.11.2007 р. N 1/9-107.
  2. Внести зміни до листа Міністерства освіти і науки України від 13.03.2009 р. N 1/9-164 щодо процедури визнання іноземних документів про освіту. Дев'ятий абзац листа викласти в такій редакції: "Процедура нострифікації ініціюється керівництвом навчальних закладів за наявності необхідних документів, що подаються Державній акредитаційній комісії України вповноваженим представником адміністрації навчального закладу до початку навчання або протягом перших місяців навчання за програмою підготовки до вступу до вищих навчальних закладів України".
  3. Державній акредитаційній комісії України на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.98 р. N 1238 забезпечити контроль за відповідністю оформлення іноземних документів про освіту, необхідних для прийому на навчання і здійснення процедури нострифікації.
  4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр                    І. О. Вакарчук

Болонский процесс